Özet beyan ve/veya ekindeki orijinal manifesto ile manifestoda kayıtlı konişmentolarda yer alan bilgiler arasında farklılık olması halinde konişmentolarda yer alan bilgilerin esas alınması hk.(Genelge 2011/35)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.21.00-10.06.01 6/6/2011

Konu : Konsolosluk Onayı

GENELGE

(2011/35)

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, özet beyan ve/veya ekindeki orijinal manifesto ile manifestoda kayıtlı konişmentolarda yer alan bilgiler arasında farklılık olması halinde bu farklılığın giderilmesine yönelik düzeltmelerde, mahreç ülkedeki Ticaret Odası ve/veya Türk Konsolosluğu onayının arandığı anlaşılmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin özet beyan eksikliği ve fazlalığı ile bunların takibine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özet beyan ve/veya ekindeki orijinal manifesto ile konişmentolarda kayıtlı bilgiler arasında farklılık bulunması halinde, yapılacak düzeltmelerde konişmentolarda yer alan bilgilerin esas alınması; mahreç ülkedeki Ticaret Odası ve/veya Türk Konsolosluğu onayının aranmaması gerekmektedir.

Bunun yanında, manifestolarda da mahreç ülkedeki Ticaret Odası ve/veya Türk Konsolosluğu onayının aranmasına gerek bulunmamaktadır.

29/05/2000 tarihli ve 2000/32 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Müsteşar a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük veMuhafaza Başmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899092 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899092 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?