E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,15 TL
14685304 Ziyaretçi

SERBEST BÖLGE MEVZUATI ( www.orgTR.org )

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

 —  Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

B.K.KARARLARI

Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar

Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları(BKK)

Mersin Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/925)

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/10051)

 

TEBLİĞLER

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:2)

Serbest Bölgeye ve Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara YapılanTeslimlerde ÖTV Uygulaması (Özel Tüketim Vergisi genel Tebliği seri No:19)

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1)

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri için TIKLAYIN


DİĞER MEVZUAT
Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2016/16)

Serbest Bölgede TEV Uygulaması (DİİB) (Gümrükler Gn.Md.)

Gümrük Yönetmeliğinin 431. maddesi kapsamında talebin ne şekilde yapılacağı hk.

Gümrük Kanunun Serbest Bölgelerle ilgili Maddeleri (Madde 152-162)

Serbest Bölgeler (Gümrük Yönetmeliği Madde 419-434)

Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 1 (Maliye)

Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 2 (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında gelir vergisi istisnası uygulaması)

Serbest bölgeye geçici ihracı yapılıp,  daha sonra kesin ihracı gerçekleştirilen mallar için K.D.V.'nin ne şekilde  uygulanacağı hk.

Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmaların transit beyannamelerinin de damga vergisinden istisna tutulması hk.

Serbest bölgede üretilen ürünlerin %85 FOB bedelinin yurtdışına satılması durumunda gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP)

Serbet Bölge Faaliyet Ruhsatı Başvuru İşlemleri

Serbest Bölgelere Göre Ticaret Hacminin Dağılımı