Sağlık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Bazı ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/34)

TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 05.05.2010-27572 Resmi Gazete
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA
DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(Tebliğ No: 2010/34)
             MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/20) eki listeden (Ek-3) aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.
      “
G.T.İ.P.
Kullanım Amacı
Pozisyon No
Eşyanın Tanımı
3402.20.20.00.12
Sabun içermeyenler
Yalnız kireç çözücü ve lavabo açıcılar
3402.20.90.00.16
Sabun içermeyenler
Yalnız kireç çözücü ve lavabo açıcılar
3402.90.90.00.16
Sabun içermeyenler
Yalnız kireç çözücü ve lavabo açıcılar
                                                                                                                                                                                      ”
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301582 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301582 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?