ÖTV Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Sayısı 2011/2343)

Karar Sayısı : 2011/2343 26.10.2011-28096Resmi Gazete

12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/10/2011 tarihli ve 816 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

21/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2343 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kararın 2 nci maddesiyle, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelindeki mallar için belirlenen vergi oranı 31/12/2012 tarihine kadar % 65 olarak uygulanır."

MADDE 2 Bu Karar 13/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250227 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250227 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?