SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR Karar Sayısı : 2010/393

   Karar Sayısı : 2010/393  20.05.2010-27586 Resmi Gazete 
             Ekli “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 5/4/2010 tarihli ve 13919 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı ve 172 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                              Abdullah GÜL
                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı
          H. YAZICI                             F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı
           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı
       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                           B. ATALAY                            M. ŞİMŞEK
 Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı
       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM
   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı
        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU
                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı
 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
             MADDE 1 – 1/12/2008 tarihli ve 2008/14451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar’ın 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
YETKİLİ SINIR ILI
YETKİLİ GÜMRÜK KAPISI
ÜLKE
ARTVİN
SARP
GÜRCİSTAN
ARDAHAN
TÜRKGÖZÜ
GÜRCİSTAN
IĞDIR
DİLUCU
NAHÇIVAN
IĞDIR
GÜRBULAK
İRAN
AGRI
GÜRBULAK
İRAN
VAN
KAPIKÖY
İRAN
HAKKARİ
ESENDERE
İRAN
ŞIRNAK
HABUR
IRAK
MARDİN
NUSAYBİN
SURİYE
ŞANLIURFA
AKÇAKALE
SURİYE
GAZİANTEP
KARKAMIŞ
SURİYE
KİLİS
ÖNCÜPINAR
SURİYE
HATAY
CİLVEGÖZÜ
SURİYE
 
             MADDE 2 – Aynı Kararın 7 nci maddesinin dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(4) İthalat değer limitleri; 50 milyon ABD Dolarına kadar tarım ürünleri ve 50 milyon ABD Dolarına kadar sanayi ürünleri olmak üzere ülke bazında yıllık toplam tutarın azami 100 milyon ABD Dolarına kadar olması kaydıyla, söz konusu sektörel değerlerin ilgili sınır illerine paylaştırılması suretiyle tespit edilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat değer limitlerinin tespitinde ilgili sınır illerinin nüfusu gözönünde bulundurulur.”
             “(9) Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bildirilen ithalat kotaları veya ithalat değer limitleri, ilgili valiliklerce beş iş günü içinde ilgili meslek kuruluşları aracılığıyla esnaf ve tacire duyurulur.”
             MADDE 3 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kararın yürürlüğe girmesini müteakip Iğdır İline İran'dan 2010 yılında ithal edilmek üzere 3 milyon ABD Dolarına kadar tarım ürünleri ve 7 milyon ABD Dolarına kadar sanayi ürünleri olması kaydıyla toplam 10 milyon ABD Dolarına kadar ithalat değer limiti belirlenir.”
             Yürürlük
             MADDE 4 – Bu Kararın 2 nci maddesi 1/1/2011 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268444 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268444 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?