Besleme http://www.orgtr.org Besleme tr http://backend.userland.com/rss Sat, 28 Jan 2017 18:42:27 +0200 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6770 Sayılı Kanun) http://www.orgtr.org/tr/turkiye-cumhuriyeti-emekli-sandigi-kanunu-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-6770-sayili-kanun 53420000000005450 27.01.2017-29961 Resmi Gazete                                                                                KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6770          Kabul Tarihi: 18/01/2017 ................(Not: Sadece 4458 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklik alınmıştır)------------------ Fri, 27 Jan 2017 09:50:23 +0200 ----------Avusturya'da Firma İflas Sayısı Arttı---------- http://www.orgtr.org/tr/avusturyada-firma-iflas-sayisi-artti 840000000005449 Avusturya'da Firma İflas Sayısı Arttı Avusturya'da 2016 yılında 5.534 firma iflas başvurusunda bulundu. 2015 yılına göre %2,1 artış görülen firma iflas sayısında özellikle yöneticilerin yanlış kararlarının etkili olduğu belirtildi. İflas eden firmaların genellikle çalışan sayısı 10un altında olan küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğu kaydedildi. Ülke genelinde her 1.000 işletmeden 11,5inin iflas ettiği belirtilirken, Viyananin ortalama 18,5 işl Wed, 25 Jan 2017 16:58:26 +0200 ----------Tacikistanın 2016 Dış Ticaret Hacmi 3,93 Milyar Dolar---------- http://www.orgtr.org/tr/tacikistanin-2016-dis-ticaret-hacmi-393-milyar-dolar-2 830000000005448 Tacikistanın 2016 Dış Ticaret Hacmi 3,93 Milyar Dolar Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre 2016 yılında Tacikistanın dış ticaret hacmi 2015 yılına göre %8 oranında düşüş göstererek 3,93 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılına ülkenin ihracatı %0,9 oranında azalarak 898,7 milyon Dolar olurken; ithalatı ise %11,8 oranında düşerek 3 milyar Doları biraz aşmıştır. 2016 yılında Tacikistanın en büyük ticaret ortakları Rusya ve Wed, 25 Jan 2017 16:58:49 +0200 ----------Rusyada 2016 Yılında Araç Üretimi %7,4 Azaldı---------- http://www.orgtr.org/tr/rusyada-2016-yilinda-arac-uretimi-74-azaldi-2 820000000005447 Rusyada 2016 Yılında Araç Üretimi %7,4 Azaldı Rusyada, 2016 yılında araç üretimi %7,4 azalarak toplam üretim 1,1 milyona gerilemiştir. Kamyon üretimi %6,9 azalma ile 137 000 araç, otobüs üretimi ise % 18,6 artış ile 43 200 araç olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında önceki yıla göre, binek araç üretimi %27,7 azalarak 1,2 milyon, kamyon üretimi % 14,7 azalma ile 131 000, otobüs üretimi ise %17 azalma ile 36 700 araç olmuştur. 2016 yılının Aralık ayında, binek Wed, 25 Jan 2017 16:59:08 +0200 ---------Portekiz menşeli süt ürünlerinde menşe ülkenin belirtilmesine ilişkin yeni etiketleme kuralı Avrupa Konseyi tarafından onaylandı --------- http://www.orgtr.org/tr/portekiz-menseli-sut-urunlerinde-mense-ulkenin-belirtilmesine-iliskin-yeni-etiketleme-kurali-avrupa-konseyi-tarafindan-onaylandi- 810000000005446 Portekiz menşeli süt ürünlerinde menşe ülkenin belirtilmesine ilişkin yeni etiketleme kuralı Avrupa Konseyi tarafından onaylandı. Avrupa Konseyi tarafından onaylanan yeni etiketleme kuralına göre, Portekiz menşeli süt ve süt ürünlerinin ambalajlarında meşe ülke olarak Portekizin belirtilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Süt ürünleri sektörünün temel taleplerinden biri olan söz konusu düzenleme Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek olup Wed, 25 Jan 2017 16:59:31 +0200 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2016/21) http://www.orgtr.org/tr/yetkilendirilmis-gumruk-musavirligi-uygulamasi-genelge-201621 53410000000005445 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı    :  82858591-010.06.02 Konu  :  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması GENELGE (2016/  21 ) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) 07/10/2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine ilişkin aşağıda belirtilen güncelleme, düzeltme ve Wed, 25 Jan 2017 02:10:01 +0200 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/ ) 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik http://www.orgtr.org/tr/yetkilendirilmis-gumruk-musavirligi-uygulamasi-genelge-2017-201621-sayili-genelgede-degisiklik 53400000000005444 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    :  82858591-010.06.02 Konu  :  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması GENELGE (2017/     )   İlgi: 23/12/2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelge   İlgide kayıtlı Genelge’nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:   “4) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bend Wed, 25 Jan 2017 01:27:26 +0200 A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerine ilişkin Açıklama (Gümrükler Genel Md.) http://www.orgtr.org/tr/atr-dolasim-belgeleri-ile-mense-ispat-belgelerine-iliskin-aciklama-gumrukler-genel-md 53390000000005443 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü-Menşe ve Fikri-Sınai Haklar Dairesi   Sayı     :38850468-663.99 Konu   :İç Denetim Raporu   16.01.2017 / 21768478 DAĞITIM YERLERİNE     İç Denetçiler Mustafa IŞIK (DGS), Ahmet BALCI, Adem OĞULTARHAN ve Arzu KÜTÜKCÜ tarafından gerçekleştirilen ''Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Sonradan Kontrolü İşlemleri'' konulu sistem denetimi faaliyeti sonucunda düzenlenen 18.09.2015 tarihli 2015-1 Mon, 23 Jan 2017 11:44:12 +0200 Serbest Bölgede TEV Uygulaması (DİİB) (Gümrükler Gn.Md.) http://www.orgtr.org/tr/serbest-bolgede-tev-uygulamasi-diib-gumrukler-gnmd 53380000000005442 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü-Dahilde İşleme Dairesi   Sayı     :41208501-105.02.01 Konu   :Serbest Bölgede TEV Uygulaması   16.01.2017 / 21864136 DAĞITIM YERLERİNE   Ekonomi Bakanlığı'nın 12.08.2016 tarih ve 91502 sayılı yazısı ile; Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (DİİB), Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon sistemi ithalat ve ihracat listelerinde yer alan dolaşım veya menşe ispat belgelerine ilişkin bilgiler esas Mon, 23 Jan 2017 09:41:58 +0200 Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri (Genelge 2017/1 Risk Y.ve K.Gn.Md) http://www.orgtr.org/tr/tek-pencere-sistemitakas-islemleri-genelge-20171-risk-yve-kgnmd 53370000000005441   T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri (18.01.2017 / 21917540) GENELGE (2017/1) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsa Fri, 20 Jan 2017 20:38:26 +0200