Besleme http://www.orgtr.org Besleme tr http://backend.userland.com/rss Sat, 14 Oct 2017 22:39:49 +0300 Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi (Gümrükler Genel Müdürlüğü) http://www.orgtr.org/tr/yatirim-tesvik-kapsami-ilave-gumruk-vergisi-gumrukler-genel-mudurlugu 55240000000005638 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 18723479-240                                                                                             Konu   : Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi   05.10.2017 / 28447926 DAĞITIM YERLERİNE              İlgi      :24.03.2016 tarihli, 14793290 sayılı yazımız.   Sat, 14 Oct 2017 22:27:14 +0300 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.orgtr.org/tr/gumruk-islemlerinin-kolaylastirilmasi-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik 55230000000005637 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 13.10.2017-30209 Resmi Gazete GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, “Gümrük Kanununun 5/A, 10,” ibaresinden sonra gelmek üzere “37, 40, 45, 46, 48, 66,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Fri, 13 Oct 2017 10:05:11 +0300 Tek Pencere Sistemi-Kağıt Belge (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) http://www.orgtr.org/tr/tek-pencere-sistemikagit-belge-risk-yonetimi-ve-kontrol-genel-mudurlugu 55220000000005636 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü   Sayı     :73421605-106.05 Konu   :Tek Pencere Sistemi-Kağıt Belge     09.10.2017 / 28504099 DAĞITIM YERLERİNE   Bilindiği üzere; 20 Mart 2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi" hakkında 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesinde “Tek Pencere Sistemi"nin ülkemizde de uygulamaya konulması için yapılacak çalışmal Wed, 11 Oct 2017 23:33:56 +0300 Dahilde İşleme İzni Kapsamında yapılan Ayniyet İşlemleri Hk. (Genelge 2017/17) http://www.orgtr.org/tr/dahilde-isleme-izni-kapsaminda-yapilan-ayniyet-islemleri-hk-genelge-201717 55210000000005635 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı   : 41208501-010.06.01 Konu :  Dahilde İşleme İzni Kapsamında yapılan Ayniyet İşlemleri Hk.       GENELGE 2017/17   İlgi: 05/11/2013 tarihli ve 2013/46 sayılı Genelge   Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem Wed, 11 Oct 2017 01:28:30 +0300 2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2) http://www.orgtr.org/tr/2018-yilina-iliskin-ithalat-rejimi-kararina-ek-karar-calismalarina-yonelik-teblig-ithalat-20172 55200000000005634 Ekonomi Bakanlığından: 06.10.2017-30202 Resmi Gazete 2018 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini Mon, 09 Oct 2017 23:13:01 +0300 Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43) http://www.orgtr.org/tr/sigir-eti-ithalatinda-saglik-ve-teknik-sartlarin-belirlenmesine-iliskin-teblig-no-201743 55190000000005633 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 07.10.2017-30203 Resmi Gazete SIĞIR ETİ İTHALATINDA SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/43) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartlar ile bu ürünlerin ithalatında Kontrol Belgesi düzenlenmesi ile ilgili usul ve Mon, 09 Oct 2017 23:02:34 +0300 Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) http://www.orgtr.org/tr/turkiye-avrupa-birligi-katilim-oncesi-yardim-araci-ipa-ii-cerceve-anlasmasina-iliskin-gumruk-genel-tebligi-seri-no-1 55180000000005632 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 07.10.2017-30203 Resmi Gazete TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/8/2015 tarihli ve 2015/8085 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/6/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Taraf Mon, 09 Oct 2017 11:37:15 +0300 Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması http://www.orgtr.org/tr/turkiyesingapur-serbest-ticaret-anlasmasi 55170000000005631 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü     Sayı     : 16934678-724.01.02/SG   Konu   : Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması   29.09.2017 / 28290215 DAĞITIM YERLERİNE               Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında 14.11.2015 tarihinde imzalanan, 14.02.2017 tarihli ve 6775 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Arasında Serbest Ticaret Anlaşmas Wed, 04 Oct 2017 00:17:40 +0300 Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması http://www.orgtr.org/tr/turkiye-faroe-adalari-serbest-ticaret-anlasmasi 55160000000005630 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü     Sayı     : 16934678-724.01.02/FO   Konu   : Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması   29.09.2017 / 28289294 DAĞITIM YERLERİNE               16 Aralık 2014 tarihinde imzalanan, 14.02.2017 tarihli ve 6782 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 29.05.2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla ülkemiz ve Faroe Adaları (Faroe Wed, 04 Oct 2017 00:15:26 +0300 Türkiye – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik http://www.orgtr.org/tr/turkiye-singapur-serbest-ticaret-anlasmasi-cercevesindeki-ticarette-esyanin-tercihli-menseinin-tespiti-hakkinda-yonetmelik 55150000000005629 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 01.10.2017-30197 Resmi Gazete TÜRKİYE – SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında 14/11/2015 tarihinde imzalanan, 14/2/2017 tarihli ve 6775 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/7/2017 tarihli ve 2017 Sun, 01 Oct 2017 17:37:04 +0300