Posta veya Hızlı Kargo ile Gelen Gıda Takviyeleri

Posta veya Hızlı Kargo ile Gelen Gıda Takviyeleri

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’inci maddesi; “Değeri 150 EURO’ yu  geçmeyen  eşya” ‘nın serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerinden muaf olduğu belirtilmektedir.

07.10.2009 tarih 27368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”’ın ; Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya, başlıklı 45’inci maddesi; “Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyaya muafiyet tanınır.” hükmü yer almaktadır.

Gıda takviyesi ürünler ile vitamin, protein gibi daha çok sporcuların kullandığı ve insanların kendi ihtiyaçları için, tamamı ile bitkisel, doğal (kimyasal katılmamış) ürünleri,  yurtdışı internet alışveriş sitelerinden verdikleri siparişlerle ve bu sitelerin yıllık anlaşma yaptıkları (UPS, DHL, TNT v.b) ile Türkiye’ye hızlı kargo vasıtasıyla getirmek istemektedirler. Bu tür eşyanın kıymeti de genellikle  150.-Euro’nun altında kalması sebebiyle yukarıda ki mevzuat hükmünden faydalanmak istenmektedir.

Fakat; eşyanın tamamen insan kullanımına mahsus olması ve insan bünyesine gıda olarak girmesi sebebiyle; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı kapsamında, Standardizasyon 2011/5 Tebliğ Ek-6/A gereğince; ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesi alınması ve İl Müdürlüğü’nden de Uygunluk Yazısı düzenlenmesi ve Gümrük İdaresine beyanname ile eşya beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra gümrük vergileri ödenmesi gerekmektedir.

 Salih Gürkan Dinç / Gümrük Müşaviri

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887843 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887843 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?