REACH UYGULAMA REHBERLERİ

REACH UYGULAMA REHBERLERİ
                                           
REACH Rehber Dökümanları, Avrupa Kimyasallar Ajansı ve AB Kimya Endüstrisi ile üye ülkelerin yetkili makamlarınca REACH’in etkin bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış olan projeler bütünüdür. Rehber dökümanlar aracılığıyla REACH Sistemine ilişkin olarak atılması gereken adımlar örneklendirilmiştir.
  •  *       REACH teki çeşitli uygulamalar için Rehberler
o         Endüstriye yönelik Rehberler
o         Otoritelerin kullanımına yönelik Rehberler
  •      REACH teki çeşitli metotlarla ilgili Rehberler
 
 
Endüstriye Yönelik Teknik Rehberler
 
 
 
Kayıt için Teknik Rehber (Guidance on registration): Bir maddenin REACH için ne zaman ve nasıl kayıt altına alınacağına dair dökümandır. 2  Bölümden oluşur: Kayıt Yöntemi ve Yükümlülükleri ile Kayıt Dosyasının Hazırlanması (Güncelleme Tarihi: 26/05/08) Kayıt Rehberi İçin Tıklayın...
Türkçesiiçin Tıklayın...
 
Veri Paylaşımı için Teknik Rehber (Guidance on data sharing): Bu teknik rehber, faz-içi ve faz-dışı maddelerde veri paylaşımı işleminin nasıl yapılacağını anlatır. SIEF içinde bilgi iletişimini ve maliyet paylaşımını içerir. Veri Paylaşımı için Teknik Rehber İçin Tıklayın…
Türkçesi için Tıklayın…
 
Ara Ürünler İçin Teknik Rehber (Guidance for intermediates): Bu doküman,ara ürünlere özel durumların ne zaman ve nasıl kullanılacağını anlatır. (Güncellenme Tarihi: 18.02.2008)Ara Ürünler için Teknik Rehber için Tıklayın…  
 
Monomer ve Polimerler için Teknik Rehber (Guidance on polymers and monomers): Monomer ve Polimerlerin REACH kapsamındaki yükümlülüklerini anlatan teknik rehber için (Güncelleme Tarihi: 29/05/08) Tıklayın…
Türkçesiiçin Tıklayın...
 
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme ve Ürün ve Proses Temelli Araştırma Geliştirme için Teknik Rehber (Guidance on Scientific Research and Development (SR&D) and Product and Process Oriented Research and Development (PPORD)): Bu doküman, araştırma ve geliştirme yapmak için kullanılan, ithal edilen veya üretilen maddelerin REACH teki özel durumlarıyla ilgili bilgi verir.  (Güncellenme Tarihi: 18.02.2008).Teknik Rehber için Tıklayın…
 
Sınıflandırma ve Etiketlendirme bildirimi Teknik Rehberi (Guidance on Classification and Labelling notification):Bu teknik rehber sınıflandıra ve etiketlendirme bildiriminin ne zaman ve nasıl yapılacağını anlatır. Bu rehber henüz yayınlanmamıştır.
Eşya İçindeki Madde Tanımlamasına Yönelik Teknik Rehber (Guidance on requirements for substances in articles): Bu döküman eşya üreticilerinin REACH tüzüğünün kapsamında ne gibi yükümlülükleri olabileceğine dair teknik bir rehberdir. (Güncelleme Tarihi: 26.05.2008) Ulaşmak İçin Tıklayın...  
Türkçesi Bölüm 1 için Tıklayın... 
               Bölüm 2 için Tıklayın...
Alt Kullanıcılar için Teknik Rehber (Guidance for Downstream Users):Bu döküman alt kullanıcıları görevleri ve zorunluluklarını anlatır ve REACH’e nasıl hazırlanmaları gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunur. (Güncellenme Tarihi: 29.01.2008). Teknik Rehber için Tıklayın…
Türkçesi için Tıklayın…    
İzin Başvurusunun nasıl hazırlanacağı ile ilgili Teknik Rehber (Guidance on the preparation of an application for authorisation): Bu döküman, izin başvurusunun nasıl yapılacağını anlatır ve alternatif ve muadil planlarının analizi hakkında yol gösterir. Bu rehber henüz yayınlanmamıştır.
 
Sosyo-Ekonomik Analiz – İzin ile ilgili Teknik Rehber (Guidance on Socio-Economic Analysis – Authorisation): Bu doküman, sosyo-ekonomik değerlendirilme yapılması için izin başvurusunun nasıl yapılacağına yardımcı olur. Bunun yanı sıra; ilgili firmaların başvuru sırasındaki sosyo-ekonomik etkiler konusunda bilgi vererek yardımcı olur. Bu rehber henüz yayınlanmamıştır.   
 
 
Yetkili Otoritelere Yönelik Teknik Rehberler
 
 
 
REACH te Çeşitli Metodlarla İlgili Teknik Rehberler 
 
 Madde tanımlaması ve isimlendirilmesine yönelik teknik rehber (Guidance for identification and naming of substances in REACH) için tıklayın…
Türkçesi için Tıklayın… 
Sınıflandırma, Paketleme ve Etiketlendirme ile ilgili teknik rehber (Guidance on Classification, Packaging and Labelling) henüz yayınlanmamıştır.
 
Gerekli olan bilgiler ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi için teknik rehber (Guidance on information requirements and chemical safety assesment) için tıklayın…
 
Değerlendirme aşamasında, önceliklerin tespiti ile ilgili teknik rehber (Guidance on priority setting for evaluation) henüz yayınlanmamıştır
 
IUCLID ile ilgili teknik rehber (Guidance on IUCLID) için tıklayın…
 
 
Güncellenen Teknik Rehberler
Monomer ve Polimerler için Teknik Rehber: Monomer ve Polimerlerin REACH kapsamındaki yükümlülüklerini anlatan teknik döküman için (Güncelleme Tarihi: 29/05/08) Tıklayın...
Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal güvenlik Değerlendirmesi ile ilgili Teknik Rehber için (29/05/2008) Tıklayın...
Eşya İçindeki Madde Tanımlamasına Yönelik Teknik Rehber: Bu döküman eşya üreticilerinin REACH tüzüğünün kapsamında ne gibi yükümlülükleri olabileceğine dair teknik bir rehberdir. (Güncelleme Tarihi: 28.05.2008) Ulaşmak İçin Tıklayın...
Kayıt için Teknik Rehber: Bir maddenin REACH için ne zaman ve nasıl kayıt altına alınacağına dair dökümandır. 2  Bölümden oluşur: Kayıt Yöntemi ve Yükümlülükleri ile Kayıt Dosyasının Hazırlanması (Güncelleme Tarihi: 26/05/08, ECHA) Kayıt Rehberi İçin Tıklayın...
Sosyo-ekonomik Değerlendirme ve İzin ile İlgili Teknik Rehber için Tıklayın...
Alt kullanıcılar (Downstream users) için Teknik Rehber: Alt-kullanıcıların REACH yükümlülükleri ve rollerini açıklayan, alt kullanıcılara REACH uygulama hazırlıklarının nasıl yapılacağı hakkında tavsiyeler sunan döküman için (Güncelleme Tarihi: 29/01/08, ECHA), Tıklayın...
 
    REACH Uygulama Rehberleri ve Alt Kullanıcılar Teknik Rehberinin Resmi olmayan TÜRKÇE Metinleri
  • YENİ: Alt Kullanıcılar Teknik Rehberi için tıklayın... 
  • Kayıt için Teknik Rehber için tıklayın... 
  • Veri Paylaşımı ve Ön-kayıt rehberi için tıklayın...
  • Madde Tanımlamaları ve İsimlendirilmeleri Rehberi için tıklayın...

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898038 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898038 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?