Sigorta Sertifikası Hk. (Gümrükler Gn. Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :85593407/165.01

Konu   :Sigorta Sertifikası

 

05.11.2015 / 11472454

DAĞITIM

 

 

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin 10 uncu fıkrası “Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin de bir örneğinin sistemde kayıtlı bulunması ve gümrük idareleri tarafından sorgulanabilmesi koşullarıyla, eşya Türkiye'ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilir.” hükmünü amirdir.

Bununla birlikte Hazine Müsteşarlığı'ndan alınan 14.10.2015 tarihli ve 11012729 sayılı yazıda "sigorta sertifikası, sigortacı tarafından düzenlenen, sigortalı tarafından, sigorta sözleşmesinin varlığına kanıt olarak kullanılabilen ve hukuki işlemlerde yasal geçerliliği olan bir belgedir.

Bu bağlamda yazımız ekindeki sigorta sertifikası örneği göz önünde bulundurularak sertifikanın; sigortacı ve sigortalı/sigorta ettirene ilişkin bilgileri, bağlı bulunduğu poliçeye ilişkin yıllık tahsil edilen primin ilgili sertifikaya denk gelen kısmını, sigorta teminatının kapsamını ve sevkiyat bilgilerini, sigorta dönemini, sertifika düzenlenme tarihini içermesi ve sigorta şirketinin veya acentesinin kaşe ve imzalarını taşıması şartıyla, geçerli bir belge olarak kabul edilmesi uygun değerlendirilmektedir." denilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
 

 

EKLER:

EK 1- Bir adet sigorta sertifikası örneği.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889828 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889828 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?