Besleme http://www.orgtr.org Besleme tr http://backend.userland.com/rss Thu, 17 Aug 2017 20:18:32 +0300 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10580) http://www.orgtr.org/tr/ithalat-rejimi-kararina-ek-karar-karar-sayisi201710580 54910000000005604 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10580) 17.08.2017 - 30157 s. R.G.   20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 11/7/2017 tarihli ve 73402 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun Thu, 17 Aug 2017 20:05:54 +0300 TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ ( GTİP kodu sorgulama, GTİP kodu bulma, GTİP açıklama notlar http://www.orgtr.org/tr/turk-gumruk-tarife-cetveli-gtip-kodu-sorgulama-gtip-kodu-bulma-gtip-aciklama-notlar 54900000000005603 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü  Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2017 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9594)Bandrole Tabi Cihazlar ve Bandrol Oranları Gümrük Tarife Cetveli İZAHNAMESİ için TIKLAYIN...Bağlayıc Wed, 16 Aug 2017 00:42:14 +0300 uluslararası teslim şekilleri http://www.orgtr.org/tr/uluslararasi-teslim-sekilleri 54890000000005602 INCOTERMS 2010 ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. INCOTERMS İngilizce (international commercial terms) kelimelerinden bazı hecelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir terimdir. INCOTERMS'ler ICC (International Chamber of Commerce) (Milletlerarası Ticaret Odası) (MTO) tarafından hazırlanmaktadır. Incoterms 2010’da teslim şekilleri 13’den 11’e düşürülmüştür. D Wed, 16 Aug 2017 00:36:26 +0300 Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği http://www.orgtr.org/tr/oyuncak-guvenligi-yonetmeligi 54880000000005601 Resmi Gazete Tarihi: 04.10.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29847 OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Özellikle oyunda kullanımının amaçlanmasına veya oyun amaçlı tasarlanmasına bakılmaksızın 14 yaş altı çocuklar tarafından oyunlarda ku Tue, 15 Aug 2017 23:05:55 +0300 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği http://www.orgtr.org/tr/gumruksuz-satis-magazalari-yonetmeligi-2 54870000000005600 Gümrüksüz Satış Mağazaları (Genelge 2009/65) GSM (Gümrüksüz Satış Mağazaları) Depodan Eşya Sevki (Genelge 2010/21) Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş (Genelge 2015/4) Gemi Kumanya  Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı (Genelge 2013/8) Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurtiçinden Yapılan Mal Teslimleri ile Bu Mağazalar Tarafından  Yapılan İşlemlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu (KATMA DEĞE Tue, 08 Aug 2017 21:21:15 +0300 Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği http://www.orgtr.org/tr/ceza-muhakemesinde-uzlastirma-yonetmeligi 54860000000005599 Adalet Bakanlığından: 05.08.2017-30145 Resmi Gazete CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzlaştırmaya ilişkin usul ve esaslar ile uzlaştırma büroları ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253, 254 ve 255 Sun, 06 Aug 2017 01:49:51 +0300 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7) http://www.orgtr.org/tr/kimyasal-silahlar-sozlesmesi-ekinde-yer-alan-kimyasal-maddelerin-ihracatina-iliskin-teblig-ihracat-20177 54850000000005598 Ekonomi Bakanlığından: 04.08.2017-30144  Resmi Gazete KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/7) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanmas Sat, 05 Aug 2017 00:21:37 +0300 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 145) http://www.orgtr.org/tr/gumruk-genel-tebligi-gumruk-islemleri-seri-no-99nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-gumruk-islemleri-seri-no-145 54840000000005597 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 04.08.2017-30144 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 145) MADDE 1 – 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Yetkili Gümrük Müdürlükleri tablosuna aşağıdaki (1) sıra numaralı sat Sat, 05 Aug 2017 00:11:19 +0300 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 144) http://www.orgtr.org/tr/gumruk-genel-tebligi-gumruk-islemleri-seri-no-98nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-gumruk-islemleri-seri-no-144 54830000000005596 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 04.08.2017-30144 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 144) MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmişt Sat, 05 Aug 2017 00:01:20 +0300 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/20) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-no-201720 54820000000005595 Ekonomi Bakanlığından: 04.08.2017-30144 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/20) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti men Fri, 04 Aug 2017 23:55:08 +0300