Oyuncak Tahlilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı       :    17474625/162.01

Konu    :    Oyuncak Tahlilleri

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza, oyuncak cinsi eşyanın BİLGE sisteminde kırmızı hatta yönlendirilmesi ve eşyadan   numune   alınarak   tahlile   sevk   edilmesi   sebebiyle   Gümrük   Laboratuarlarında yığılmalar oluştuğu, bu durumun da gümrük işlemlerinde gecikmelere yol açtığı yönünde yakınmalar intikal ettirilmektedir.

Oyuncak cinsi eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinde esas olarak 95.03, özelliği nedeniyle oyuncak sayılabilecek bir kısım eşya ise 95.04 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmakla birlikte,   bu eşyalar Gümrük Yönetmeliği Ek-23’de bulunan laboratuvar tahliline tabi eşya listesinde bulunmamaktadır. Bu sebeple, eşyanın tarife tespitine yönelik olarak muayene memuru   tarafından   Gümrük   Yönetmeliğinin   196   ıncı   maddesi   kapsamında   tahlile gönderilmesi mümkün olmakla birlikte uygulamada oyuncak cinsi eşyanın söz konusu amaçlara matuf tahlile sevk edilmesi sıkılıkla başvurulan bir yöntem şeklinde tezahür etmemektedir.

Bu sebeple, GTİP tespiti yapılmak amacıyla gönderilenler hariç olmak üzere, oyuncak cinsi eşyanın BİLGE sistemi tarafından kırmızı hat muayeneye yönlendirilerek laboratuvara sevk edilmesinin gerektiği hallerde, beyan sahibince talep edilmesi halinde eşyanın tahlil sonucu beklenmeden yükümlüsüne teslim edilmesi, aynı zamanda gümrük müdürlüklerince iş yükü de dikkate alınarak numunelerin tahlil yapılmak üzere İstanbul dışında Bursa Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara da yönlendirilmesi;

Tahlil sonuçları ve ilgili ithalatçı firma bilgilerinin Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilmesi uygun görülmüştür.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür


 DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586674 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586674 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?