Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar (2015/7757)                                       BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7757   09.07.2015-29411 Resmi Gazete

Ekli “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 8/5/2015 tarihli ve 7774877 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI
Not: 08.08.2017-30148 R.G. / 2017-10628 BKK ile değişen şeklidir.
CİHAZIN CİNSİ GTİP ORAN (%)
İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;
1- Televizyon 8528.72
8528.73
16
2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar,  radyo tuner kartları dahil) 85.27 16
3- Video 85.21 16
4- Birleşik cihazlar

a) Video-televizyon-radyo
b) Video-televizyon
c) Radyo-televizyon
ç) Müzik setleri ve benzerleri
85.19
8527.13
8527.91
8521.10
8528.72
8528.73
16
5- Cep telefonları  8517.12.00.00.11 10
6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar 8471.30
8471.41
8471.49
8471.50
2
7- Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

a) Kara taşıtları 

b) Diğer taşıtlar

 

87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.09, 87.11, 8716.10 

86.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

 

0,4


  0,01

 

8- Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tüner kartları dahil) 8528.71 10
9- Diğer cihazlar
1) Radyolu ve/veya TV 'li ışıldak
2) Radyolu kulaklık
3) Radyolu fotoğraf makinesi
4) Radyolu adımsayar
5) Radyolu kalemler
6) Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri
7) Navigasyon cihazları
8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları
10) DVD-VCD player ve benzerleri
11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri
12) Ev sinema sistemleri
13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
14) Akıllı kol saatleri
3922.10.00.00.11
3922.10.00.00.12
69.10
8418.10
8418.21
8418.29
8521.90
8525.80.30.00.00
8526.91.80.00.19
8527.13.99.00.00
8527.19.00.00.00
8527.99.00.00.00
8528.59.00.00.00
8528.72
8528.73
9019.10.90.00.13
9506.91.10.00.00
9506.91.90.00.00
8517.62.00.90.00
 

8

10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar   0

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305616 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305616 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?