Besleme http://www.orgtr.org Besleme tr http://backend.userland.com/rss Sat, 11 Mar 2017 15:43:48 +0200 Gıda ve Tarım Ürünlerini İthal ve İhraça yetkili Gümrük İdareleri (Ekler) http://www.orgtr.org/tr/gida-ve-tarim-urunlerini-ithal-ve-ihraca-yetkili-gumruk-idareleri-ekler 53680000000005477 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ için TIKLAYINEk- 1 (Değişik:RG-4/4/2014-28962) SIRA NO İLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ CANLI HAYVAN HAYVANSAL ÜRÜN İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar   1 Ağrı Gürbulak Gümrük Müdür Sat, 11 Mar 2017 15:42:47 +0200 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2017/9781) http://www.orgtr.org/tr/ithalat-rejimi-kararina-ek-kararda-degisiklik-yapilmasina-iliskin-karar-karar-sayisi20179781 53670000000005476 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2017/9781) 11.03.2017-30004 Resmi Gazete Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/1/2017 tarihli ve 5975 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 Sat, 11 Mar 2017 14:47:30 +0200 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) http://www.orgtr.org/tr/gumruk-genel-tebligi-gumruk-tarife-cetveli-aciklama-notlari-seri-no-4nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-seri-no-5 53660000000005475 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 11.03.2017-30004 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5) MADDE 1 – 11/2/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:4) Eki Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının “8543.70.90.00.17 Elektronik ve kontrollü tütün ısıtı Sat, 11 Mar 2017 08:09:26 +0200 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-no-20171 53650000000005474 Ekonomi Bakanlığından: 07.03.2017-30000 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/5/2016 tarihli ve 29710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/17)” ile Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00  gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıfl Tue, 07 Mar 2017 11:48:01 +0200 Geri gelen eşya (D.İ.İ.B.) (Gümrükler Genel Müdürlüğü) http://www.orgtr.org/tr/geri-gelen-esya-diib-gumrukler-genel-mudurlugu 53640000000005473 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 41208501-132.04.08 Konu   : Geri Gelen Eşya    27.02.2017 / 22945172 DAĞITIM YERLERİNE                 Bilindiği üzere 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında " Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri get Mon, 06 Mar 2017 09:17:24 +0200 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) http://www.orgtr.org/tr/katma-deger-vergisi-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-seri-no-11 53630000000005472 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 15.02.2017-29980 Resmi Gazete KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “ – Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere “ – Büyükşehir belediyelerinin su Sun, 26 Feb 2017 01:53:29 +0200 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-no-20174 53620000000005471 Ekonomi Bakanlığından: 23.02.2017-29988 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti, Belçika Krallığı ve İspanya Krallığı menşeli “tereftalik asit” ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Day Sun, 26 Feb 2017 01:46:30 +0200 2017 Yılı İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER http://www.orgtr.org/tr/2017-yili-ihalatta-koruma-onlemleri-ve-gozetim-uygulamasi-hakkinda-tebligler 53610000000005470 Sun, 26 Feb 2017 01:32:11 +0200 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/44) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-no-201644 53600000000005469 Ekonomi Bakanlığından: 02.11.2016-29876 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/44)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/10/2015 tarihli ve 29517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/47) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme s Sat, 25 Feb 2017 19:51:32 +0200 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/43) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-no-201643 53590000000005468 Ekonomi Bakanlığından: 02.11.2016-29876 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/43)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/10/2015 tarihli ve 29516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/46) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme s Sat, 25 Feb 2017 19:57:58 +0200