Serbest bölgede faaliyette bulunan firmalarin, transit beyannamelerininde damga vergisinden istisna tutulmasinin mümkün bulundugu hk.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.21.0.GGM.0.00.04.00-156.04.18
Konu : Damga Vergisi
11.01.2012 / 1135


GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


İLGİ: 24/03/2011 tarihli ve 7623 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 10/01/2012 tarihli ve  3502 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.
Söz konusu yazıda özetle, 01/01/2009 tarihinden Avrupa Birliğine tam üyeliği gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme dönemi sonuna kadar serbest bölgede faaliyette bulunan firmaların, bu bölgedeki faaliyetleri nedeniyle gümrük idarelerine vermiş oldukları transit beyannamelerinin de damga vergisinden istisna tutulmasının mümkün bulunduğu belirtilmektedir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdareci Başkanlığı


Sayı    :B.07.1.GİB.0.06.62-155.15.99-12
Konu    :Damga Vergisi


GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)


İlgi: a) 20.12.2010 tarihli ve 27829 sayılı yazınız.
b) 24.03.2011 tarihli ve 28860 sayılı yazımız.
c) 19.12.2011 tarihli ve 10255 sayılı yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazınız ile serbest bölgede faaliyette bulunan ATC Halı ve Kilim San. ve Tic. Ltd. Şti., Casa Dış Ticaret A.Ş. ve Sisa Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından 31.12.2008 tarihine kadar gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Merbay Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından düzenlenerek gümrük idarelerine verilen 66 adet transit beyannamenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş sorulması üzerine, ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre Başkanlığımız görüşü tarafınıza bildirilmiş olup, bu defa ilgi (c)’de kayıtlı yazınız ile, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (c) bendine göre görüş sorulduğu anlaşılmıştır.
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (e) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.
Buna göre, söz konusu istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 01.01.2009 tarihinden Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme dönemi sonuna kadar, serbest bölgede faaliyette bulunan firmaların, bu bölgelerdeki faaliyetleri nedeniyle gümrük idarelerine vermiş oldukları transit beyannamelerin de damga vergisinden istisna tutulmasının mümkün bulunduğu tabiidir.
Bilgi edinilmesini arz ederim.
Osman DERELİ
Başkan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899007 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899007 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?