Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/12)

Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/12)  
MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları belirtilen eşyalardan, birim ambalaj ağırlığı net 25 kg'dan veya 25 litre"den daha fazla olan eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
2707.10
Benzol (benzen)
2707.20
Toluol (toluen)
2707.50.90.00.11
Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.99.99.00.00
Diğerleri
2710.11.11.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.11.21.00.00
White spirit
2710.11.25.00.00
Diğerleri
2710.11.41.00.00
Oktanı (RON) 95’den az olanlar
2710.11.51.00.00
Oktanı (RON) 98’den az olanlar
2710.11.59.00.00
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.11.90.00.11
Diğer solventler (çözücüler)
2710.11.90.00.19
Diğerleri
2710.19.11.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00
2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.29.00.00
Diğerleri
2710.19.31.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00
2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.41.00.18
Diğerleri
2710.19.45.00.18
Diğerleri
2710.19.49.00.19
Diğerleri
2710.19.51.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.55.00.00
2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.71.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka  bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.81.00.00
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00
Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00
Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.21
Spindle oil
2710.19.99.00.22
Light neutral
2710.19.99.00.23
Heavy neutral
2710.19.99.00.24
Bright stock
2710.19.99.00.25
Diğer madeni yağlar
2710.19.99.00.98
Diğerleri
2901.10.00.90.11
Hekzan
2901.10.00.90.12
Heptan
2901.10.00.90.13
2902.11.00.00.00
Pentan
Siklohekzan
2902.20.00.00.00
Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00
Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00
o-Ksilen
2902.42.00.00.00
m-Ksilen
2902.44
Ksilen izomerleri karışımları
2909.19.00.00.13
Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
  (2) Ancak, Ek-I’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile tanımları belirtilen eşyalara ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan madeni yağ lisansı almış veya lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler ile Ek-II’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile tanımları belirtilen eşyalara ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan ihrakiye teslim lisansı almış veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler (bayiler hariç)  geçerli lisansını veya bu lisansın noter tasdikli bir örneğini ilgili gümrük idarelerine ibraz etmeleri halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde ayrıca uygunluk yazısı aranmaz. Geçerli lisansın noter tasdikli bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 EK I
G.T.İ.P.                          Eşyanın Tanımı
2710.19.81.00.00
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00
Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00
Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25
Diğer madeni yağlar
 EK II
 G.T.İ.P.                     Eşyanın Tanımı
2710.19.81.00.00
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.11
Beyaz yağlar , sıvı parafin
2710.19.87.00.00
Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.15
Diğer madeni yağlar
MADDE 2- (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 2. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2007/12) sayılı "Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ”  yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,52 TL
15910519 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,52 TL
15910519 Ziyaretçi