E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 2,61 TL
1 € = 2,80 TL
6965834 Ziyaretçi

SERBEST BÖLGE MEVZUATI ( www.orgTR.org )

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) Nedir?

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

 

B.K.KARARLARI

Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar

Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları(BKK)

Mersin Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/925)

 

TEBLİĞLER

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:2)

Serbest Bölgeye ve Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara YapılanTeslimlerde ÖTV Uygulaması (Özel Tüketim Vergisi genel Tebliği seri No:19)

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1)

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri
Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirilmesine İlişkin Genelge (Genelge 2013/2)

Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı ve Talebe Uygun Olmayan Taşınmazlara İlişkin 2012/3 Sayılı Genelge

Serbest Bölgelerde Hisse Devri

Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı ve Kullanıma Uygun Olmayan Taşınmazlar (Genelge 2011/2)(Yürürlükten 2012/3 Sayılı Genelge ile kaldırıldı)

Faaliyet Ruhsat Müracaatların Değerlendirilmesi, Şube, Şube Adresli Firma (Genelge 1998/4)

Mal Giriş-Çıkışlarına İlişkin 2011/1, 2005/5, 2000/1 ve 1998/5 Sayılı Genelgeler

Faaliyet Ruhsatı Süreleri ve Müracaat Ücretleri (Genelge 2009/3)

Faaliyet Ruhsatı Müracatlarında Dikkate Alınacak kriterler (Genelge 2009/1)

Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2008/4 Sayılı Genelge (2013/2 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırıldı.)

Kontrole Tabii Mallara İlişkin Genelge (2008/2 Nol'lu Genelge)

Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması (2008/1 No'lu Genelge)

Kira Sözleşmesi ve Ruhsat Değişikliği (2006/3 No'lu Genelge)

Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanması (2006/1 No'lu Genelge)

Malların Fiili Giriş-Çıkışı (1998/5 No'lu Genelge)(2011/1, 2005/5 ve 2000/1 Sayılı Genelgeler ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş hali)

İhtisas Gümrükleri(2004/2 No'lu Genelge)

Serbest Bölge Adresli Mallar (2003/2 No'lu Genelge)

Üstyapı (2006/2 No'lu Genelge)(2009/2 No.lu Genelge ile Yürürlükten Kalktı)

Hazineye İntikal Eden Üstyapıların Tahsisi ve Değer Tespitine ilişkin 2008/3 Sayılı Genelge (2009/2 No.lu Genelge ile Yürürlükten Kalktı)

Serbest Bölgelerdeki Taşınmazların Tahsisi, Devri ve Satışı (Genelge 2009/2)(2011/2 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırıldı)

DİĞER MEVZUAT

Gümrük Kanunun Serbest Bölgelerle ilgili Maddeleri (Madde 152-162)

Serbest Bölgeler (Gümrük Yönetmeliği Madde 419-434)

Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 1 (Maliye)

Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 2 (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında gelir vergisi istisnası uygulaması)

Serbest bölgeye geçici ihracı yapılıp,  daha sonra kesin ihracı gerçekleştirilen mallar için K.D.V.'nin ne şekilde  uygulanacağı hk.

Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmaların transit beyannamelerinin de damga vergisinden istisna tutulması hk.

Serbest bölgede üretilen ürünlerin %85 FOB bedelinin yurtdışına satılması durumunda gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP)

Serbet Bölge Faaliyet Ruhsatı Başvuru İşlemleri

Serbest Bölgelere Göre Ticaret Hacminin Dağılımı