Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetler Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1087

22/07/2011

Konu

:

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların firmanızca teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş sorulmaktadır.

KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile KDV oranları, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin, B/20 nci sırasında, "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç)" yer almaktadır.

Öte yandan, 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzar olarak ruhsatlandırılan veteriner hijyen ürünlerinin ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığına devredilmiş ve söz konusu Yönetmelik kapsamındaki ürünler veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzar olmayıp dezenfektan (biyosidal) ürün olarak değerlendirilmiştir.

Buna göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların (veteriner kozmetikleri hariç) teslimi ve ithali (%8) oranında KDV ye tabi olacaktır. Ancak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki dezenfektanlar 2007/13033 sayılı Kararname eki listelerde yer almadığından bu ürünlerin teslimi ve ithali genel oranda (% 18 ) KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266453 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266453 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?