Besleme http://www.orgtr.org Besleme tr http://backend.userland.com/rss Fri, 16 Jun 2017 15:33:02 +0300 Gümrük Kanunu'nun 241 inci Maddesinin Uygulanması (Beyannamede Düzeltme) http://www.orgtr.org/tr/gumruk-kanununun-241-inci-maddesinin-uygulanmasi-beyannamede-duzeltme 54330000000005544 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 20117910-105.01.01 Konu: Gümrük Kanunu'nun 241 inci Maddesinin Uygulanması (Beyannamede Düzeltme) 12.06.2017 / 25713879 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 24.01.2017 tarihli ve 22092674 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda özetle; İzmit Gümrük Müdürlüğünde TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. adına işlem gören 20.09.2016/IM017459 ta Tue, 13 Jun 2017 22:50:01 +0300 Dökme Ürün İthalatında Miktar Fazlası (Gıda ve Kontrol Gn.Md.) http://www.orgtr.org/tr/dokme-urun-ithalatinda-miktar-fazlasi-gida-ve-kontrol-gnmd 54320000000005543 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 22789349-010.07.01-E.1429473 Konu : Dökme Ürün İthalatında Miktar Fazlası 08.06.2017 DAĞITIM YERLERİNE Çeşitli ülkelerden ambalajsız dökme olarak ithal edilen küspe, ayçiçeği tohumu, kolza tohumu, soya, odun cipsi v.b. ürünlerin, yurt dışından yüklenen ve ülkemize giriş aşamasındaki miktar farklılığı nedeniyle; ürünün fazla olan miktarı için ilgili Müdürlüklerim Tue, 13 Jun 2017 22:43:42 +0300 Müeyyideli Kapatılan ve İptal Edilen DİİB/Dİİ Hakkında Genelge (2017/12) http://www.orgtr.org/tr/mueyyideli-kapatilan-ve-iptal-edilen-diibdii-hakkinda-genelge-201712 54310000000005542 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 41208501-010.06.02 Konu: Müeyyideli Kapatılan ve İptal Edilen DİİB/Dİİ Hakkında Genelge  GENELGE (2017/12) İlgi :28.03.2011 tarih ve 2011/20 sayılı Genelge. 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının “İhracat taahhüdünün kapatılması” başlıklı 19 uncu maddesinin 1 nci fıkrası “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmaların, belge/izin ihracat taahhüd Mon, 12 Jun 2017 20:41:53 +0300 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6) http://www.orgtr.org/tr/dahilde-isleme-rejimi-tebligi-ihracat-200612nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-ihracat-20176 54300000000005541 Ekonomi Bakanlığından: 10.06.2017-30092 Resmi Gazete DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/6) MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvurular Sat, 10 Jun 2017 08:40:15 +0300 İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti (Genelge 2017/11) http://www.orgtr.org/tr/ikincil-islem-gormus-urunlerin-gumruk-kiymetinin-tespiti-genelge-201711 54290000000005540 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.01 Konu : İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti 07.06.2017 / 25357835 GENELGE (2017/11 ) İlgi: 17/12/2009 tarihli, 2009/123 sayılı Genelge 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazetede Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) yayımlanmıştır. Söz konusu 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 38 inci maddesinin 9 uncu fıkrası ".. Thu, 08 Jun 2017 23:40:11 +0300 Tescil ve Onayın Birleşmesi- Yeşil ve Mavi Hat Beyannameleri (Risk Y.ve Kontrol Gn.Md.) http://www.orgtr.org/tr/tescil-ve-onayin-birlesmesi-yesil-ve-mavi-hat-beyannameleri-risk-yve-kontrol-gnmd 54280000000005539 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 52856264-106.03 Konu :Tescil ve Onayın Birleşmesi- Yeşil ve Mavi Hat Beyannameleri 05.06.2017 / 25513855 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların yeşil hatta işlem gören ithalat ve antrepo beyannameleri ile onaylanmış kişi statüsüne sahip firmaların mavi hatta işlem gören ithalat ve antrepo beyannameleri için kontrol türü, Thu, 08 Jun 2017 23:30:27 +0300 Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) http://www.orgtr.org/tr/gumruk-muafiyeti-tebligi-seri-no-2 54270000000005538 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 06.06.2017-30088 Resmi Gazete GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma giriş talebinde bulunulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma girecek diğer eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma girecek sermaye malları ve diğer malzemeler, engellilerin kullanımına mahsus eşya il Tue, 06 Jun 2017 08:57:31 +0300 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ http://www.orgtr.org/tr/7020-sayili-kanun-kapsaminda-gumruk-alacaklarinin-yeniden-yapilandirilmasina-iliskin-teblig 54260000000005537 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 03.06.2017-30085 Resmi Gazete 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve Sat, 03 Jun 2017 08:25:40 +0300 İthalat Rejimi Kararına Ek Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017-10238) http://www.orgtr.org/tr/ithalat-rejimi-kararina-ek-bazi-kararlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-karar-karar-sayisi201710238 54250000000005536 İthalat Rejimi Kararına Ek Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017-10238)02.06.2017-30084 Resmi Gazeteİthalat Rejimi Kararına ek bazı kararlarda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 19/4/2017 tarihli ve 36188 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10 Fri, 02 Jun 2017 21:46:28 +0300 YGM'ler ile ilgili Danıştay Onbeşinci Daire E: 2016/9811 nolu Kararı http://www.orgtr.org/tr/ygmler-ile-ilgili-danistay-onbesinci-daire-e-20169811-nolu-karari 870000000005535 T.C. DANIŞTAY ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2016/9811 Vekilleri : Av. Olgun Tuncay Ayvacı   İzmir Cd. Elgün Sk. 8/13 Kızılay Çankaya/ANKARA Davalı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Vekili : Av. Mehmet Ülkü -Aynı Adreste- İstemin Özeti : 07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 2009 tarihli Gümrük Yönetmeliğinin " Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gerek Fri, 02 Jun 2017 21:35:48 +0300