Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2010/14)

Ticaret Müsteşarlığından: 31.12.2010-27802 Resmi Gazete

SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2010/14)

MADDE 1 – 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2009/7 sayılı Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin “İthalat Kotaları ve/veya İthalat Değer Limitlerinin Tespit Edilmesi” başlıklı 10 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) İthalat Değer Limiti; CIF kıymet üzerinden, 50 milyon ABD Dolarına kadar tarım ürünleri ve 50 milyon ABD Dolarına kadar sanayi ürünleri olmak üzere, ülke bazında yıllık toplam tutarın azami 100 milyon ABD Dolarını geçmemesi kaydıyla, söz konusu sektörel değerlerin ilgili sınır illerine paylaştırılması suretiyle tespit edilir.

(7) İthalat Değer Limiti kapsamında ilgili sınır illerine yapılacak tahsisatlarda, ilgili sınır illerinin nüfusu göz önünde bulundurulur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Gümrük işlemleri” başlıklı 17 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Sanayi ürünlerinin ithalatında ibraz edilecek menşe şahadetnamesinde, ilgili komşu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğunun tasdiki gümrük idaresince aranır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15923388 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15923388 Ziyaretçi