E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,92 TL
13152776 Ziyaretçi

Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/38)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/30)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 10.07.2014-29056 Resmi Gazete

SERBEST BÖLGELERDE SAĞLIK SERTİFİKALARININ DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/38)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/30)

MADDE 1 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2002/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.