ÖZEL TERTİBATLI SAKAT ARACI İTHAL EDEBİLECEK KİŞİ KİMDİR?

Özel tertibatlı araç ithal edecek kişilerde aranan şartlar nelerdir?


Özel tertibatlı araç ithal edecek kişilerin ortopedik özürden kaynaklanan malul ve sakatlığının bulunması gerekir.

Ortopedik özür ibaresi, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi ile ortaya çıkan alt ve üst ekstremite sakatlıklarını ifade eder.

 


Özel tertibatlı araç ithali aracı kullanan kişiye göre 2 yolla yapılır. Bizzat malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan araç ithali ve el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat malul ve sakat kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan araç ithali.


1- Münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan sakat aracı ithal edecek kişilerin ortopedik özürden kaynaklanan malul ve sakatlığının bulunması gerekir.


2- El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat malul ve sakat kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, malul ve sakat kişinin el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olması şartı aranır.


Bu kişiler;


a- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik ise ikametini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi suretiyle getirilen,

b- Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ise; Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler (dernek, vakıf vb.) tarafından kendisine bağış yoluyla gönderilen veya bedel karşılığı alınan, özel tertibatlı aracı vergilerden muaf olarak ithal edebilir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301381 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301381 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?