Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması


Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması


Sevk öncesi inceleme, ithal edilecek malların sevkiyatından önce uzmanlaşmış özel şirketlere sözkonusu malların özellikle fiyat, miktar ve kalite bakımından kontrol ettirilmesi şeklinde bir uygulamadır. Gelişme yolundaki ülkelerce başvurulan bu uygulama, ulusal mali çıkarları korumak (örneğin sermayenin kaçışını, ticari kaçakçılığı ve gümrük vergisi kaçaklarını önlemek) ve idari altyapı yetersizliklerini telafi etmek amaçlarını gütmektedir.

Anlaşma, GATT'da yer alan ilke ve yükümlülüklerin, hükümetler tarafından yetkili kılınmış sevk öncesi inceleme kuruluşlarının faaliyetlerinde geçerli olacağını kabul etmektedir. Sevk öncesi inceleme yaptıran hükümetlerin yükümlülükleri şunlardır:

  • ayrımcı olmamak
  • saydamlık
  • gizli ticari bilgilerin korunması
  • yapılacak işlemlerdeki gereksiz gecikmeleri önlemek
  • fiyatların doğrulanması için belirli kurallara uymak
  • sevk öncesi inceleme birimleri arasındaki çıkar çatışmalarını engellemek.

İhracatçı üye ülkelerin, sevk öncesi incelemeden faydalanan ülkelere karşı yükümlülükleri ise; ulusal yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında ayrımcı olmamak, ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri en kısa sürede yayımlamak ve talep edildiği takdirde teknik yardım sağlamaktır.

Anlaşma çerçevesinde, ihracatçı ile bir sevk öncesi inceleme kuruluşu arasındaki uyuşmazlığı gidermek amacıyla sevk öncesi inceleme kuruluşlarını temsil eden bir örgüt ile ihracatçıları temsil eden bir örgüt tarafından ortaklaşa yönetilen bağımsız bir gözden geçirme prosedürü oluşturulmuştur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909608 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909608 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?