Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri

  • Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri

 

Dava ve İcra Takipleri İle Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Genelge (Genelge No:2012/1 - 06.08.2012)

 Genelge  /  No   

GENELGENİN KONUSU

30.11.2017
10.10.2017
29.08.2017
05.06.2017
11.05.2017
2017/16
2017/15
2017/14
2017/7
2017/1
2016/6-
2016/44
2016/37
2016/36
2016/35
2016/34
2016/33
2016/32
2016/31
2016/30
2016/29
2016/28
2016/27
2016/26
2016/25
2016/24
2016
2016
2016
2016
T.Y.
2015/16
T.Y.
2015/15
2015/14
2015/13
T.Y.
T.Y.
T.Y.
2015/8
2015/6
2015
2014/18
2014/17
2014/15
2014/6
2014/5
2014/2
2014/1
2013
2013/10 ---Götürü Teminat Türleri (Risk Y.ve Kontrol G.Md. Genelge 2013/10)
2013/8 ---Gümrük Beyannamesinin İptali (Genelge 2013-8 Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Md.)
2013/5 ---NCTS Sisteminde EORI numaralarının kullanılması (Risk Y.ve K.G.Md.Genelgesi 2013/5)
2013/4 ---Dampinge karşı vergide üretici firma kodu'nun beyanı (Risk Yönetimi Genelge 2013/4)
2013/3 ---Ertelenmiş Kapatma (Risk Y.ve K. G.Md. Genelgesi 2013/3)
2013/2 ---Beyannamenin 31 no.lu Alanı (Risk Yönetimi Genelge 2013/2)
2013/1 ---Kara sınır kapılarında yapılacak işlemler (Risk Y.ve K.Gn.Md.Genelgesi 2013/1)
2012/11 ---Yabancı uyruklu kişilerin veri girişi yapabilmesi (2012/11)
2012/8 ---Bankalarca yapılan tahsilatlar (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. - Genelge 2012/8)
2012/6 ----Acil Durum Planı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü - Genelge 2012/6)
2012/5 ---Yükümlülerin beyannamelerini sorgulayabilmeleri  (Genelge 2012/ 5 - Risk Y.ve Kont.G.M.)
2012/4 ---Onaylanmış Kişi Statüsü (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. - Genelge 2012/4)
2012/3 --- Gümrük işlemlerine ait belgelerin muhafazası ve imhası(2012/3)
2012/2 ---Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2012/2)
2012/1 ---Ortak transit programı ve yeni özet beyan uygulamaları.
2011/6 --Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2012/6)(Mülga)
2011/14 ---Hava Yolu ile Gelen Eşya (Genelge 2011/14 - RiskYönetimi ve Kontrol G.M.)
2011/5 ---Gelir evrakının ilgili gümrük idaresinde arşivlenmesi.(Genelge 2011/5)
2011/4 ---Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2011/4) (Mülga)
2011/3 ---Damga vergisi (Risk ve K.Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/3)
2011/13 ---Havayolu İle Gelen Eşya (Risk Y.ve Kont. Gen.Md. 2011/13)
2011/12
T.Yazı
T.Yazı
T.Yazı ---6111 sayılı Yasa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
2011/10 ---Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/10
2011/9 ---Finansal kiralamada uygulanacak KDV nispeti (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/9
T.Yazı ---İkincil işlem görmüş ürün (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge/2011)
2011/7 ---Yürürlükten kaldırılan genelgeler.(2011/7)
T.Yazı ---TIR Karnesi İnceleme ve Soruşturmaları (İç Genelge 2011/26)(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
T.Yazı ---6111 sayılı Kanun (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
2011/5 ---TIR İşlemleri (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/5)
2011/4 ---Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/4)
2011/3 ---TIR Park Ücreti (Genelge 2011/3)
2011/2 ---İmha Edilecek Gelir Evrakı (Genelge 2011/2)
2011/1 ---TIR karnelerinden damga vergisi alınmaması. (G.Müşt.Kontrol Genel Müd.-Genelge 2011/1)
2010/9 ---Tahsilat Genel Tebliği (Gecikme Faizi) (Genelge 2010/9)
2010/8 ---Yurt dışı çıkış tahdidi (G.M.Kont.Genel Müd. Genelge 2010/8)
2010/7 ---Yatırım Teşvik Belgesi (Genelge 2010/7)
2010/6 ---Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler
2010/5 ---Yabancı plakalı kara taşıtlarının giriş-çıkış ve takip işlemleri (Genelge 2010/5)
2010/4 TIR Park Ücretleri (Kontrol Gn.Md-Genelge 2010/4)
2010/3 İmha Edilecek Evrak (Kontrol Gen.Müd.) Genelge 2010/3
2010/2 Yatırım TeşvikGümrük Müşt.Gümrükler Kontrol Genel Mdürülüğü Genelge 2010/2

---Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki Beyannamelerde satır kodu değişikiği Hk.tasarraflu yazı

İhale İşlemleri (2011/3) - (Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri

Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri programında düzenlenen AT1 tespit kodu sözleşmeleri

YGM’ler tarafından antrepoya eşya alınması, tutanak ve idareye bildirim hakkında

İmha 2011/1

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899041 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899041 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?