Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğleri

(Güncel) ÖTV Oranları
—  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

—  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760 Sayılı Kanun)

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/12(Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması.)
İthali yapıldıktan sonra ihraç edilen mallara ait ödenen ÖTV'nin iadesi hakkında.

(I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ve ithal edilen ancak üretimin bünyesine girdi olarak girmeyen malın ÖTV uygulaması karşısındaki durumu

ÖTV'ye tabi malın serbest bölgeye ihraç kayıtlı olarak teslim edilip edilemeyeceği ve tecil terkin uygulaması


Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2012-3139)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine Dair Karar (13.10.2011-28083 Resmi Gazete)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar

8415 Tarife Pozisyonunda yer alan eşyalar da ÖTV

ÖTV Hakkında Karar (Karar Sayısı:2012/3735)

ÖTV Kanununa ekli 1 Sayılı listede yer alan eşyanın DIR kapsamında ithalinde teminat hk.(Gümrükler Gn.Md.)

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Sirküleri : 12

Pick-up türü araçlarda ÖTV uygulaması. (ÖTV Sirküleri:10)

Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları (Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/13)

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde gümrük idaresince alınan teminatın ÖTV ve diğer vergi borçlarına mahsubuna ilişkin uygulama

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:34)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 25’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 18’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:20)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:19)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:18)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:17)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:16)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:15)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:14)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:13)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:12)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:11)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:10)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:9)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:8)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:7)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:6)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:5)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:4)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:3)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:2)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16575697 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16575697 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?