Şeker Kurulunun 26/1/2012 Tarihli ve 245/5 Sayılı Kararı

Şeker Kurumundan: 31.01.2012-28190 Resmi Gazete

ŞEKER KURULU KARARI


Karar Tarihi   :
26/1/2012
Karar No        : 245/5
Karar              : İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair 135/1 sayılı Şeker Kurulu Karar’ında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

Resmî Gazete'nin 30/11/2011 tarih ve 28128 sayısında yayımlanan 135/1 sayılı Kurul Kararı’nın;
a) 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5- Tedarikçiler
Bu karar doğrultusunda imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerini karşılamak üzere yetkili olan tedarikçiler;
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ve
Keskinkılıç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.”,

b) 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“11- Fiyat
İmalatçı ihracatçılara C şekeri satışlarında uygulanacak fiyat “temel fiyat” ile “navlun bedelinin” toplamından oluşur.
I - Temel Fiyat;
Londra Borsasında oluşan Beyaz Şeker Vadeli İşlem Fiyatlarının (ABD Doları/ton) ait olduğu ayın her bir gününe ait fiyatların aritmetik ortalamasıdır. Tatil günlerine isabet eden, ya da işlem olmayan günler için, bir önceki günün borsa işlem fiyatı geçerli kabul edilerek ortalamanın hesaplanmasında kullanılır. Ortalamanın hesaplanmasına esas teşkil edecek günlük vadeli işlem fiyatları seçilirken; her zaman, mevcut en kısa vadeli fiyatın, önceki kalıcı kapanış değeri alınır.

II - Navlun Bedeli Karşılığı;
Dünya piyasalarında geçerli olan şeker navlun bedelleri esas alınarak, hareket ve varış yeri açısından ülkemizin konumuna uygun olan bedelin, ton başına tutarı olarak Kurumca tespit edilir.

Temel fiyata navlun bedeli eklenerek bulunan fiyat, ait olduğu ayın tamamlandığı tarihten sonraki ilk iş gününde Kurumun internet sitesinde yayımlanır ve C şekeri satışlarında tedarikçiler tarafından bu fiyat kullanılır. Şeker satışı teslim ve ödemelerinde, şekerin teslim tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış kuru esas alınır.”

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,53 TL
15897185 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,53 TL
15897185 Ziyaretçi