Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri ( www.orgTR.org )

--  Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2016/16)
-- Serbest Bölgede TEV Uygulaması (DİİB) (Gümrükler Gn.Md.)
Faaliyet Ruhsatı Müracatlarında Dikkate Alınacak kriterler (Genelge 2009/1)
Faaliyet Ruhsatı Süreleri ve Müracaat Ücretleri (Genelge 2009/3)
Faaliyet Ruhsat Müracatlarının değerlendirilmesi , Şube, Şube adresli Firma (Genelge: 1998/4)
Serbest Bölgelerle İlgili Sistemde Düzenleme
Serbest Bölge İşletici Ve Bölge Kurucu Ve İşletici Şirketlerince Özel Hesaba Yapılacak Ödemelerin Yeminli Mali Müşavir Denetimine Tabi Tutulmasına İlişkin 2015-2 Sayılı Genelge
Kıymetli Eşya Lojistiği ve Borsa Kasa Hizmeti (Genelge: 2015/1  Serbest Bölgler Genel Müdürlüğü)
Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirilmesine İlişkin Genelge (Genelge 2013/2)
Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı ve Talebe Uygun Olmayan Taşınmazlara İlişkin 2012/3 Sayılı Genelge
Hazineye İntikal Eden Üstyapıların Tahsisi ve Değer Tespitine ilişkin 2008/3 Sayılı Genelge
Mallan Fiili Giriş-Çıkışı (1998/5 No'lu Genelge)(2011/1, 2005/5 ve 2000/1 Sayılı Genelgeler ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş hali)
Serbest Bölgelerde Hisse Devri
Kontrole Tabii Mallara İlişkin Genelge (2008/2 Nol'lu Genelge)
Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması (2008/1 No'lu Genelge)
Kira Sözleşmesi ve Ruhsat Değişikliği (2006/3 No'lu Genelge)
 Üstyapı (2006/2 No'lu Genelge)
 Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanması (2006/1 No'lu Genelge)
Mal Giriş-Çıkışlarına İlişkin 2011/1, 2005/5, 2000/1 ve 1998/5 Sayılı Genelgeler
 İhtisas Gümrükleri(2004/2 No'lu Genelge)
 Serbest Bölge Adresli Mallar (2003/2 No'lu Genelge)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288827 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288827 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?