Sağlık Bakanlığı'ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair 2011/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/41)

Ekonomi Bakanlığından: 03.08.2011-28014 Resmi Gazete

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ÖZEL İZİN ALINMASI GEREKEN MADDELERİN İTHALATINA DAİR 2011/4 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
TEBLİĞ NO: (2011/41)

MADDE 1 ‒ 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı'ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği"nin (Tebliğ No:2011/4) eki Ek-2'de yer alan Kontrol Belgesi örneğinde geçen "D- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur." ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"D- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur."

MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287134 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287134 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?