Sakatlık İndirimi Tutarları (Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

YEDİNCİ BÖLÜM

İndirimler (2)

Sakatlık indirimi: (3)(4)

Madde 31-(Değişik:9/4/2003-4842/3 md.) Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık indirimi;

- Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 770 TL.)

- İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 380 TL.)

- Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 lira (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 180 TL.)dır.

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849297 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849297 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?