Besleme http://www.orgtr.org Besleme tr http://backend.userland.com/rss Sat, 09 Dec 2017 07:47:29 +0200 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/28) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-no-201728 55940000000005713 Ekonomi Bakanlığından: 08.12.2017-30264 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/28) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan re’sen inceleme neticesinde, İran İslam Cumhuriyeti menşeli “granit” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak MADDE Fri, 08 Dec 2017 22:58:57 +0200 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-gozetim-uygulanmasina-iliskin-teblig-teblig-no-20156in-yururlukten-kaldirilmasina-dair-teblig 55920000000005711 Ekonomi Bakanlığından: 07.12.2017-30263 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 28/8/2015 tarihli ve 29459 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Thu, 07 Dec 2017 19:39:07 +0200 Tek Pencere Sistemi-E-Devlet Genelge 2017/15 - Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.) http://www.orgtr.org/tr/tek-pencere-sistemiedevlet-genelge-201715-risk-yonetimi-ve-kontrol-gnmd 55910000000005710 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü   Sayı     :73421605-106.05 Konu   :Tek Pencere Sistemi-E-Devlet   GENELGE (2017/15)               20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmek Tue, 05 Dec 2017 13:38:52 +0200 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27) http://www.orgtr.org/tr/gumruk-genel-tebligi-tarifesiniflandirma-kararlari-seri-no-27 55900000000005709 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.12.2017-30261 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 27) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin Ek-1’de yer alan 58 Tue, 05 Dec 2017 06:41:20 +0200 2018 Yılı İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER http://www.orgtr.org/tr/2018-yili-ihalatta-koruma-onlemleri-ve-gozetim-uygulamasi-hakkinda-tebligler 55890000000005708 R.G.TARİHİ TEBLİĞ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) 2018 TebliğleriBu Sayfadasınız 2017 Yılı 2016 Yılı 2015 Yılı 2014 Yılı 2013 Yılı 2012 Yılı 2011 Yılı 2010 Yılı Sun, 03 Dec 2017 19:18:35 +0200 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2018 Yılı Tebliğleri http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-2018-yili-tebligleri 55880000000005707 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) 2018 Tebliğleri-Bu Sayfadasınız 2017 Yılı Tebliğleri 2016 Yılı Tebliğleri 2015 Yılı Tebliğleri 2014 Yılı Tebliğleri 2013 Yılı Tebliğleri  2012 Yılı Tebliğleri 2011 Yılı Tebliğleri 2010 Yılı Tebliğleri Sun, 03 Dec 2017 19:02:17 +0200 2018 Yılı İthalat (Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliğleri http://www.orgtr.org/tr/2018-yili-ithalat-urun-guvenligi-ve-denetimi-tebligleri 55870000000005706 Sun, 03 Dec 2017 18:53:24 +0200 2018 Yılı Değişiklikleri http://www.orgtr.org/tr/2018-yili-degisiklikleri 55860000000005705 TARİH MEVZUATIN KONUSU Sun, 03 Dec 2017 18:45:09 +0200 Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı hk. http://www.orgtr.org/tr/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programi-hk 950000000005704 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü   Sayı     : 30084628-719 Konu   : Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı   29.11.2017 / 29934848 DAĞITIM YERLERİNE   Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen Müşteri Odaklı Lojistik Bilgi Sistemi Projesiyle; Gümrük hizmetlerinden faydalanan ithalatçı ve ihracatçı firmaların eşyaları ile ilgili işlemler hakkında doğru ve h Sat, 02 Dec 2017 15:42:48 +0200 Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (Risk y.ve Kontrol Gn.Md.) http://www.orgtr.org/tr/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programi-risk-yve-kontrol-gnmd 55850000000005703 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü   Sayı     : 30084628-719 Konu   : Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı   29.11.2017 / 29934848 DAĞITIM YERLERİNE   Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen Müşteri Odaklı Lojistik Bilgi Sistemi Projesiyle; Gümrük hizmetlerinden faydalanan ithalatçı ve ihracatçı firmaların eşyaları ile ilgili işlemler hakkında doğru ve h Sat, 02 Dec 2017 15:35:20 +0200