Posta Yoluyla gelen ilaç hk. (Güm.ve Tic.Gen.Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                                        Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : 31775355-153.18-13

Konu : Posta yoluyla gelen ilaç

İlgide kayıtlı yazınız incelendi.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 459 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve benzeri eşya için Declaration en Douane'lerin gümrük idaresince beyanname olarak kabul edileceği ve Declaration en Douane olmadan gelen ve ticari nitelik arz etmeyen eşya içeren koliler için sözlü beyan formu düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 2011/39 sayılı Genelgenin "İstisnalar" bölümünün dördüncü maddesinde belirtilen şahsi tedavide kullanılmak üzere posta yoluyla getirilen ilaçların, sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu, reçete ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 45 ve 62 nci maddeleri çerçevesinde işlem yapılarak, Declaration en Douane ile teslimi; Declaration en Douane olmadan gelenlerin ise sözlü beyan formu düzenlenerek teslimi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Filiz KARADEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898970 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898970 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?