Serbest Bölgeler/Gümrük Antrepolarından Yapılan Taşımalar

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı       :    96603261/120.01.04

Konu    :    Serbest Bölgeler/Gümrük Antrepolarından Yapılan Taşımalar


 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi: 09.06.2014 tarihli ve 96603261-120.01.04/00000875524 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusuna ilişkin olarak Ulaştırma, Denizcilik ve   Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan 10.06.2015 tarihli ve 40292 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda;

1.   Ülkemizdeki  bir serbest  bölgeden/gümrük antreposundan diğer bir   serbest  bölgeye/gümrük antreposuna taşınacak  serbest  dolaşımda olan/serbest  dolaşımda olmayan  eşyanın kabotaj  olması  sebebiyle sadece Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N, ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,

 2.    Tüm serbest  bölgelere veya  gümrük antrepolarına  demiryolu, denizyolu veya havayoluyla   gelen   transit   rejimindeki   (serbest   dolaşımda   olmayan)   eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma, Denizcilik   ve   Haberleşme   Bakanlığından   uluslararası   veya   yurtiçi   eşya   taşımacılığı   yetki belgelerinde (K, C, L, M, N, ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,  yurtdışına taşınmasının ise sadece  uluslararası  eşya taşımacılığı  alanında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığından yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,

 3.    Tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarındaki  serbest dolaşımda olan  eşya/kargo  ile karayoluyla  gelen  transit  ejimindeki  (serbest  dolaşımda olmayan)  eşyanın/kargonun  serbest  bölgelerden veya  gümrük  antrepolarından  yabancı ülkelere   ,  uluslararası    eşya    taşımacılığı    alanında    Ulaştırma,    Denizcilik    ve    Haberleşme Bakanlığından  yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlar ile ikili ve çok taraflı   uluslararası   karayolu   taşıma   anlaşmalarına   göre   taşıma   yapmaya yetkili   veya   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlarla, taşınabileceğine ilişkin olarak tüm bağlantı gümrük müdürlüklerinizin bir kez daha uyarılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Önder GÖÇMEN
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 EKLER :
- 1 adet yazı örneği

 DAĞITIM :

- Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580393 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580393 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?