Royalti ve lisans ücretleri (Genelge 2010/40)

İlgili Diğer Mevzuat:

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00.165.02.04 13/8/2010
Konu : Royalti ve lisans ücretleri
GENELGE
(2010/ 40)
Müstesarlıgımıza intikal eden olaylardan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-c ve Gümrük Yönetmeliginin 56 ncı maddeleri uyarınca ithal esyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözlesme geregi miktarı gümrük yükümlülügünün basladıgı tarihten sonra belli olacak royalti ve lisans ücretlerinin, gümrük idaresine beyan edilmemesi durumunda yapılacak islemler konusunda tereddütler yasandıgı anlasılmaktadır.
Konu ile ilgili olarak;
1- İthal edilen esyanın gümrük kıymetine dahil edilen royalti bedellerinin KDV matrahına dahil edilmesi, dahil edilmediginin tespiti halinde fark KDV'nin ilgili gümrük idaresince
yükümlüsünden gümrük mevzuatı hükümleri uyarınca takip ve tahsili,
2- Gümrükte ödenmeyen royalti bedeline iliskin KDV tutarının tespitinde,
-İthalatçı yükümlünün ithalatın gerçeklestigi ve sonraki dönemlerde 1 nolu KDV
beyannamesiyle vergi dairesine ödedigi KDV bulunması halinde bu tutarın gümrükte ödenecek olan KDV tutarından düsülmesi,
- Royalti bedeline ait KDV'nin 2 nolu KDV beyannamesiyle ödenmesi halinde bu tutarın gümrükte ödenecek olan KDV tutarından düsülmesi,
- Royalti bedeliyle ilgisi olmayan ve 2 nolu KDV beyannamesiyle ödenen KDV'nin göz önünde bulundurulmaması,
3- Royalti bedeline iliskin KDV'nin hem gümrükte beyan edilmesi hem de 2 nolu KDV
beyannamesi ile mükerrer olarak ödenmesi halinde, fazla ödenen vergi 2 nolu KDV beyannamesi ile ödenen vergiden kaynaklandıgından gümrük idaresince iade yapılmaması, (bu durumda vergi dairesince yapılacak islem KDV mevzuatında düzenlenmektedir), gerekmektedir.
Diger taraftan, royalti bedelinin gümrük kıymetine dahil edilmemesi durumunda, KDV'nin yanı sıra Gümrük Vergisi ve ÖTV açısından da vergi farkı ortaya çıkabileceginden, vergilendirmede bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898185 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898185 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?