Sigara Transiti (Genelge 2012/14)

T.C.
GÜMRÜK VE TCARET BAKANLIGI
Gümrükler Genel Müdürlügü


Sayı : B.21.0.GGM.0.13.00.00-010.06.01
Konu : Sigara Transiti


GENELGE
(2012/ 14)


Bilindigi üzere, 22/3/2012 günlü 28241 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi “Sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden
transitine; her bir paket ve ambalajında, dıs paketleme ile etiketlerinde ve bos sigara paketleri üzerinde varıs ülkesinin resmi dil veya dillerinde uyarıcı isaretleri bulunması kaydıyla izin verilir.”
hükmünü amirdir.
Ancak, ülkemiz üzerinden transiti yapılacak sigaralar üzerinde yer alacak uyarıcı isaretlerin her ülkenin kendi iç mevzuatı çerçevesinde farklılıklar arz ettigi göz önünde bulundurularak anılan
Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasında asagıda belirtilen sekilde islem yapılması gerekmektedir.
1- Öncelikle Türkiye Gümrük Bölgesinden transiti yapılacak sigaraların varıs ülkesi mevzuatına uygun oldugunun tevsiki gerekmektedir.
2- “Paket”, “ambalaj”, “dıs paketleme” ve “etiket” ibarelerinden, Dünya Saglık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözlesmesinin 11 inci maddesi ile 4/11/2010 gün ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine liskin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeligin 4 üncü maddesi çerçevesinde, ürünün perakende satısında kullanılan paketler ve etiketler kastedildiginden, birim paketlerde ve bu birim paketlerin birden fazlasının yer aldıgı karton grupmanlarda, anılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uyarıcı isaretler aranacaktır.
3- Dahilde isleme rejimi kapsamında Türkiye’de imal edilerek ihraç edilecek sigaralar da bu Karar kapsamında degerlendirilecektir.
4- Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden yapılacak transite iliskin oldugundan Gümrüksüz Satıs Magazalarında satılmak üzere yurt dısından getirilen sigaralarda 2009/64 sayılı Genelgede yer alan hususlar göz önünde bulundurulacaktır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müstesar
DAGITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927921 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927921 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?