E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,52 TL
1 € = 3,75 TL
11947583 Ziyaretçi

Şeker ve şeker mamulleri

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
17.01 Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) :
- İlave aroma veya renk verici madde içermeyen ham şeker:
1701.12 - - Pancar şekeri:
1701.12.10.00.00 - - - Rafine edilecek olanlar - 150
1701.12.90.00.00 - - - Diğerleri - 150
1701.13 - - Bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen kamış şekeri:
1701.13.10.00.00 - - - Rafine edilecek olanlar - 150
1701.13.90.00.00 - - - Diğerleri - 150
1701.14 - - Diğer kamış şekeri:
1701.14.10.00.00 - - - Rafine edilecek olanlar - 150
1701.14.90.00.00 - - - Diğerleri - 150
- Diğerleri:
1701.91.00.00.00 - - İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler - 150
1701.99 - - Diğerleri:
- - -  Beyaz şeker
1701.99.10.00.11 - - - - Kristal şeker - 150
1701.99.10.00.12 - - - - Küp ve kesme şeker - 150
1701.99.10.00.13 - - - - Kimyaca saf sakkaroz (katı halde) - 150
1701.99.10.00.15 - - - - Pudra şekeri - 150
1701.99.10.00.19 - - - - Diğerleri - 150
1701.99.90.00.00 - - - Diğerleri - 150
17.02 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz
dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler
katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış
olsun olmasın); karamel:
- Laktoz ve laktoz şurubu:
1702.11 - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99
veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen)
içerenler :
1702.11.00.10.00 - - - Laktoz - 35
1702.11.00.20.00 - - - Laktoz şurubu - 150
1702.19 - - Diğerleri :
1702.19.00.10.00 - - - Laktoz - 35
1702.19.00.20.00 - - - Laktoz şurubu - 150
1702.20 - Akçaağaç şekeri ve şurubu :
1702.20.10.00.00 - - İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akça -
ağaç şekeri - 150
1702.20.90.00.00 - - Diğerleri - 150
1702.30 - Glikoz ve glikoz şurubu (fruktoz içermeyenler veya kuru halde
ağırlık itibariyle % 20 den az fruktoz içerenler) :
1702.30.10.00.00 - - İzoglikoz - 150
- - Diğerleri :
1702.30.50.00.00 - - - Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş  olsun olmasın) - 150
1702.30.90.00.00 - - - Diğerleri - 150
1702.40 - Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle en az
% 20 veya daha fazla, fakat % 50'den az fruktoz içerenler )
(invert şeker hariç) :
1702.40.10.00.00 - - İzoglikoz - 150
1702.40.90.00.00 - - Diğerleri - 150
1702.50.00.00.00 - Kimyaca saf fruktoz - 35
1702.60 - Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle
% 50'den fazla fruktoz içerenler) (invert şeker hariç)
1702.60.10.00.00 - - İzoglikoz - 150
1702.60.80.00.00 - - İnülin şurubu - 150
1702.60.95.00.00 - - Diğerleri - 150
1702.90 - Diğerleri (invert şeker ve kuru halde ağırlık itibariyle %50
fruktoz içeren diğer şeker ve şeker şurubu karışımları dahil):
1702.90.10.00.00 - - Kimyaca saf maltoz - 35
1702.90.30.00.00 - - İzoglikoz - 150
- - Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu
1702.90.50.00.11 - - - Diyet mamaları - 150
1702.90.50.00.19 - - - Diğerleri - 150
- - Karamel:
1702.90.71.00.00 - - - Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler - 150
- - - Diğerleri:
1702.90.75.00.00 - - - - Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) - 150
1702.90.79.00.00 - - - - Diğerleri - 150
1702.90.80.00.00 - - İnülin şurubu - 150
- - Diğerleri
- - - Suni bal
1702.90.95.00.11 - - - - Diabetik olanlar - 150
1702.90.95.00.19 - - - - Diğerleri - 150
1702.90.95.00.90 - - - Diğerleri - 150
17.03 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar:
1703.10.00.00.00 - Kamış melasları - 35
1703.90.00.00.00 - Diğerleri - 35
17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) :
1704.10 - Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın):
- - Ağırlık itibariyle % 60'tan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak
ifade edilen invert şeker dahil)
1704.10.10.00.11 - - - Şerit şeklinde olan cikletler - 150
1704.10.10.00.19 - - - Diğerleri - 150
- - Ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla sakaroz içerenler (sakaroz
olarak ifade edilen invert şeker dahil)
1704.10.90.00.11 - - - Şerit şeklinde olan cikletler - 150
1704.10.90.00.19 - - - Diğerleri - 150
1704.90 - Diğerleri:
1704.90.10.00.00 - - Ağırlık itibariyle %10' dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı
maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları - 150
1704.90.30.00.00 - - Beyaz çikolata - 150
- - Diğerleri:
1704.90.51.00.00 - - - Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler
(badem ezmesi dahil) - 150
1704.90.55.00.00 - - - Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler - 150
- - - Drajeler
1704.90.61.00.11 - - - - Sadece fındık ihtiva edenler - 150
1704.90.61.00.19 - - - - Diğerleri - 150
- - - Diğerleri:
- - - - Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline
getirilmiş meyva ezmeleri dahil)
1704.90.65.00.11 - - - - - Sakızlı şekerler - 150
1704.90.65.00.12 - - - - - Jöleli şekerler - 150
1704.90.65.00.19 - - - - - Diğerleri - 150
1704.90.71.00.00 - - - - Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın) - 150
1704.90.75.00.00 - - - - Karameller ve benzeri tatlılar - 150
- - - - Diğerleri:
1704.90.81.00.00 - - - - - Basınçla elde edilen tabletler - 150
- - - - - Diğerleri :
- - - - - - Helva
1704.90.99.10.11 - - - - - - - Tahin helvası - 150
1704.90.99.10.19 - - - - - - - Diğer helvalar - 150
1704.90.99.20.00 - - - - - - Sade lokum - 150
1704.90.99.30.00 - - - - - - Kaymaklı lokum - 150
1704.90.99.40.00 - - - - - - Akide şekeri - 150
- - - - - - Diğerleri
1704.90.99.90.11 - - - - - - - Fondan - 150
1704.90.99.90.12 - - - - - - - Diğer lokumlar - 150
1704.90.99.90.19 - - - - - - - Diğerleri - 150