ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARIA

I SAYILI LİSTE           (A) CETVELİ        31.12.2009

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
  (Hafif yağlar ve müstahzarları)    
2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram
  (Yalnız nafta)    
2710.11.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)    
2710.11.41.00.00 Oktanı (RON)  95'ten az olanlar 1,8500 Litre
  (Kurşunsuz normal benzin)    
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)      
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)     
2710.11.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan                      1,8915 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)      
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)     
 2710.11.45.00.12 Katkılı Kurşunsuz benzin 95 oktan         1,8915 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)      
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)     
 2710.11.45.00.19 Diğerleri     1,8915 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)      
  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)       
2710.11.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan       2,0135 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)      
  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)      
2710.11.49.00.19 Diğerleri         2,0135 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)    
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 1,8800 Litre
  (Kurşunlu normal benzin)    
  (Kurşunlu süper benzin)    
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)    
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                                                                            1,8800 Litre
  (Kurşunlu süper benzin)    
2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Litre
2710.19.21.00.00 Jet yakıtı (Kerosen) 0 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)    
2710.19.41.00.11 Motorin                                                                                                                                                 1,3045 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)    
2710.19.41.00.18 Diğerleri                                                                                                                                                                                                                              1,3045 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)     
2710.19.45.00.11 Motorin      1,2345 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)     
2710.19.45.00.12 Kırsal Motorin     1,2345 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)     
2710.19.45.00.18 Diğerleri     1,2345 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
2710.19.49.00.11 Motorin                                                                                                                                                                1,2345 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)         
2710.19.49.00.13  Deniz motorini (DMX)      1,2345 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)         
2710.19.49.00.14  Deniz motorini (DMA)    1,2345 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)         
2710.19.49.00.15  Deniz motorini (DMB)    1,2345 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)         
2710.19.49.00.16  Deniz motorini (DMC)        1,2345 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)                                     
2710.19.49.00.19 Diğerleri   1,2345 Litre
  (Fuel oiller)        
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)                    
2710.19.61.00.11 Fuel oil 3  0,2370 Kilogram
  (Fuel oiller)        
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)                    
2710.19.61.00.19 Diğerleri 0,2370 Kilogram
  (Fuel oiller)       
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)            
2710.19.63.00.11 Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı) 0,4760 Kilogram
  (Fuel oiller)       
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)            
2710.19.63.00.19 Diğerleri 0,4760 Kilogram
  (Fuel oiller)    
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )     
2710.19.65.00.11 Fuel oil 5 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)    
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )     
2710.19.65.00.19 Diğerleri 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                            
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )                                                                 
2710.19.69.00.11 Fuel oil 6 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                            
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                            
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                            
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                            
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                           
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.99 Diğerleri 0,2240 Kilogram
 27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar                                                                                         (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) 0 Kilogram
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.11.00.00.00 Doğal gaz    
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,6964 Standart M³
  Diğerleri 0,0230 Standart M³
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.12 Propan                                                                                                                                                                                                   1,2100 Kilogram
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.13 Bütan                                                                                                                                                        1,2100 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)    
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) 1,2780 Kilogram
  Diğerleri 1,2100 Kilogram
  (Gaz halinde)    
2711.21.00.00.00 Doğal gaz                                                                                                                                          
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,6964 Standart M³
  Diğerleri 0,0230 Standart M³
  (Gaz halinde)    
2711.29.00.00.11 Propan                                                                                                                                                      1,2100 Kilogram
  (Gaz halinde)    
2711.29.00.00.12 Bütan                                                                                                                                                       1,2100 Kilogram
  (Petrol koku)    
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş  0 Kilogram
  (Petrol koku)    
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş  0 Kilogram
  (Petrol bitümeni)    
2713.20.00.00.19 Diğerleri 0 Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları       0 Kilogram
  (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)    
3824.90.97.90.54 Oto Biodizel 0,9100 Litre
3824.90.97.90.55 Yakıt Biodizel 0,9100 Litre
  (B) CETVELİ    
       
 G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10 Benzol (Benzen)  2,0135 Kilogram
2707.20 Toluol (Toluen) 2,0135 Kilogram
2707.50.90.00.11 Solvent nafta                                                                                                                                                                2,0135 Kilogram
  (Çözücü nafta)           
2710.11.21.00.00 White spirit 2,0135 Kilogram
2710.11.25.00.00 Diğerleri 2,0135 Kilogram
2710.11.90.00.11 Diğer solventler                                                                                                                                                      2,0135 Kilogram
  (Çözücüler) (Petrol eteri)               
2710.11.90.00.19 Diğerleri                                                                                                                                           2,0135 Kilogram
  (Petrol eteri)    
2710.19.29.00.00 Diğerleri                                                                                                                                           2,0135 Kilogram
  (Petrol eteri)    
2901.10.00.90.11 Hekzan 2,0135 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 2,0135 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 2,0135 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 2,0135 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 2,0135 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 2,0135 Kilogram
  (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)    
3811.21.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar  2,0135 Kilogram
  (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)    
3811.29.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 2,0135 Kilogram
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 2,0135 Kilogram
  Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar      
3814.00.90 Diğerleri 0,0650 Kilogram
  (Esası bütil asetat olanlar hariç)    
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler 0,0650 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)     
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                                                                                                 1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)     
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar   Kilogram
1,0560
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                                                                                                 1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                                                                                            1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları                                                                                                                 1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar                                                     1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                                                                                             1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                       
2710.19.99.00.21    Spindle oil 1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                      
2710.19.99.00.22    Light neutral 1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                       
2710.19.99.00.23    Heavy neutral 1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                    
2710.19.99.00.24   Bright stock 1,0560 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                    
2710.19.99.00.98  Diğerleri 1,0560 Kilogram
  (Yalnız baz yağlar)    
2710.19.25.00.11 Gazyağı 0,7605 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 0,7605 Litre
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.19.91.00.00. Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.19.99.00.00 Diğerleri 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.99.10.00.00 Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.99.90.00.00 Diğerleri 0,3000 Kilogram

 

 II SAYILI LİSTE
 
G.T.İ.P.NO                                      Mal İsmi
1.10.2009
8701.20
Yarı römorkler için çekiciler
4
87.02
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar
 
 
     Otobüs
1
 
     Midibüs
4
 
     Minibüs
9
87.03
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ( 87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
 
 
[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
 
-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
 
 
 
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar
 
10
 
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar
 
10
 
-Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlar
10
 
-Diğerleri
 
 
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler
37
 
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler
60
 
Motor Silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler,
84
8703.10.11.00.00
Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar
6,7
8703.10.18.00.00
Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)
6,7
87.04
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) 
-Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler hariç);
 
 
    
Motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçmeyenler
10
 
    
Motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçip 4000 cm3'ü geçmeyenler
52
 
 
Motor silindir hacmi 4000 cm3'ü geçenler
75
 
- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
10
 
-Diğerleri
4
87.05
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar gibi) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)(İtfaiye taşıtları hariç)]
4
87.09
Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları
4
87.11
Motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
 
 
Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler
 
22
 
Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler
 
37
88.02
Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]
0,5
8901.10.10.00.11
18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar)
6,7
8901.10.90.00.11
Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)
6,7
89.03
Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar ile birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)
8

(31.12.2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla değişen liste Yürürlük; 31.12.2009)
 
 
(III) SAYILI LİSTE
 
(A) CETVELİ
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi Oranı (%)
Asgari Maktu Vergi Tutarı                               (TL/Lt)
2202.10.00.00.13.
Kolalı Gazozlar
 
25
 
2203.00
Malttan üretilen biralar
63
0,35
22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
0
1,95
2204.10
Köpüklü şaraplar
0
12,4
22.05
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)
 
0
17
2205.10.10.00.00
Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar
 
0
13,5
2206.00
Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları
 
0
1,95
2205.10.90.00.12
Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar
 
0
66
2207.20
Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)
 
0
66
22.08
Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler                               
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)]
 
0
66
2208.20
Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler
 
0
55
2208.50
Cin ve Geneva
 
0
44
2208.60
Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)
0
44
2208.60.91.00.00
Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)
 
0
66
2208.60.99.00.00
Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar       (Alkol derecesi hacim itibariyle
% 45.4'den fazla olanlar)
0
66
2208.70
Likörler
0
60,5
2208.90
Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)
 
0
66
2208.90.48.00.11
Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
 
0
39,6
2208.90.71.00.11
Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
0
39,6
 
(B) CETVELİ
 
G.T.İ.P. NO
 
Mal İsmi
Vergi Oranı (%)
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.00
Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
 
30
 
0,1325
2402.20
Tütün içeren sigaralar
 
63
0,1325
2402.90.00.00.00
Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
 
 
 
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
30
0,1325
 
 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
63
0,1325
2403.10
İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)
 
63
0,1325
2403.10.10.00.19
Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda)
63
0,0342
2403.10.90.00.19
Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda)
63
0,0342
2403.99.10.00.00
Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
63
0,1325
IV SAYILI LİSTE
 
 
Vergi
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Oranı (%)
 
 
 
1604.30
Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler
20
 
 
 
3303.00
Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)
20
 
 
 
33.04
Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları
20
 
 
 
3305.20.00.00.00
 Perma ve defrize müstahzarları
20
 
 
 
3305.30.00.00.00
Saç Spreyleri
20
 
 
 
 
(Saç Losyonları, boyaları, vb.)
 
3305.90
Diğerleri
20
 
 
 
33.07
Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)
 
 
 
 
20
 
Traş sabunu, traş köpüğü ve traş kremi           
6.7
 
 
 
4103.90.90.00.11
Diğer hayvanların yaş derileri
20
 
(Koyun ve kuzuların yaş derileri hariç)
 
 
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
 
 
 
 
4103.90.90.00.12
Diğer hayvanların kuru derileri
20
 
(Koyun ve kuzuların kuru derileri hariç)
 
 
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
 
 
 
 
4103.90.90.00.13
Diğer hayvanların pikle derileri
20
 
(Koyun ve kuzuların pikle derileri hariç)
 
 
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
 
 
 
 
4103.90.90.00.19
Diğerleri
20
 
(Koyun ve kuzu ile keçi ve oğlakların ham postları hariç)
 
 
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
 
 
 
 
43
Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri (Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç)
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
49.01
 
 
 
Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)
 
 
 
20
 
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)
 
 
 
 
49.02
Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)
20
 
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)
 
 
 
 
 
(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)
 
7013.10.00.10.00
Sofra ve mutfak işleri için olanlar
20
 
 
 
 
(Kurşun kristalden ayaklı bardak)
 
7013.22.10.00.00
El imali olanlar
20
 
 
 
 
(Kurşun kristalden ayaklı bardak)
 
7013.22.90.00.00
Makine imali olanlar
20
 
 
 
 
(Kurşun kristalden el imali bardak)
 
7013.33.11.00.00
Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
20
 
 
 
 
(Kurşun kristalden el imali bardak)
 
7013.33.19.00.00
Diğerleri
20
 
 
 
 
(Kurşun kristalden makine imali bardak)
 
7013.33.91.00.00
Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
20
 
 
 
 
(Kurşun kristalden makine imali bardak)
 
7013.33.99.00.00
Diğerleri
20
 
 
 
 
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
 
7013.41.10.00.00
El imali olanlar
20
 
(Bardak hariç)
 
 
 
 
 
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
 
7013.41.90.00.00
Makine imali olanlar
20
 
(Bardak hariç)
 
 
 
 
 
(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)
 
7013.91.10.00.00
El imali olanlar
20
 
 
 
 
(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)
 
7013.91.90.00.00
Makine imali olanlar
20
 
 
 
71.01
Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
 
 
20
 
 
 
71.02
Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)
20
 
(Sanayide kullanılanlar hariç)
 
 
 
 
71.03
Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın)(fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
 
 
 
 
20
 
 
 
 
(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)
 
 
 
7104.90.00.00.19
Diğerleri
20
 
 
 
71.05
Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları
20
 
(Sanayide kullanılanlar hariç)
 
 
 
 
71.16
Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
 
 
20
 
 
8214.20.00.00.00
Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)
20
 
 
 
 
(Kaşık, çatal vb. takım halinde)
 
8215.10.20.00.11
Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar
20
 
 
 
 
(Tek kaşık, çatal vb.)
 
8215.91.00.90.11
Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar
20
 
 
 
84.15
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)
 
6,7
 
 
 [(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)]
 
84.18
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)
 
 
6,7
 
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)
 
 
 
 
8419.11.00.00.00
Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
6,7
 
 
 
 
(Katı yakıtlı)
 
8419.19.00.00.11
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
6,7
 
 
 
 
(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)
 
 
 
8419.19.00.00.19
Diğerleri
6,7
 
 
 
 
 
 
 
(Çamaşır kurutma makinaları)
 
8421.12.00.00.11
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar
 
6,7
 
 
 
 
 
(Bulaşık yıkama makinaları)
 
8422.11.00.00.00
Evlerde kullanılanlar
6,7
 
 
 
 
( Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
 
 
 
8450.11.11.00.00
Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
6,7
 
 
 
 
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
 
 
 
8450.11.19.00.00
Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
6,7
 
 
 
 
(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
 
8450.11.90.00.00
Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı                                                                          geçmeyenler
 
6,7
 
 
 
 
(Çamaşır yıkama makinası)
 
8450.12.00.00.00
Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı                                                                             olanlar)                                                                                         
 
6,7
 
 
 
 
 
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)
 
 
 
8450.19.00.00.11
Elektrikli olanlar
 
6,7
 
 
 
 
(Elektrikli olmayan çamaşır makinası)
 
8450.19.00.00.19
Diğerleri
6,7
 
 
 
 
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)
 
8451.21.10.00.11
Evlerde kullanılanlar
6,7
 
 
 
 
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)
 
 
 
8451.21.90.00.11
Evlerde kullanılanlar
6,7
 
 
 
85.08
Vakumlu elektrik süpürgeleri
6,7
 
 
 
 
 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva ve sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)
 
85.09
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)
 
 
6,7
 
 
 
 
(Elektrikli)
 
8510.10.00.00.00
Traş makinaları
6,7
 
 
 
85.16
 
Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)
 
 
 
 
 
 
 
6,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8517.11
Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları
20
 
 
 
8517.12.00.00.11
Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
20
 
 
 
 
 
8517.12.00.00.12
Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları
20
 
 
 
 
 
8517.12.00.00.13
Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları
20
 
 
 
8517.69.31.00.00
Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar
20
 
 
 
8517.69.39.00.00
Diğerleri
20
 
(Yalnız amatör telsiz alıcı cihazları)
 
 
 
 
8517.69.90.90.14
Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları
20
 
 
 
8517.69.90.90.15
Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları
20
 
 
 
8517.69.90.90.18
Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları
20
 
 
 
8517.69.90.90.21
Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt dan az olanlar)
 
20
 
 
 
8517.69.90.90.29
Diğerleri
20
 
(Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)
 
 
 
 
85.18
Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar(bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
85.19
Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar
6,7
 
(8519.81.81.00.00; 8519.81.85.00.00; 8519.81.95.00.00; 8519.89.90.10.00; 8519.89.90.90.00 hariç)
 
 
 
 
85.21
Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)
 
6,7
 
 
 
 
(Manyetik bantlar)
 
8523.29.15.00.13
Kasetli video bantları
6,7
 
 
 
 
 
(Manyetik bantlar)
 
8523.29.15.00.14
Diğer video bantları
6,7
 
 
 
 
(Diğer manyetik bantlar)
 
8523.29.39.00.13
Kasetli video bantları
6,7
 
 
 
 
(Diğer manyetik bantlar)
 
8523.29.39.00.14
Diğer video bantları
6,7
 
 
 
 
(Manyetik olmayan )
 
8523.40.11.00.11
Lazer diskler
6,7
 
 
 
 
(Manyetik olmayan)
 
8523.40.13.00.11
Lazer diskler
6,7
 
 
 
 
(Manyetik olmayan)
 
8523.40.19.00.11
Lazer diskler
6,7
 
 
 
 
(Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)
 
8523.40.51.00.00
Dijital çok yönlü diskler (DVD)
6,7
 
 
 
 
(Dijital çok yönlü olmayan diskler)
 
8523.40.59.00.00
Diğerleri
6,7
 
 
 
8525.80
Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameralar; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]
 
 
20
 
 
 
8526.92
Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları
20
 
 
 
 
(Cep tipi radyo kaset çalar)
 
8527.12.10.00.00
Analog ve dijital okuma sistemli olanlar
20
 
 
 
 
(Anolog ve dijital okuma sistemli olmayan cep tipi radyo kaset çalar)
 
8527.12.90.00.00
Diğerleri
20
 
 
 
 
(Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)
 
 
 
8527.13.10.00.00
Lazer okuma sistemli olanlar
20
 
 
 
 
(Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)
 
8527.13.91.00.00
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
20
 
 
 
 
(Kaset tipi olmayan ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)
 
 
 
8527.13.99.00.00
Diğerleri
20
 
 
 
 
(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
 
 
 
8527.19.00.00.00
Diğerleri
6,7
 
 
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
 
8527.21.20.00.00
Lazer okuma sistemli olanlar
20
 
 
 
 
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
8527.21.52.00.00
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
20
 
 
 
 
(Kaset tipi olmayan,sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
 
8527.21.59.00.00
Diğerleri
20
 
 
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
 
8527.21.70.00.00
Lazer okuma sistemli olanlar
20
 
 
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
8527.21.92.00.00
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
20
 
 
 
 
(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
 
8527.21.98.00.00
Diğerleri
20
 
 
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
 
8527.29.00.00.00
Diğerleri
20
 
 
 
 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
 
8527.91.11.00.00
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
6,7
 
 
 
 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
 
8527.91.19.00.00
Diğerleri
6,7
 
 
 
 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
 
8527.91.35.00.00
Lazer okuma sistemli olanlar
6,7
 
 
 
 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
 
8527.91.91.00.00
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
6,7
 
 
 
 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
 
8527.91.99.00.00
Diğerleri
6,7
 
 
 
8527.92.10.00.00
Çalar saatli radyolar
6,7
 
 
 
 
(Saatli radyolar)
 
8527.92.90.00.00
Diğerleri
6,7
 
 
 
 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
 
8527.99.00.00.00
Diğerleri
6,7
 
 
 
 
85.28
 
Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)
 
6,7
 
(8528.41.00.00.00, 8528.51.00.00.00, 8528.61.00.00.00 hariç)
 
 
 
 
8543.70.90.00.15
Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)
20
 
 
 
 
(Saat kayışları)
 
9113.90.80.20.00
İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar
20
 
 
 
9302.00
Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)
20
 
(93.03 tarife pozisyonundaki silahlar ve diğer cihazlar ile 93.04 tarife pozisyonundaki yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları hariç)
 
 
 
 
 
 
 
 
93.03
Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar    (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)
 
 
 
 
20
 
 
 
9405.10.50.10.11
Kristal avizeler
20
 
 
 
95.04
Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları
 
 
20
 
 
 
96.01
İşlenmiş fil dişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT:                           Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir
 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266573 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266573 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?