Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:31.12.2010-27802(3.Mükerrer) Resmi Gazete

SİVİL HAVA TAŞITLARINDA KULLANILMAYA MAHSUS MADDELERİN İTHALİNE İLIŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT: (2011/8)

 

Madde    1- (1) EK:1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşya ile EK:2’de ve İthalat Rejimi Kararı Eki (VI) Sayılı Liste’de yer alan eşyanın sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma Bakanlığı’nın (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Madde 2- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/8) sayılı “Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

Madde 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK:1

 

 

 

 

 

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3917.29.00.20.00

 

7608.20.20.10.00

 

8413.60.70.10.00

 

8471.49.00.10.00

3917.31.00.10.00

 

7608.20.81.10.00

 

8413.60.80.10.00

 

8471.50.00.10.00

3917.39.00.20.00

 

7608.20.89.10.00

 

8413.70.21.10.00

 

8471.60.60.10.00

4008.29.00.10.00

 

8407.10.00.10.11

 

8413.70.29.10.00

 

8471.60.70.10.00

4009.12.00.10.00

 

8407.10.00.10.12

 

8413.70.30.10.00

 

8471.70.20.10.00

4009.22.00.10.00

 

8408.90.27.10.00

 

8413.70.35.10.00

 

8471.70.30.10.00

4009.32.00.10.00

 

8408.90.41.10.00

 

8413.70.45.10.00

 

8471.70.50.10.00

4009.42.00.10.00

 

8408.90.43.10.00

 

8413.70.51.10.00

 

8471.70.70.10.00

4011.30.00.10.00

 

8408.90.45.10.00

 

8413.70.59.10.00

 

8471.70.80.10.00

4012.13.00.10.00

 

8408.90.47.10.00

 

8413.70.65.10.00

 

8471.70.98.10.00

4012.20.00.10.00

 

8408.90.61.10.00

 

8413.70.75.10.00

 

8483.10.21.10.00

4016.10.00.11.00

 

8408.90.65.10.00

 

8413.70.81.10.00

 

8483.10.25.10.00

4016.10.00.12.00

 

8408.90.67.10.00

 

8413.70.89.10.00

 

8483.10.29.10.00

4016.10.00.19.00

 

8408.90.81.10.00

 

8414.10.25.10.00

 

8483.10.50.10.00

4016.93.00.11.00

 

8408.90.85.10.00

 

8414.10.81.10.00

 

8483.10.95.10.00

4016.93.00.12.00

 

8408.90.89.10.00

 

8414.10.89.10.00

 

8483.30.32.10.00

4016.93.00.19.00

 

8409.10.00.10.00

 

8414.20.80.10.00

 

8483.30.38.10.00

4016.99.91.90.11

 

8411.11.00.10.00

 

8414.30.20.10.00

 

8483.30.80.10.00

4016.99.97.19.11

 

8411.12.10.10.00

 

8414.30.81.10.00

 

8483.40.21.10.00

4016.99.97.90.11

 

8411.12.30.10.00

 

8414.30.89.10.00

 

8483.40.23.10.00

4017.00.00.91.00

 

8411.12.80.10.00

 

8414.51.00.10.00

 

8483.40.25.10.00

6812.99.10.10.00

 

8411.21.00.10.00

 

8414.59.20.10.00

 

8483.40.29.10.00

6812.99.90.10.00

 

8411.22.20.10.00

 

8414.59.40.10.00

 

8483.40.30.10.00

7304.31.20.10.00

 

8411.22.80.10.00

 

8414.59.80.10.00

 

8483.40.51.10.00

7304.31.80.10.00

 

8411.81.00.10.00

 

8414.80.11.10.00

 

8483.40.59.10.00

7304.39.52.10.00

 

8411.82.20.10.00

 

8414.80.19.10.00

 

8483.40.90.10.00

7304.39.58.10.00

 

8411.82.60.10.00

 

8414.80.22.10.00

 

8483.60.20.10.00

7304.39.92.10.00

 

8411.82.80.10.00

 

8414.80.28.10.00

 

8483.60.80.10.00

7304.39.93.10.00

 

8411.91.00.10.00

 

8414.80.51.10.00

 

8483.90.20.10.00

7304.39.98.10.00

 

8411.99.00.10.00

 

8414.80.59.10.00

 

8483.90.81.10.00

7304.41.00.10.00

 

8412.10.00.10.00

 

8414.80.73.10.00

 

8483.90.89.10.00

7304.49.95.10.00

 

8412.21.20.10.00

 

8414.80.75.10.00

 

8501.20.00.11.00

7304.49.99.10.00

 

8412.21.80.10.00

 

8414.80.78.10.00

 

8501.20.00.12.00

7304.51.81.10.00

 

8412.29.20.10.00

 

8414.80.80.10.00

 

8501.31.00.10.11

7304.51.89.10.00

 

8412.29.81.10.00

 

8414.90.00.10.00

 

8501.31.00.10.12

7304.59.92.10.00

 

8412.29.89.10.00

 

8415.81.00.10.00

 

8501.32.00.11.00

7304.59.93.10.00

 

8412.31.00.10.00

 

8415.82.00.10.00

 

8501.32.00.19.00

7304.59.99.10.00

 

8412.39.00.10.00

 

8415.83.00.10.00

 

8501.33.00.10.00

7304.90.00.10.00

 

8412.80.80.10.00

 

8415.90.00.10.00

 

8501.33.00.21.00

7306.30.11.10.00

 

8412.90.20.10.00

 

8421.19.20.10.00

 

8501.33.00.22.00

7306.30.19.10.00

 

8412.90.40.10.00

 

8421.19.70.10.00

 

8501.33.00.23.00

7306.30.41.10.00

 

8412.90.80.20.00

 

8421.31.00.10.00

 

8501.34.00.20.00

7306.30.49.10.00

 

8413.19.00.10.00

 

8421.39.20.10.00

 

8501.40.20.11.00

7306.30.72.10.00

 

8413.20.00.10.00

 

8421.39.60.10.00

 

8501.40.20.19.00

7306.30.77.10.00

 

8413.30.20.10.00

 

8421.39.80.10.00

 

8501.51.00.10.00

7306.30.80.10.00

 

8413.30.80.10.00

 

8426.99.00.10.00

 

8501.52.20.10.00

7306.40.20.10.00

 

8413.50.20.10.00

 

8428.10.20.10.00

 

8501.52.30.10.00

7306.40.80.10.00

 

8413.50.40.10.00

 

8428.10.80.10.00

 

8501.52.90.10.00

7306.50.20.10.00

 

8413.50.61.10.00

 

8428.20.20.10.00

 

8501.53.81.10.00

7306.50.80.10.00

 

8413.50.69.10.00

 

8428.20.80.10.00

 

8501.61.20.10.00

7306.61.92.10.00

 

8413.50.80.10.00

 

8428.33.00.10.00

 

8501.61.80.10.00

7306.61.99.10.00

 

8413.60.20.10.00

 

8428.39.20.10.00

 

8501.62.00.11.00

7306.69.10.10.00

 

8413.60.31.10.00

 

8428.39.90.10.00

 

8501.62.00.12.00

7306.69.90.10.00

 

8413.60.39.10.00

 

8428.90.90.20.00

 

8501.62.00.13.00

7608.10.00.10.11

 

8413.60.61.10.00

 

8443.32.10.20.00

 

8502.11.20.10.00

7608.10.00.10.12

 

8413.60.69.10.00

 

8471.41.00.10.00

 

8502.11.80.10.00

 

 

 

 

 

 

 

EK:1 (DEVAMI)

 

 

 

 

 

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8502.12.00.11.00

 

8504.50.20.10.00

 

9014.90.00.11.00

 

9030.31.00.10.00

8502.12.00.12.00

 

8511.10.00.10.00

 

9014.90.00.19.00

 

9030.32.00.10.00

8502.12.00.13.00

 

8511.20.00.10.00

 

9025.19.20.11.00

 

9030.33.10.10.00

8502.13.20.10.00

 

8511.30.00.10.00

 

9025.19.80.21.00

 

9030.33.91.10.00

8502.13.40.10.00

 

8511.40.00.10.00

 

9025.80.40.10.00

 

9030.33.99.10.00

8502.13.80.10.00

 

8511.50.00.10.00

 

9025.80.80.10.00

 

9030.39.00.11.00

8502.20.20.10.00

 

8511.80.00.10.00

 

9025.90.00.11.00

 

9030.39.00.21.00

8502.20.40.10.00

 

8517.70.11.10.00

 

9025.90.00.19.00

 

9030.40.00.10.00

8502.20.60.10.00

 

8518.29.30.10.00

 

9026.10.21.10.00

 

9030.84.00.10.00

8502.20.80.10.00

 

8518.30.95.10.00

 

9026.10.29.10.00

 

9030.89.30.10.00

8502.31.00.11.00

 

8526.92.00.20.00

 

9026.10.81.10.00

 

9030.89.90.10.00

8502.31.00.12.00

 

8529.10.31.10.00

 

9026.10.89.10.00

 

9030.90.85.10.00

8502.31.00.13.00

 

8529.10.39.10.00

 

9026.20.20.10.00

 

9031.80.38.10.00

8502.39.20.21.00

 

8529.10.65.10.00

 

9026.20.40.10.00

 

9031.80.91.10.00

8502.39.20.22.00

 

8529.10.69.10.00

 

9026.20.80.10.00

 

9031.80.98.10.00

8502.39.20.23.00

 

8529.10.80.10.00

 

9026.80.20.10.00

 

9031.90.20.00.11

8502.40.00.10.00

 

8529.10.95.10.00

 

9026.80.80.10.00

 

9031.90.30.00.11

8504.10.20.10.00

 

8531.80.95.10.00

 

9026.90.00.10.00

 

9031.90.85.10.00

8504.10.80.10.00

 

8539.10.00.10.00

 

9029.10.00.10.00

 

9032.10.20.10.00

8504.40.30.20.00

 

9001.90.00.11.00

 

9029.20.38.10.00

 

9032.10.81.10.00

8504.40.55.10.00

 

9001.90.00.19.00

 

9030.10.00.10.00

 

9032.10.89.10.00

8504.40.82.10.00

 

9002.90.00.11.00

 

9030.20.10.10.00

 

9032.20.00.10.00

8504.40.84.10.00

 

9002.90.00.19.00

 

9030.20.30.10.00

 

9032.81.00.10.00

8504.40.88.10.00

 

9014.20.20.11.00

 

9030.20.91.10.00

 

9401.10.00.10.00

8504.40.90.10.00

 

9014.20.20.91.00

 

9030.20.99.10.00

 

 

 

EK:2

 

 

 

 

 

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3917.33.00.00.00

 

8425.42.00.00.00

 

8507.80.20.00.00

 

8531.80.20.00.00

3917.40.00.00.11

 

8425.49.00.00.00

 

8507.80.30.00.00

 

8544.30.00.00.00

3917.40.00.00.12

 

8479.90.20.10.00

 

8507.80.80.00.00

 

8801.00.10.00.00

3917.40.00.00.19

 

8479.90.20.90.11

 

8507.90.30.00.00

 

8801.00.90.00.00

4823.90.85.20.00

 

8479.90.20.90.19

 

8507.90.80.00.00

 

8802.11.00.00.00

7324.10.00.00.00

 

8479.90.80.10.00

 

8517.70.15.00.00

 

8802.12.00.00.00

7326.20.30.00.00

 

8479.90.80.90.11

 

8517.70.19.00.11

 

8802.20.00.10.00

7326.20.50.00.00

 

8479.90.80.90.19

 

8517.70.19.00.19

 

8802.20.00.20.00

7326.20.80.00.00

 

8483.50.20.00.11

 

8518.10.30.00.00

 

8802.20.00.90.00

8302.10.00.00.00

 

8483.50.20.00.12

 

8518.10.95.10.00

 

8802.30.00.10.00

8302.20.00.00.00

 

8483.50.80.00.11

 

8518.10.95.90.00

 

8802.30.00.20.00

8302.42.00.00.00

 

8483.50.80.00.12

 

8518.21.00.00.00

 

8802.30.00.90.00

8302.49.00.00.00

 

8484.10.00.00.11

 

8518.22.00.00.00

 

8802.40.00.10.00

8302.60.00.00.00

 

8484.10.00.00.19

 

8518.29.95.00.00

 

8802.40.00.90.00

8413.81.00.00.00

 

8484.90.00.00.00

 

8518.30.20.00.00

 

8803.10.00.00.00

8413.91.00.00.00

 

8501.40.80.11.00

 

8518.40.30.00.00

 

8803.20.00.00.00

8414.10.20.00.00

 

8501.40.80.12.00

 

8518.40.80.00.00

 

8803.30.00.00.00

8418.10.20.00.00

 

8501.53.50.00.00

 

8518.50.00.00.00

 

8805.29.00.00.00

8418.10.80.00.00

 

8501.63.00.00.00

 

8519.81.95.00.00

 

9014.10.00.00.00

8418.30.20.00.00

 

8502.39.80.11.00

 

8519.89.90.10.00

 

9014.20.80.10.00

8418.30.80.00.00

 

8502.39.80.12.00

 

8519.89.90.90.00

 

9014.20.80.90.00

8418.40.20.00.00

 

8502.39.80.13.00

 

8521.10.20.00.00

 

9020.00.00.00.11

8418.40.80.00.00

 

8504.31.21.00.00

 

8521.10.95.00.00

 

9020.00.00.00.12

8418.61.00.00.00

 

8504.31.29.00.00

 

8526.10.00.00.11

 

9025.11.20.00.00

8418.69.00.10.00

 

8504.31.80.10.00

 

8526.10.00.00.12

 

9025.11.80.00.11

8418.69.00.91.00

 

8504.31.80.90.11

 

8526.10.00.00.19

 

9025.11.80.00.19

8418.69.00.99.00

 

8504.31.80.90.19

 

8526.91.20.00.00

 

9025.80.20.10.00

8419.50.00.00.00

 

8504.32.00.10.00

 

8526.91.80.00.11

 

9025.80.20.90.00

8419.81.20.00.11

 

8504.32.00.80.00

 

8526.91.80.00.13

 

9030.90.20.00.00

8419.81.20.00.19

 

8504.33.00.00.00

 

8526.91.80.00.19

 

9031.80.32.00.00

8419.81.80.00.00

 

8504.50.95.00.00

 

8528.41.00.00.00

 

9031.80.34.00.11

8419.90.85.90.13

 

8507.10.20.00.11

 

8528.51.00.00.00

 

9031.80.34.00.19

8421.21.00.00.00

 

8507.10.20.00.12

 

8528.61.00.00.00

 

9032.89.00.00.00

8421.23.00.00.00

 

8507.10.80.00.11

 

8529.10.11.00.00

 

9032.90.00.10.00

8421.29.00.00.11

 

8507.10.80.00.12

 

8529.90.65.10.00

 

9032.90.00.90.00

8421.29.00.00.19

 

8507.20.20.00.11

 

8529.90.97.10.00

 

9104.00.00.00.11

8424.10.00.00.00

 

8507.20.20.00.19

 

8531.10.95.00.00

 

9104.00.00.00.19

8425.11.00.00.00

 

8507.20.80.00.00

 

8531.20.20.00.00

 

9403.20.20.00.00

8425.19.00.00.00

 

8507.30.20.00.00

 

8531.20.40.00.11

 

9403.20.80.10.00

8425.31.00.00.19

 

8507.30.80.00.00

 

8531.20.40.00.12

 

9403.20.80.90.00

8425.39.00.00.90

 

8507.40.00.00.00

 

8531.20.95.00.00

 

9403.70.00.00.00

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300794 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300794 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?