Örülmemiş Giyim Eşyası 62 (Devamı)

 

www.orgTR.org Yürürlük:01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
(Devamı…..)    İlk Bölüm için TIKLAYIN...
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
62.05 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler:
6205.20 - Pamuktan
6205.20.00.00.12 - - Denimden olanlar Adet 100
6205.20.00.00.13 - - Kadifeden olanlar Adet 100
6205.20.00.00.18 - - Diğerleri Adet 100
6205.30.00.00.00 - Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6205.90 - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6205.90.10.00.00 - - Keten veya ramiden Adet 100
- - Diğerleri
6205.90.80.00.11 - - - İpek ve ipek döküntülerinden Adet 100
6205.90.80.00.12 - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6205.90.80.00.18 - - - Diğerleri Adet 100
62.06 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar:
6206.10 - İpekten veya ipek döküntülerinden
6206.10.00.00.11 - - Bluzlar Adet 100
6206.10.00.00.12 - - Gömlekler Adet 100
6206.10.00.00.13 - - Gömlek-bluzlar Adet 100
6206.20 - Yünden veya ince hayvan kıllarından
6206.20.00.00.11 - - Bluzlar Adet 100
6206.20.00.00.12 - - Gömlekler Adet 100
6206.20.00.00.13 - - Gömlek-bluzlar Adet 100
6206.30 - Pamuktan
- - Bluzlar
6206.30.00.00.12 - - - Denimden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.13 - - - Kadifeden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.18 - - - Diğerleri Adet 100
- - Gömlekler
6206.30.00.00.22 - - - Denimden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.23 - - - Kadifeden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.28 - - - Diğerleri Adet 100
6206.40 - Sentetik veya suni liflerden
6206.40.00.00.11 - - Bluzlar Adet 100
6206.40.00.00.12 - - Gömlekler Adet 100
6206.40.00.00.13 - - Gömlek-bluzlar Adet 100
6206.90 - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
- - Keten veya ramiden :
6206.90.10.00.12 - - - Bluzlar Adet 100
6206.90.10.00.13 - - - Gömlekler Adet 100
6206.90.10.00.14 - - - Gömlek-bluzlar Adet 100
- - Diğerleri
6206.90.90.00.11 - - - Bluzlar Adet 100
6206.90.90.00.12 - - - Gömlekler Adet 100
6206.90.90.00.13 - - - Gömlek-bluzlar Adet 100
62.07 Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar,
slipler, gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar
ve benzeri eşya:
- Külotlar ve slipler:
6207.11 - - Pamuktan
6207.11.00.00.11 - - - Uzun ve kısa külotlar Adet 100
6207.11.00.00.12 - - - Slipler Adet 100
6207.19 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6207.19.00.00.11 - - - Sentetik liflerden uzun ve kısa külotlar Adet 100
6207.19.00.00.12 - - - Sentetik liflerden slipler Adet 100
6207.19.00.00.19 - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden uzun ve kısa külotlar Adet 100
6207.19.00.00.29 - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden slipler Adet 100
- Gece gömlekleri ve pijamalar:
6207.21.00.00.00 - - Pamuktan Adet 100
6207.22.00.00.00 - - Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6207.29.00.00.00 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
- Diğerleri:
6207.91.00.00.00 - - Pamuktan - 100
6207.99 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6207.99.10.00.00 - - - Sentetik veya suni liflerden - 100
6207.99.90.00.00 - - - Diğerleri - 100
62.08 Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar,
jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzerleri:
- Kombinezonlar, jüp veya jüponlar:
6208.11.00.00.00 - - Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6208.19.00.00.00 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
- Gecelikler ve pijamalar:
6208.21 - - Pamuktan
6208.21.00.00.11 - - - Gecelikler Adet 100
6208.21.00.00.12 - - - Pijamalar Adet 100
6208.22 - - Sentetik veya suni liflerden
6208.22.00.00.11 - - - Gecelikler Adet 100
6208.22.00.00.12 - - - Pijamalar Adet 100
6208.29 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6208.29.00.00.11 - - - Gecelikler Adet 100
6208.29.00.00.12 - - - Pijamalar Adet 100
- Diğerleri:
6208.91.00.00.00 - - Pamuktan - 100
6208.92.00.00.00 - - Sentetik veya suni liflerden - 100
6208.99.00.00.00 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden - 100
62.09 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı:
6209.20 - Pamuktan
6209.20.00.00.11 - - Eldivenler - 100
6209.20.00.00.12 - - Çoraplar - 100
6209.20.00.00.19 - - Diğerleri - 100
6209.30 - Sentetik liflerden
6209.30.00.00.11 - - Eldivenler - 100
6209.30.00.00.12 - - Çoraplar - 100
6209.30.00.00.19 - - Diğerleri - 100
6209.90 - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
- - Yünden veya ince hayvan kıllarından
6209.90.10.00.11 - - - Eldivenler - 100
6209.90.10.00.12 - - - Çoraplar - 100
6209.90.10.00.19 - - - Diğerleri - 100
- - Diğerleri
6209.90.90.00.11 - - - Eldivenler - 100
6209.90.90.00.12 - - - Çoraplar - 100
6209.90.90.00.19 - - - Diğerleri - 100
62.10 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 Pozisyonlarındaki
mensucattan hazır giyim eşyası:
6210.10 - 56.02 veya 56.03 Pozisyonlarındaki mensucattan:
- - 56.02 Pozisyonundaki mensucattan
6210.10.10.00.11 - - - Paltolar (manto) - 100
6210.10.10.00.19 - - - Diğerleri - 100
- - 56.03 Pozisyonundaki mensucattan:
6210.10.92.00.00 - - - Hastalar veya cerrahlar tarafından cerrahi operasyonlarda giyilen tek kullanımlık
uzun elbiseler - 100
6210.10.98.00.00 - - - Diğerleri - 100
6210.20 - 6201.11 ila 6201.19 Alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki
diğer giyim eşyası
6210.20.00.00.11 - - Paltolar Adet 100
6210.20.00.00.12 - - Yağmurluklar Adet 100
6210.20.00.00.13 - - Kabanlar Adet 100
6210.20.00.00.14 - - Kolsuz ceketler Adet 100
6210.20.00.00.15 - - Pelerinler Adet 100
6210.20.00.00.19 - - Diğerleri Adet 100
6210.30 - 6202. 11 ila 6202.19 Alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki
diğer giyim eşyası
6210.30.00.00.11 - - Mantolar Adet 100
6210.30.00.00.12 - - Yağmurluklar Adet 100
6210.30.00.00.13 - - Kabanlar Adet 100
6210.30.00.00.14 - - Kolsuz ceketler Adet 100
6210.30.00.00.15 - - Pelerinler Adet 100
6210.30.00.00.19 - - Diğerleri Adet 100
6210.40 - Erkekler ve erkek çocuklar için diğer giyim eşyası
6210.40.00.00.11 - - Dalgıç elbisesi - 100
6210.40.00.00.12 - - Radyasyona karşı koruyucu elbiseler - 100
6210.40.00.00.19 - - Diğerleri - 100
6210.50 - Kadınlar ve kız çocuklar için diğer giyim eşyası
6210.50.00.00.11 - - Dalgıç elbisesi - 100
6210.50.00.00.12 - - Radyasyona karşı koruyucu elbiseler - 100
6210.50.00.00.19 - - Diğerleri - 100
62.11 Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri; diğer giyim eşyası:
- Yüzme kıyafetleri:
6211.11 - - Erkekler ve erkek çocuklar için
6211.11.00.00.11 - - - Suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.11.00.00.19 - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
6211.12 - - Kadınlar ve kız çocuklar için
6211.12.00.00.11 - - - Suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.12.00.00.19 - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
6211.20 - Kayak kıyafetleri
6211.20.00.00.11 - - Erkekler ve erkek çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6211.20.00.00.12 - - Erkekler ve erkek çocuklar için suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.20.00.00.13 - - Erkekler ve erkek çocuklar için pamuktan Adet 100
6211.20.00.00.19 - - Erkekler ve erkek çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
6211.20.00.00.21 - - Kadınlar ve kız çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6211.20.00.00.22 - - Kadınlar ve kız çocuklar için suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.20.00.00.23 - - Kadınlar ve kız çocuklar için pamuktan Adet 100
6211.20.00.00.29 - - Kadınlar ve kız çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
- Erkekler ve erkek çocuklar için diğer giyim eşyası:
6211.32 - - Pamuktan:
- - - Mesleki kıyafetler
6211.32.10.00.11 - - - - Önlükler - 100
6211.32.10.00.12 - - - - Koruyucu elbiseler - 100
6211.32.10.00.13 - - - - Yaka ve askılar - 100
6211.32.10.00.19 - - - - Diğerleri - 100
- - - Astarlı spor kıyafetleri :
6211.32.31.00.00 - - - - Dış yüzü tek ve aynı mensucattan Adet 100
- - - - Diğerleri :
6211.32.41.00.00 - - - - - Üst kısımlar Adet 100
6211.32.42.00.00 - - - - - Alt kısımlar Adet 100
6211.32.90.00.00 - - - Diğerleri - 100
6211.33 - - Sentetik veya suni liflerden:
- - - Mesleki kıyafetler
6211.33.10.00.11 - - - - Önlükler - 100
6211.33.10.00.12 - - - - Koruyucu elbiseler - 100
6211.33.10.00.13 - - - - Yaka ve askılar - 100
6211.33.10.00.19 - - - - Diğerleri - 100
- - - Astarlı spor kıyafetleri :
6211.33.31.00.00 - - - - Dış yüzü tek ve aynı mensucattan Adet 100
- - - - Diğerleri :
6211.33.41.00.00 - - - - - Üst kısımlar Adet 100
6211.33.42.00.00 - - - - - Alt kısımlar Adet 100
6211.33.90.00.00 - - - Diğerleri - 100
6211.39 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
- - - Yünden veya ince hayvan kıllarından
6211.39.00.00.21 - - - - Mesleki kıyafetler - 100
6211.39.00.00.29 - - - - Diğerleri - 100
- - - Diğerleri
6211.39.00.00.31 - - - - Mesleki kıyafetler - 100
6211.39.00.00.39 - - - - Diğerleri - 100
- Kadınlar ve kız çocukIar için diğer giyim eşyası:
6211.42 - - Pamuktan:
6211.42.10.00.00 - - - Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetIer (aynı zamanda ev içinde
kullanılmaya mahsus olsun olmasın) - 100
- - - Astarlı spor kıyafetleri :
6211.42.31.00.00 - - - - Dış yüzü tek ve aynı mensucattan Adet 100
- - - - Diğerleri :
6211.42.41.00.00 - - - - - Üst kısımlar Adet 100
6211.42.42.00.00 - - - - - Alt kısımlar Adet 100
6211.42.90.00.00 - - - Diğerleri - 100
6211.43 - - Sentetik veya suni liflerden:
6211.43.10.00.00 - - - Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (aynı zamanda ev içinde
kullanılmaya mahsus olsun olmasın) - 100
- - - Astarlı spor kıyafetleri :
6211.43.31.00.00 - - - - Dış yüzü tek ve aynı mensucattan Adet 100
- - - - Diğerleri :
6211.43.41.00.00 - - - - - Üst kısımlar Adet 100
6211.43.42.00.00 - - - - - Alt kısımlar Adet 100
6211.43.90.00.00 - - - Diğerleri - 100
6211.49 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6211.49.00.00.11 - - - Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (aynı zamanda ev içinde
kullanılmaya mahsus olsun olmasın) - 100
6211.49.00.00.19 - - - Diğerleri - 100
62.12 Sütyenler, korseler, korse kemerleri, pantolon askıları, çorap
bağları, jartiyerler ve benzeri eşya ve bunlar için parçalar
(örülmüş olsun olmasın):
6212.10 - Sütyenler:
6212.10.10.00.00 - - Bir sütyen ve bir külot ihtiva eden setler Adet 100
6212.10.90.00.00 - - Diğerleri Adet 100
6212.20.00.00.00 - Korseler ve korse pantolonlar Adet 100
6212.30.00.00.00 - Sütyenli korseler Adet 100
6212.90 - Diğerleri
6212.90.00.00.11 - - Kuşaklar - 100
6212.90.00.00.19 - - Diğerleri - 100
62.13 Mendiller:
6213.20 - Pamuktan
6213.20.00.00.11 - - El yapımı olanlar Adet 100
6213.20.00.00.19 - - Diğerleri Adet 100
6213.90 - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6213.90.00.10.00 - - Ketenden Adet 100
6213.90.00.90.00 - - Diğerleri Adet 100
62.14 Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve
benzeri eşya:
6214.10 - İpekten veya ipek döküntülerinden
6214.10.00.00.11 - - El yapımı olanlar Adet 100
6214.10.00.00.19 - - Diğerleri Adet 100
6214.20 - Yünden veya ince hayvan kıllarından
6214.20.00.00.11 - - El yapımı olanlar Adet 100
6214.20.00.00.19 - - Diğerleri Adet 100
6214.30 - Sentetik liflerden
6214.30.00.00.11 - - El yapımı olanlar Adet 100
6214.30.00.00.19 - - Diğerleri Adet 100
6214.40 - Suni liflerden
6214.40.00.00.11 - - El yapımı olanlar Adet 100
6214.40.00.00.19 - - Diğerleri Adet 100
6214.90.00.00.00 - Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
62.15 Boyun bağları, papyonlar ve kravatlar:
6215.10 - İpekten veya ipek döküntülerinden
- - Kravat imali için şekil verilerek kesilmiş parçalar
6215.10.00.10.11 - - - El yapımı olanlar Adet 100
6215.10.00.10.19 - - - Diğerleri Adet 100
- - Diğerleri
6215.10.00.90.11 - - - El yapımı olanlar Adet 100
6215.10.00.90.19 - - - Diğerleri Adet 100
6215.20 - Sentetik ve suni liflerden
- - Kravat imali için şekil verilerek kesilmiş parçalar
6215.20.00.10.11 - - - El yapımı olanlar Adet 100
6215.20.00.10.19 - - - Diğerleri Adet 100
- - Diğerleri
6215.20.00.90.11 - - - El yapımı olanlar Adet 100
6215.20.00.90.19 - - - Diğerleri Adet 100
6215.90 - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
- - Kravat imali için şekil verilerek kesilmiş parçalar
6215.90.00.10.11 - - -  El yapımı olanlar Adet 100
6215.90.00.10.19 - - -  Diğerleri Adet 100
- - Diğerleri
- - - Yünden veya ince hayvan kıllarından kravatlar
6215.90.00.90.11 - - - - El yapımı olanlar Adet 100
6215.90.00.90.19 - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden kravatlar
6215.90.00.90.21 - - - - El yapımı olanlar Adet 100
6215.90.00.90.29 - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Diğerleri
6215.90.00.90.31 - - - - El yapımı olanlar Adet 100
6215.90.00.90.39 - - - - Diğerleri Adet 100
6216.00 Eldivenler, tek parmaklı eldivenler, parmaksız eldivenler:
6216.00.00.00.11 - Yünden veya ince hayvan kıllarından Çift 100
6216.00.00.00.12 - Pamuktan Çift 100
6216.00.00.00.13 - Sentetik veya suni liflerden Çift 100
6216.00.00.00.14 - İpekten veya ipek döküntülerinden Çift 100
6216.00.00.00.19 - Diğerleri Çift 100
62.17 Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya
giyim eşyası aksesuarının parçaları (62.12 pozisyonundakiler hariç)
6217.10 - Aksesuarlar
6217.10.00.00.11 - - El yapımı olanlar - 100
6217.10.00.00.19 - - Diğerleri - 100
6217.90 - Parçalar
- - Mendiller için olanlar:
6217.90.00.11.00 - - - Keten ve pamuktan - 100
6217.90.00.19.00 - - - Diğerleri - 100
6217.90.00.90.00 - - Diğerleri - 100

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234855 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234855 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?