Sağlık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair 2011/20 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/40)

Ekonomi Bakanlığından:  03.08.2011-28014 Resmi Gazete

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR 2011/20 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/40)

 

MADDE 1 − 29/12/2010 tarihli ve 27800  (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” (Tebliğ No: 2011/20) eki Ek-1/C’de yer alan listeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 

“Ek-1/C                 İlgili Birim: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kullanım Amacı

1905.90.55.00.00

Aromalı veya tuzlu ürünler

 

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli kraker

2104.10.00.00.12

Çorbalar

 

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli çorbalar

MADDE 2 − Aynı Tebliğ eki Ek-2 sayılı listeden aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

 

“Ek-2 İlgili Birim: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kullanım Amacı

9603.21.00.00.00

Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)

Takma damak fırçaları ile elektrikle/pille çalışan diş fırçaları hariç

9603.50.00.90.00

Diğerleri

Yalnız insanların ağız temizliğinde kullanılanlar

            

MADDE 3 − Aynı Tebliğin eki Ek-4’de yer alan Kontrol Belgesi örneğinde geçen “D- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur.” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.”

MADDE 4 − Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalinde 1 inci madde hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5 − Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 6 − Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899089 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899089 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?