E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015123 Ziyaretçi

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan...

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİM
İ
474
VERGİ
HADD
İ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
14.01 Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler (bambu,
Hint kamışı, kamışlar, sazlar, sepetçi söğüdü, rafya,
temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve
ıhlamur ağacı kabukları gibi):
1401.10.00.00.00 - Bambular - 50
1401.20.00.00.00 - Hint kamışı - 50
1401.90 - Diğerleri :
1401.90.00.10.00 - - Kamışlar - 50
- - Diğerleri
1401.90.00.90.11 - - - Sepetçi söğüdü - 50
1401.90.00.90.12 - - - Rafya - 50
1401.90.00.90.13 - - - Temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları - 50
1401.90.00.90.19 - - - Diğerleri - 50
(14.02)
(14.03)
14.04 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel
ürünler:
1404.20.00.00.00 - Pamuk linteri - 10
1404.90 - Diğerleri :
1404.90.00.10.00 - - Yontulmaya elverişli  sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (ko-
rozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri) - 10
1404.90.00.20.00 - - Dolgu veya vatka olarak kullanılan türdeki bitkisel maddeler
(kapok, bitkisel tüy, zostera otu gibi) (başka maddelerden
bir mesnet üzerine veya tabakalar halinde tertiplenmiş
olsun olmasın) - 50
1404.90.00.30.00 - - ÖzeIIikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel
maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi)
(bağ veya demet halinde olsun olmasın) - 50
- - Diğerleri:
- - - Özellikle boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel
ham maddeler:
1404.90.00.91.00 - - - - Kına - 100
- - - - Diğerleri
1404.90.00.92.11 - - - - - Cehri - 20
1404.90.00.92.12 - - - - - Mazı - 20
1404.90.00.92.13 - - - - - Somak - 20
1404.90.00.92.14 - - - - - Palamut - 20
1404.90.00.92.15 - - - - - Palamut tırnağı - 20
1404.90.00.92.16 - - - - - Ceviz kökü - 20
1404.90.00.92.19 - - - - - Diğerleri - 20
- - - Diğerleri
1404.90.00.99.11 - - - - Çöven - 25
1404.90.00.99.19 - - - - Diğerleri - 25