E-Bülten

Sözlük

Müzik Yayını

7400267 Ziyaretçi

SERBEST BÖLGE MEVZUATI ( www.orgTR.org )

----Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) Nedir?

----3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

----Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

 

B.K.KARARLARI

----Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar

----Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları(BKK)

----Mersin Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/925)

 

TEBLİĞLER

----3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)

----3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:2)

----Serbest Bölgeye ve Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara YapılanTeslimlerde ÖTV Uygulaması (Özel Tüketim Vergisi genel Tebliği seri No:19)

----Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1)

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri
----Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirilmesine İlişkin Genelge (Genelge 2013/2)

----Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı ve Talebe Uygun Olmayan Taşınmazlara İlişkin 2012/3 Sayılı Genelge

----Serbest Bölgelerde Hisse Devri

----Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı ve Kullanıma Uygun Olmayan Taşınmazlar (Genelge 2011/2)(Yürürlükten 2012/3 Sayılı Genelge ile kaldırıldı)

----Faaliyet Ruhsat Müracaatların Değerlendirilmesi, Şube, Şube Adresli Firma (Genelge 1998/4)

----Mal Giriş-Çıkışlarına İlişkin 2011/1, 2005/5, 2000/1 ve 1998/5 Sayılı Genelgeler

----Faaliyet Ruhsatı Süreleri ve Müracaat Ücretleri (Genelge 2009/3)

----Faaliyet Ruhsatı Müracatlarında Dikkate Alınacak kriterler (Genelge 2009/1)

----Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2008/4 Sayılı Genelge (2013/2 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırıldı.)

----Kontrole Tabii Mallara İlişkin Genelge (2008/2 Nol'lu Genelge)

----Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması (2008/1 No'lu Genelge)

----Kira Sözleşmesi ve Ruhsat Değişikliği (2006/3 No'lu Genelge)

----Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanması (2006/1 No'lu Genelge)

----Malların Fiili Giriş-Çıkışı (1998/5 No'lu Genelge)(2011/1, 2005/5 ve 2000/1 Sayılı Genelgeler ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş hali)

----İhtisas Gümrükleri(2004/2 No'lu Genelge)

----Serbest Bölge Adresli Mallar (2003/2 No'lu Genelge)

----Üstyapı (2006/2 No'lu Genelge)(2009/2 No.lu Genelge ile Yürürlükten Kalktı)

----Hazineye İntikal Eden Üstyapıların Tahsisi ve Değer Tespitine ilişkin 2008/3 Sayılı Genelge (2009/2 No.lu Genelge ile Yürürlükten Kalktı)

----Serbest Bölgelerdeki Taşınmazların Tahsisi, Devri ve Satışı (Genelge 2009/2)(2011/2 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırıldı)

DİĞER MEVZUAT

----Gümrük Kanunun Serbest Bölgelerle ilgili Maddeleri (Madde 152-162)

----Serbest Bölgeler (Gümrük Yönetmeliği Madde 419-434)

----Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 1 (Maliye)

----Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 2 (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında gelir vergisi istisnası uygulaması)

----Serbest bölgeye geçici ihracı yapılıp,  daha sonra kesin ihracı gerçekleştirilen mallar için K.D.V.'nin ne şekilde  uygulanacağı hk.

----Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmaların transit beyannamelerinin de damga vergisinden istisna tutulması hk.

----Serbest bölgede üretilen ürünlerin %85 FOB bedelinin yurtdışına satılması durumunda gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması

----Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP)

----Serbet Bölge Faaliyet Ruhsatı Başvuru İşlemleri

----Serbest Bölgelere Göre Ticaret Hacminin Dağılımı