Serbest Bölgelerle İlgili Sistemde Düzenleme (4010 Rejim Kodu)

                                                                               T.C.
                                                GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
                                                        Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı   :  40216608/145
Konu :  Serbest Bölgelerle İlgili Sistemde Düzenleme

                             GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımdayken serbest bölgeye ihraç edilen ve tekrar ülkemize ithal edilmek istenilen eşyaya ilişkin olarak; SBSDE kısaltması ve "Ser.Dolaşımda İken Ser. Böl.İhr. Edilen ve Tekrar İth. Edil. İst. Eşya" açıklaması ile yeni bir muafiyet kodu oluşturulmuş ve sözkonusu muafiyet kodunun 4010 rejim kodunda ve beyannamenin 10 numaralı kutusunda bir serbest bölgenin seçilmiş olmasıdurumunda çalışması sağlanmıştır.

Söz konusu şartlarla anılan muafiyetin seçilmesi durumunda 10 numaralı Gümrük Vergisi sistem tarafından hesaplanmamakta ve ayrıca bu durumda 0821 kodlu "Gümrük Statü Belgesi" dökümanı sistem tarafından getirilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu muafiyet kodunun seçilmesi durumunda muayene memurlarınca; gümrük statü belgesinin söz konusu eşyaya ilişkin olduğunun, gümrük statü belgesinin incelenmesi suretiyle eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda olduğunun ve tekrar ülkemize ithal edilmek istenilen eşyanın serbest bölgede değişikliğe uğramadığının, eşyanın serbest bölgeye ihraç edildiği durumda olduğunun kontrol edilmesi suretiyle işlem yapılmasıgerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel MüdürDağıtım:

Batı Akdeniz, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara,
Ege, GAP, İpekyolu, İstanbul, Orta Akdeniz, Orta Anadolu,
Orta Karadeniz, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301421 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301421 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?