Sırbistan'ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması a8gümrükler Gn.Md)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 96603261-120       27.01.2016-13413275

Konu   : Sırbistan'ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması

 

Bilindiği üzere, Makedonya Cumhuriyeti'nin Ortak Transit Sistemine katılımı 01 Temmuz 2015 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup, Sırbistan Cumhuriyeti ise söz konusu sisteme 01 Şubat 2016 itibariyle taraf olacaktır.

Sırbistan Cumhuriyeti'nin Ortak Transit Sistemine katılımı, ülkemiz ve AB/EFTA ülkeleri arasında yapılan taşımalar açısından mevcut coğrafi boşluğu kapatacak olması nedeniyle önem arz etmekte olup; söz konusu ülkenin Ortak Transit Sistemine taraf olmasıyla birlikte NCTS üzerinden düzenlenen ülkemiz varışlı transit beyannamelerinin sayısının artacağı öngörülmektedir.

Bu itibarla, ortak transit rejimi kapsamında ülkemize gelen beyannamelere ilişkin olarak varış bildiriminin (IE006) yapılmasını müteakip en geç 6 gün içerisinde kontrol sonuçlarının (IE018) gönderilmesi gerekmekte olup, bağlantınız gümrük idarelerine bu doğrultuda bir kez daha hatırlatmada bulunulması ve gerek AB Komisyonundan gerekse Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelerden olumsuz yönde tekit alınmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınarak gümrük idarelerince yapılacak işlemlerin Bölge Müdürlüğünüzce düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Önder GÖÇMEN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291935 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291935 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?