E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 2,95 TL
1 € = 3,29 TL
10263110 Ziyaretçi

SERBEST BÖLGE MEVZUATI ( www.orgTR.org )

----3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

----Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

 

B.K.KARARLARI

----Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar

----Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları(BKK)

----Mersin Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/925)

 

TEBLİĞLER

----3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)

----3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:2)

----Serbest Bölgeye ve Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara YapılanTeslimlerde ÖTV Uygulaması (Özel Tüketim Vergisi genel Tebliği seri No:19)

----Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1)


Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri için TIKLAYIN


DİĞER MEVZUAT

--  Gümrük Yönetmeliğinin 431. maddesi kapsamında talebin ne şekilde yapılacağı hk.

----Gümrük Kanunun Serbest Bölgelerle ilgili Maddeleri (Madde 152-162)

----Serbest Bölgeler (Gümrük Yönetmeliği Madde 419-434)

----Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 1 (Maliye)

----Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 2 (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında gelir vergisi istisnası uygulaması)

----Serbest bölgeye geçici ihracı yapılıp,  daha sonra kesin ihracı gerçekleştirilen mallar için K.D.V.'nin ne şekilde  uygulanacağı hk.

----Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmaların transit beyannamelerinin de damga vergisinden istisna tutulması hk.

----Serbest bölgede üretilen ürünlerin %85 FOB bedelinin yurtdışına satılması durumunda gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması

----Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP)

----Serbet Bölge Faaliyet Ruhsatı Başvuru İşlemleri

----Serbest Bölgelere Göre Ticaret Hacminin Dağılımı