E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,50 TL
1 € = 4,20 TL
15059319 Ziyaretçi

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar(2010/814)

            Karar Sayısı : 2010/814 02.10.27690 Resmi Gazete 
             Ekli “Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 12/8/2010 tarihli ve 31034 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                           
 
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ
TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 7/5/2010 tarihli ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” uyarınca, Sırbistan Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.
Tarife kontenjanları             
MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki Tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Sırbistan Cumhuriyeti menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.
TABLO
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı Miktarı
Uygulanacak
— Gümrük Vergisi (%)
/
— Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si)
/
— Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net )
0602.40.00.00.00
Güller (aşılı veya aşısız)
100 Ton
0
0602.90.41
Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar
200 Ton
0
0602.90.49.00.00
Diğerleri
200 Ton
0
06.03 (0603.90.00.00.00 hariç)
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış)
5 Ton
0
0701.10.00.00.00
Tohumluk
500 Ton
0
0702.00.00.00
Domates (taze veya soğutulmuş)
1.500 Ton
i
0703.90
Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler
500 Ton
ii
0704.90.10
Beyaz lahana ve kırmızı lahana
500 Ton
0
0706.10
Havuçlar ve şalgamlar
1.000 Ton
iii
0708.10
Bezelye (Pisum sativum)
50 Ton
0
0708.90
Diğer baklagiller
100 Ton
0
0709.60
Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler
200 Ton
iv
0710.21.00.00.00
Bezelye (Pisum sativum)
350 Ton
0
0710.22.00.00.00
Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.)
300 Ton
0
0710.40.00.00.00
Tatlı mısır
1.000 Ton
v
0713.90
Diğerleri
250 Ton
0
0811.10
Çilek
300 Ton
0
0811.20
Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier, siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü
1.000 Ton
0
0811.90.75.00.00
Vişne (Prunus cerasus)
300 Ton
0
0813.20.00.00.00
Erik
200 Ton
0
0909.50
Rezene tohumları; ardıç meyveleri
250 Ton
0
0910.99
Diğerleri
200 Ton
0
1001.90.99
Diğerleri
10.000 Ton
0
1005.90
Diğerleri
5.000 Ton
0
1008.30.00.00.00
Kuş yemi
200 Ton
0
1208.10
Soya fasulyesinin unu ve kaba unları
1.000 Ton
0
1209.10.00.00.00
Şeker pancarı tohumları
200 Ton
0
1209.21.00.00.00
Yonca tohumu
200 Ton
0
1209.29.10
Fiğ; Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar; domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) tohumu; tavus otları (Agrosties) tohumu
200 Ton
0
1209.29.80
Diğerleri
200 Ton
0
1209.91.90
(1209.91.90.00.11 hariç)
Diğerleri
200 Ton
0
1209.99.10.00.00
Orman ağaçlarının tohumları   
200 Ton
0
1211.90.85
(1211.90.85.00.13 hariç)
200 Ton
0
15.17
Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)
100 Ton
%20
1518.00.31.00.00
Ham olanlar
50 Ton
0
16.04
Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler
100 Ton
%5
17.04
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)
1.000 Ton
iii
18.06
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
750 Ton
iii
1901.10
Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş)
300 Ton
v
19.02
Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)
750 Ton
vi
19.05
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
1.000 Ton
vi
2001.10.00.00.00
Hıyarlar ve kornişonlar
200 Ton
0
2001.90.30.00.00
Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
200 Ton
v
2004.90.50
Bezelye (Pisum sativum) ve taze fasulyeler (Phaseolus türü)
200 Ton
vi
20.08
(2008.11.10.00.00, 2008.19.19, 2008.19.95,   2008.30, 2008.99.85.00.00, 2008.99.91.00.00 hariç)
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)
200 Ton
vi
20.09
(2009.11,
2009.12.00.00.00,
2009.19,
2009.31,
2009.39,
2009.71,
2009.79 hariç)
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
200 Ton
0
21.04
Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
50 Ton
0
2105.00
Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
150 Ton
v
2106.10.20
Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen veya ağırlık itibariyle %1,5’ten az katı süt yağı, %5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, %5’ten az glikoz veya nişasta içerenler
100 Ton
0
2106.90
Diğerleri
100 Ton
v
22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
500 hl
vi
 
i: 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.
ii: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.
iii: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %40’ı ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %40’ı uygulanır.
iv: 1 Temmuz- 30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si uygulanır.
v: İthalat Rejimi Kararının ‘AB için Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile ‘AB için Tarım Payı’ sütununda yer alan tarım payı uygulanır.
vi: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50’si uygulanır.
Gümrük vergileri               
MADDE 3- (1) 2 nci maddedeki Tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili maddenin karşısında gösterilen gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net ), bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net ) uygulanır.
İthal lisansı
                MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
Usul ve esaslar
MADDE 5- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Kontenjan dönemleri
MADDE 6- (1)2 nci maddedeki Tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her takvim yılında yeniden dağıtılır.
Diğer mevzuat
MADDE 7- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Karar 1/9/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür