E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,91 TL
13141171 Ziyaretçi

Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2008/4 Sayılı Genelge EKLERİ

EK-1                                                                                                                             
 
TAAHHÜTNAME
(Kullanıcılar için)
 
..................... Serbest Bölgesinde, 14/08/2008 tarih ve 2008/4 sayılı “Serbest Bölge İşlemlerinin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Yoluyla Gerçekleştirmesine Dair Genelge” kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin, belirtilen tarihler ve seçilen yetki türü itibarıyla nitelikli elektronik imza kullanarak gerçekleştireceği işlemlerden dolayı ........................... vergi numaralı ve ..................................... unvanlı şirketimizin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederiz.
 
YETKİLENDİRİLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ:
T.C. KİMLİK NO      :
ADI SOYADI             :
BABA ADI                 :
ANNE ADI                 :
DOĞUM YERİ           :
DOĞUM TARİHİ       :
CİNSİYETİ                 :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE     :
CİLT NO                    :
AİLE SIRA NO          :
SIRA NO                    :
 
TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : gün/ay/yıl
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : gün/ay/yıl
 
YETKİ TÜRÜ: (sadece bir yetki türü seçilmelidir)
 • Her Türlü Giriş ve Onay Yetkisi          
 • Giriş Yetkisi                                       
 • SBİF Giriş ve Onay Yetkisi    
 
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin adı, soyadı ve imzası)
 
İşbu Taahhütname altındaki imzanın ................ Nüfus Müdürlüğü’nce ................. nedeni ile, ............. tarih, ................... kayıt, .............. seri ve .............. sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına göre; ....... ili, ........... ilçesi, .................. mahalle/köyü, ......... cilt, .......... aile sıra ve ....... sıra numaralarında bulunan ................. ile ............. oğlu/kızı ................. (doğum yeri)............. (doğum tarihi) doğumlu ..............................’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım.
 
Tarih
Adı-Soyadı
Kaşe-İmza
 
Dayanak: ............. Noterliğinden ............ tarih ve ............. yevmiye no. ile onaylı imza sirkülerine göre ............................. şirketini ..............................’ın (birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

EK-2                                                                                                                                    
TAAHHÜTNAME
(İşletici/BKİ şirketler için)
 
..................... Serbest Bölgesinde, 14/08/2008 tarih ve 2008/4 sayılı “Serbest Bölge İşlemlerinin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Yoluyla Gerçekleştirmesine Dair Genelge” kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin, belirtilen tarihler ve seçilen yetki türü itibarıyla nitelikli elektronik imza kullanarak gerçekleştireceği işlemlerden dolayı ........................... vergi numaralı ve ..................................... unvanlı şirketimizin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederiz.
 
YETKİLENDİRİLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ:
T.C. KİMLİK NO        :
ADI SOYADI              :
BABA ADI                 :
ANNE ADI                 :
DOĞUM YERİ            :
DOĞUM TARİHİ        :
CİNSİYETİ                 :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE      :
CİLT NO                     :
AİLE SIRA NO           :
SIRA NO                     :
 
TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : gün/ay/yıl
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : gün/ay/yıl
 
YETKİ TÜRÜ:
İşletici/BKİ Şirket İşlemleri İçin (sadece bir yetki türü seçilmelidir)
 • Her Türlü Giriş ve Onay Yetkisi           
 • Giriş Yetkisi                                        
 • SBİF Giriş ve Onay Yetkisi      
 
Üretim, Alım-Satım, Depolama, Kiralama Gibi Faaliyetler İçin (sadece bir yetki türü seçilmelidir)
 • Her Türlü Giriş ve Onay Yetkisi           
 • Giriş Yetkisi                                        
 • SBİF Giriş ve Onay Yetkisi      
 
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin adı, soyadı ve imzası)
 
İşbu Taahhütname altındaki imzanın ................ Nüfus Müdürlüğü’nce ................. nedeni ile, ............. tarih, ................... kayıt, .............. seri ve .............. sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına göre; ....... ili, ........... ilçesi, .................. mahalle/köyü, ......... cilt, .......... aile sıra ve ....... sıra numaralarında bulunan ................. ile ............. oğlu/kızı ................. (doğum yeri)............. (doğum tarihi) doğumlu ..............................’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım.
 
Tarih
Adı-Soyadı
Kaşe-İmza
 
Dayanak: ............. Noterliğinden ............ tarih ve ............. yevmiye no. ile onaylı imza sirkülerine göre ............................. şirketini ..............................’ın (birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.
 
EK-3                                                                                                                                   
 
TAAHHÜTNAME
(Kullanıcılar için)
 
..................... Serbest Bölgesinde, 14/08/2008 tarih ve 2008/4 sayılı “Serbest Bölge İşlemlerinin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Yoluyla Gerçekleştirmesine Dair Genelge” kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişiye daha önce tanımış olduğumuz yetkiyi uzatmak ve/veya yetkinin kapsamını değiştirmek suretiyle, bu kişinin nitelikli elektronik imza kullanarak gerçekleştireceği işlemlerden dolayı ........................... vergi numaralı ve ..................................... unvanlı şirketimizin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederiz.
 
YETKİLENDİRİLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ:
T.C. KİMLİK NO      :
ADI SOYADI             :
BABA ADI                 :
ANNE ADI                 :
DOĞUM YERİ           :
DOĞUM TARİHİ       :
CİNSİYETİ                 :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE     :
CİLT NO                    :
AİLE SIRA NO          :
SIRA NO                    :
 
TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : gün/ay/yıl
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : gün/ay/yıl
 
YETKİ TÜRÜ: (sadece bir yetki türü seçilmelidir)
 • Her Türlü Giriş ve Onay Yetkisi          
 • Giriş Yetkisi                                       
 • SBİF Giriş ve Onay Yetkisi                
 
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin adı, soyadı ve imzası)
 
İşbu Taahhütname altındaki imzanın ................ Nüfus Müdürlüğü’nce ................. nedeni ile, ............. tarih, ................... kayıt, .............. seri ve .............. sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına göre; ....... ili, ........... ilçesi, .................. mahalle/köyü, ......... cilt, .......... aile sıra ve ....... sıra numaralarında bulunan ................. ile ............. oğlu/kızı ................. (doğum yeri)............. (doğum tarihi) doğumlu ..............................’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım.
 
Tarih
Adı-Soyadı
Kaşe-İmza
 
Dayanak: ............. Noterliğinden ............ tarih ve ............. yevmiye no. ile onaylı imza sirkülerine göre ............................. şirketini ..............................’ın (birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

EK-4                                                                                                                                  
 
TAAHHÜTNAME
(İşletici/BKİ şirketler için)
 
..................... Serbest Bölgesinde, 14/08/2008 tarih ve 2008/4 sayılı “Serbest Bölge İşlemlerinin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Yoluyla Gerçekleştirmesine Dair Genelge” kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişiye daha önce tanımış olduğumuz yetkiyi uzatmak ve/veya yetkinin kapsamını değiştirmek suretiyle bu kişinin nitelikli elektronik imza kullanarak gerçekleştireceği işlemlerden dolayı ........................... vergi numaralı ve ..................................... unvanlı şirketimizin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederiz.
 
YETKİLENDİRİLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ:
T.C. KİMLİK NO        :
ADI SOYADI              :
BABA ADI                 :
ANNE ADI                 :
DOĞUM YERİ            :
DOĞUM TARİHİ        :
CİNSİYETİ                 :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE      :
CİLT NO                     :
AİLE SIRA NO           :
SIRA NO                     :
 
TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : gün/ay/yıl
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : gün/ay/yıl
 
YETKİ TÜRÜ:
BKİ/İşletici Şirket İşlemleri İçin (sadece bir yetki türü seçilmelidir)
 • Her Türlü Giriş ve Onay Yetkisi           
 • Giriş Yetkisi                                        
 • SBİF Giriş ve Onay Yetkisi      
 
Üretim, Alım-Satım, Depolama, Kiralama Gibi Faaliyetler İçin (sadece bir yetki türü seçilmelidir)
 • Her Türlü Giriş ve Onay Yetkisi           
 • Giriş Yetkisi                                        
 • SBİF Giriş ve Onay Yetkisi      
 
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin adı, soyadı ve imzası)
 
İşbu Taahhütname altındaki imzanın ................ Nüfus Müdürlüğü’nce ................. nedeni ile, ............. tarih, ................... kayıt, .............. seri ve .............. sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına göre; ....... ili, ........... ilçesi, .................. mahalle/köyü, ......... cilt, .......... aile sıra ve ....... sıra numaralarında bulunan ................. ile ............. oğlu/kızı ................. (doğum yeri)............. (doğum tarihi) doğumlu ..............................’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım.
 
Tarih
Adı-Soyadı
Kaşe-İmza
 
Dayanak: ............. Noterliğinden ............ tarih ve ............. yevmiye no. ile onaylı imza sirkülerine göre ............................. şirketini ..............................’ın (birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

EK-5                                                                                                                                   
 
AZİLNAME
 
..................... Serbest Bölgesinde, 14/08/2008 tarih ve 2008/4 sayılı“Serbest Bölge İşlemlerinin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Yoluyla Gerçekleştirmesine Dair Genelge” kapsamında, ........................... vergi numaralı ve ..................................... unvanlı şirketimiz adına nitelikli elektronik imza kullanarak işlemleri gerçekleştirmek üzere aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişiye daha önce vermiş olduğumuz yetkiyi azlediyoruz.
 
 
AZLEDİLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ:
T.C. KİMLİK NO      :
ADI SOYADI             :
BABA ADI                 :
ANNE ADI                 :
DOĞUM YERİ           :
DOĞUM TARİHİ       :
CİNSİYETİ                 :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE     :
CİLT NO                    :
AİLE SIRA NO          :
SIRA NO                    :
 
 
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin adı, soyadı ve imzası)
 
 
 
İşbu Azilname altındaki imzanın ................ Nüfus Müdürlüğü’nce ................. nedeni ile, ............. tarih, ................... kayıt, .............. seri ve .............. sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına göre; ....... ili, ........... ilçesi, .................. mahalle/köyü, ......... cilt, .......... aile sıra ve ....... sıra numaralarında bulunan ................. ile ............. oğlu/kızı ................. (doğum yeri)............. (doğum tarihi) doğumlu ..............................’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım.
 
 
Tarih
Adı-Soyadı
Kaşe-İmza
 
 
Dayanak: ............. Noterliğinden ............ tarih ve ............. yevmiye no. ile onaylı imza sirkülerine göre ............................. şirketini ..............................’ın (birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.