Serbest Bölgede TEV Uygulaması (DİİB) (Gümrükler Gn.Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Dahilde İşleme Dairesi

 

Sayı     :41208501-105.02.01

Konu   :Serbest Bölgede TEV Uygulaması

 

16.01.2017 / 21864136

DAĞITIM YERLERİNE

 

Ekonomi Bakanlığı'nın 12.08.2016 tarih ve 91502 sayılı yazısı ile; Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (DİİB), Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon sistemi ithalat ve ihracat listelerinde yer alan dolaşım veya menşe ispat belgelerine ilişkin bilgiler esas alınarak kapatma işlemlerinin tekemmül ettirildiği, uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Bakanlıklarınca verilen 24.06.2015 tarih ve 79907 sayılı talimatının 3 üncü maddesi ile "DIR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İthalat Listesi Excel listesinde "A.TR" sütununda A.TR numaraları yerine "Ön Statü Eklidir, Ekli Liste" vb. İfadeleri yer almasına rağmen yine aynı excel listesinin "Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem" sütunlarında dolaşım belgelerine ait kaydedilmiş herhangi bir bilginin bulunmaması, A.TR kodunun beyannamedeki ilgili alana doğru bir biçimde girişinin yapılmamasından kaynaklanan bir durumdur. Bu durumda, yine kullanıcı hatası nedeniyle, A.TR kodu yerine girilen kodların karşılığı olan belgeler sisteme tanımlanmaktadır. Bahse konu durumun çözümüne yönelik olarak bölge müdürlüklerinin gümrük idaresinden doğru A.TR bilgisinin yanlış girilen bilgi ile değiştirilmesi yönünde işlem tesis edilmesini talep etmeleri gerekmektedir." talimatı üzerine özellikle üretim yapan serbest bölgelerden Türkiye'de yerleşik DİİB sahibi firmaya satış yapıldığı hallerde ilgili gümrük müdürlüğünün konuya ilişkin teyit vermekten imtina ettiği, İzmir Deri Serbest Bölge Müdürlüğünce belirtilen halihazırda serbest bölgelerden Türkiye'de yerleşik DİİB sahibi firmaya satış yapılabilmesi için söz konusu üretimde kullanılan tüm girdilerin tek tek serbest bölge gümrük müdürlüğünce üretim takip formu üzerinden kontrol edildiği, aksine bir işlem yapılmasının mevzuata uygun olmayacağının belirtildiği ifade edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'na yazılan 13.01.2017 tarih ve 21749171 sayılı yazımız ile; serbest bölgelerde üretimi yapılan eşyanın serbest bölgelerden Türkiye'ye ithalinde, Gümrük Yönetmeliği'nin 431 inci maddesi hükmü çerçevesinde, serbest bölgelerden Avrupa Birliği'ne eşya gönderilmesi durumunda da anılan Yönetmeliğin 432 nci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edildiği,

BİLGE Sistemi üzerinde yapılan incelemede, beyannamenin 44 numaralı hanesine doküman ekleme konusunda bir sınırlama olmadığı, kalem bazında aynı kodlu dökümanın (301 numaralı A.TR Dolaşım Belgesi) defaetle eklenebildiği, bu eklenen dökümanların, beyannamenin tescil edilmesinin akabinde, BİLGE Sistemi ara yüzde görülebildiği, bununla birlikte kağıt beyannamenin 44 numaralı hanesinin sınırlı olması sebebi ile BİLGE Sisteminde eklenen tüm dökümanların kağıt nüshada gözükmediğinin belirlendiği,

A.TR belgelerinde yer alan bilgilerin özetinin Üretim Takip Formlarına işlendiği ve bu bilgilerin bir kısmının hali hazırda BİLGE sisteminde de bulunduğu,

Ayrıca, beyannamelerde kullanılan A.TR belgelerinin tarih ve sayılarının Ekonomi Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan 10.03.2014 tarihli protokol uyarınca veri değişimi kapsamında Bakanlıklarına iletildiği belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Halit HANOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577440 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577440 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?