E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15362732 Ziyaretçi

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranları

—  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

—  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği I SAYILI LİSTE (A) ve (B) Cetvelleri
II SAYILI LİSTE
III SAYILI LİSTE (A) ve (B) Cetvelleri (01.01.2015-29223 R.G. ile güncel)
IV SAYILI LİSTE

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Mevzuatı İçin TIKLAYIN..

İthali yapıldıktan sonra ihraç edilen mallara ait ödenen ÖTV'nin iadesi hakkında.

(I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ve ithal edilen ancak üretimin bünyesine girdi olarak girmeyen malın ÖTV uygulaması karşısındaki durumu


Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2012-3139)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine Dair Karar (13.10.2011-28083 Resmi Gazete)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar
ÖTV (2014/12 Sayılı Genelge Çerçevesi Kapsamında yapılacak İşlemeler Hk)

8415 Tarife Pozisyonunda yer alan eşyalar da ÖTV
ÖTV Hakkında Karar (Karar Sayısı:2012/3735)

ÖTV Kanununa ekli 1 Sayılı listede yer alan eşyanın DIR kapsamında ithalinde teminat hk.(Gümrükler Gn.Md.)

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Sirküleri : 12

Pick-up türü araçlarda ÖTV uygulaması. (ÖTV Sirküleri:10)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:18)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:19

Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları (Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/13)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760 Sayılı Kanun)