E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,49 TL
1 € = 4,19 TL
15068398 Ziyaretçi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri

––  2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

2017 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2016 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2015 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2014 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...

2013 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...

2012 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...

2011 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...

2010 Yılı ve 2010 öncesi Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri

 

Dava ve İcra Takipleri İle Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Genelge (Genelge No:2012/1 - 06.08.2012)

Genelge/No

GENELGENİN KONUSU

05.06.2017 --  Tescil ve Onayın Birleşmesi- Yeşil ve Mavi Hat Beyannameleri
11.05.2017 -- NCTS Beyannamelerinde Yapılacak Düzeltmeler
2017/7 -- E-Fatura (Genelge 2017/7 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
2017/1 -- Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri (Genelge 2017/1 Risk Y.ve K.Gn.Md)
2016/6- -- 6736 Sayılı Kanun Hk. (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. Genelge 2016/6.)
2016/44 Geri Verme - Kaldırma İşlemlerine İlişkinBeyannamede Düzeltme (Risk Y.ve Kntl.Gn.Md)
-- Gümrük Alacağının Takibi (Genelge 2016/.. -Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
2016/37 -- Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı(İthal Lisansı-Gözetim) (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/37)
2016/36 -- Tek Pencere Sistemi-Maliye Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/36)
2016/35 -- Tek Pencere Sistemi-Dahilde İşleme İzni (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/35)
2016/34 -- Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/34)
2016/33 -- Tek Pencere Sistemi - EB SBİF (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/33)
2016/32 -- Tek Pencere Sistemi-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/32)
2016/31 -- Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/31)
2016/30 -- Tek Pencere Sistemi-Kültür ve Turizm Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md (Genelge 2016/30)
2016/29 -- Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/29)
2016/28 -- Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/28)
2016/27 -- Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/27)
2016/26 -- Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/26)
2016/25
2016/24
2016 --  Tek Pencere Sistemi- Nihai Kullanım İzni (Risk Yönetimi ve Kont.Genel Md.Genelge 2016/--)
2016 -- Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul (Genelge 2016/5 - Risk Yönetimi K.Gn.Md.)
2016 -- Tek Pencere Sistemi - GTHB (Genelge 2016/4)
2016 -- İthalat Rejimi Kararı I Sayılı Liste (Tohum İthalatı) (Risk ve Kontrol Gn. Md.)
T.Y. -- Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
2015/16 --  Tek Pencere Sistemi - EB (Risk Y.ve Kont.Gn.Md. Genelge 2015/16)
T.Y. --  Toplu Teminat Kayıt işlemleri (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
2015/15 -- Alıcı/Satıcı İlişkisi (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Md. Genelge 2015/15)
2015/14 --  Tek Pencere Sistemi-EB (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelge 2015-14))
2015/13 -- "Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında (Genelge 2015/13 - Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
T.Y. ---İnceleme Raporu-Mahrece İade İşlemleri (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
T.Y. ---Teminat Oranlarında Düzenleme (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
T.Y. ----OKSB Başvurusunda Elektronik Ortamda Alınan Belgeler (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.
2015/8 ---Tek Pencere Sistemi-ÇSGB (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. Genelge 2015/08)
2015/6 ---Tek Pencere Sistemi (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.2015/6)
2015 ---Konteyner Numaraları (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
2014/18 ---Tek Pencere Sistemi – Türk Standartları Enstitüsü (Genelge 2014/18 Risk Y.Kont.G.M)
2014/17 ---Tek Pencere Sistemi - Eti Maden A.Ş. (Genelge 2014/17 Risk Yönetimi ve Kont. G.M)
2014/15 ---Kıymet Bildirim Formu
2014/6 ---Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler (Risk Ynt.veKontrol Gn.Md. Genelge:2014/6)
2014/5 ---Beyanname Doldurulmasındaki Hatalar Hk. (Risk Y.ve Kontrol Gn.Md.)
2014/2 ---Gözetim ile görevli memurlar (Genelge 2014/2)
2014/1 ---Tek Pencere Sistemi (Risk Yönetimi) (Genelge 2014-1)
2013 ---NCTS Uygulamasında Antrepo Beyannamesi Açmaları
2013/10 ---Götürü Teminat Türleri (Risk Y.ve Kontrol G.Md. Genelge 2013/10)
2013/8 ---Gümrük Beyannamesinin İptali (Genelge 2013-8 Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Md.)
2013/5 ---NCTS Sisteminde EORI numaralarının kullanılması (Risk Y.ve K.G.Md.Genelgesi 2013/5)
2013/4 ---Dampinge karşı vergide üretici firma kodu'nun beyanı (Risk Yönetimi Genelge 2013/4)
2013/3 ---Ertelenmiş Kapatma (Risk Y.ve K. G.Md. Genelgesi 2013/3)
2013/2 ---Beyannamenin 31 no.lu Alanı (Risk Yönetimi Genelge 2013/2)
2013/1 ---Kara sınır kapılarında yapılacak işlemler (Risk Y.ve K.Gn.Md.Genelgesi 2013/1)
2012/11 ---Yabancı uyruklu kişilerin veri girişi yapabilmesi (2012/11)
2012/8 ---Bankalarca yapılan tahsilatlar (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. - Genelge 2012/8)
2012/6 ----Acil Durum Planı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü - Genelge 2012/6)
2012/5 ---Yükümlülerin beyannamelerini sorgulayabilmeleri  (Genelge 2012/ 5 - Risk Y.ve Kont.G.M.)
2012/4 ---Onaylanmış Kişi Statüsü (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. - Genelge 2012/4)
2012/3 --- Gümrük işlemlerine ait belgelerin muhafazası ve imhası(2012/3)
2012/2 ---Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2012/2)
2012/1 ---Ortak transit programı ve yeni özet beyan uygulamaları.
2011/6 --Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2012/6)(Mülga)
2011/14 ---Hava Yolu ile Gelen Eşya (Genelge 2011/14 - RiskYönetimi ve Kontrol G.M.)
2011/5 ---Gelir evrakının ilgili gümrük idaresinde arşivlenmesi.(Genelge 2011/5)
2011/4 ---Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2011/4) (Mülga)
2011/3 ---Damga vergisi (Risk ve K.Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/3)
2011/13 ---Havayolu İle Gelen Eşya (Risk Y.ve Kont. Gen.Md. 2011/13)
2011/12
T.Yazı
T.Yazı
T.Yazı ---6111 sayılı Yasa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
2011/10 ---Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/10
2011/9 ---Finansal kiralamada uygulanacak KDV nispeti (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/9
T.Yazı ---İkincil işlem görmüş ürün (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge/2011)
2011/7 ---Yürürlükten kaldırılan genelgeler.(2011/7)
T.Yazı ---TIR Karnesi İnceleme ve Soruşturmaları (İç Genelge 2011/26)(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
T.Yazı ---6111 sayılı Kanun (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
2011/5 ---TIR İşlemleri (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/5)
2011/4 ---Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/4)
2011/3 ---TIR Park Ücreti (Genelge 2011/3)
2011/2 ---İmha Edilecek Gelir Evrakı (Genelge 2011/2)
2011/1 ---TIR karnelerinden damga vergisi alınmaması. (G.Müşt.Kontrol Genel Müd.-Genelge 2011/1)
2010/9 ---Tahsilat Genel Tebliği (Gecikme Faizi) (Genelge 2010/9)
2010/8 ---Yurt dışı çıkış tahdidi (G.M.Kont.Genel Müd. Genelge 2010/8)
2010/7 ---Yatırım Teşvik Belgesi (Genelge 2010/7)
2010/6 ---Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler
2010/5 ---Yabancı plakalı kara taşıtlarının giriş-çıkış ve takip işlemleri (Genelge 2010/5)
2010/4 TIR Park Ücretleri (Kontrol Gn.Md-Genelge 2010/4)
2010/3 İmha Edilecek Evrak (Kontrol Gen.Müd.) Genelge 2010/3
2010/2 Yatırım TeşvikGümrük Müşt.Gümrükler Kontrol Genel Mdürülüğü Genelge 2010/2

---Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki Beyannamelerde satır kodu değişikiği Hk.tasarraflu yazı

İhale İşlemleri (2011/3) - (Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri

Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri programında düzenlenen AT1 tespit kodu sözleşmeleri

YGM’ler tarafından antrepoya eşya alınması, tutanak ve idareye bildirim hakkında

İmha 2011/1