Besleme http://www.orgtr.org Besleme tr http://backend.userland.com/rss Fri, 21 Apr 2017 00:18:42 +0300 Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik http://www.orgtr.org/tr/gumruk-kanununa-gore-mulkiyetin-kamuya-gecirilmesi-karari-verilen-kara-tasitlarinin-sahiplerine-iadesi-hakkinda-yonetmelik 53950000000005504 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 12.04.2017-30036 Resmi Gazete GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirl Sat, 15 Apr 2017 08:13:20 +0300 Antrepoda Eşya Devri (Gümrükler Genel Müdürlüğü) http://www.orgtr.org/tr/antrepoda-esya-devri-gumrukler-genel-mudurlugu 53940000000005503 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 40216608-131.99 Konu   :Antrepoda Eşya Devri                                                          10.04.2017 / 24084234    İlgi: 20.02.2017 tarihli, 22771833 sayılı yazımız               Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin “Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devri ”ne ilişkin 333/3 üncü maddesi; Wed, 12 Apr 2017 20:40:24 +0300 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/10) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-no-201710 53930000000005502 Ekonomi Bakanlığından: 11.04.2017-30035 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/10) Başvuru ve mevcut durum MADDE 1 – (1) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/6) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P.) tanımlı “Bisikletlerde Kulla Tue, 11 Apr 2017 21:06:49 +0300 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-gozetim-uygulanmasina-iliskin-teblig-no-20172 53920000000005501 Ekonomi Bakanlığından: 11.04.2017-30035 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2) Kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.   GTİP Eşyan Tue, 11 Apr 2017 20:44:31 +0300 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-gozetim-uygulanmasina-iliskin-teblig-no-20171 53910000000005500 Ekonomi Bakanlığından: 11.04.2017-30035 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1) Kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.          Tue, 11 Apr 2017 19:53:22 +0300 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-korunma-onlemlerine-iliskin-teblig-no-20171 53900000000005499 Ekonomi Bakanlığından: 06.04.2017-30030 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1) Kapsam MADDE 1 – (1)  Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin m Sun, 09 Apr 2017 04:58:25 +0300 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı http://www.orgtr.org/tr/yurt-disinda-gerceklestirilen-fuar-katilimlarinin-desteklenmesi-ile-ilgili-parakredi-ve-koordinasyon-kurulunun-31032017-tarihli-ve-20174-sayili-karari 53890000000005498 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:  07.04.2017-30031 Resmi Gazete Tarih : 31/03/2017 Karar No : 2017/4 Konu : Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi Bakanlığının 20/02/2017 tarihli ve E. 17639 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Dev Sun, 09 Apr 2017 04:31:31 +0300 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik http://www.orgtr.org/tr/ozon-tabakasini-incelten-maddelere-iliskin-yonetmelik 53880000000005497 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 07.04.2017-30031 Resmi Gazete OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. K Fri, 07 Apr 2017 09:02:49 +0300 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-gozetim-uygulanmasina-iliskin-teblig-no-20174 53870000000005496 Ekonomi Bakanlığından: 05.04.2017-30029 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Tan Wed, 05 Apr 2017 13:09:37 +0300 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-gozetim-uygulanmasina-iliskin-teblig-no-20175 53860000000005495 Ekonomi Bakanlığından: 04.04ç2017-30028 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Ta Tue, 04 Apr 2017 22:47:09 +0300