Spiralli (lastikli) defter tesliminde uygulanacak KDV oranı. (Özelge)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1093       22.07.2011

Konu: Spiralli (lastikli) defter tesliminde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, muhtelif ebatlardaki (A4, A5, A6) lastikli defterlerin tesliminde uygulanması gereken KDV oranını sorduğunuz anlaşılmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) bölümünün 14 üncü sırasında "Kitap ve benzeri yayınlar kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki" yer almaktadır.

            25 No.lu KDV Sirkülerinin 7 nci maddesinde, yazı, resim, müsvedde, müzik defteri ve bloknot şeklindeki defterlerin tesliminde % 8 oranında katma değer vergisi uygulanacağı ve bunların kağıt ve kartondan, çizgili, çizgisiz ve kareli, spiralli olması, kapaklarının kağıt, plastik veya diğer malzemelerden yapılmış olmasının indirimli oran uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği,

            Ancak, hatıra defteri, adres defteri, kayıt defteri, hesap defteri, sipariş defteri, makbuz defteri, not defteri, randevu defteri ile ticari defterler, fihrist, ajanda, günlükler ve benzerlerinin okul defterleri kapsamında mütalaa edilemeyeceğinden teslimlerinin genel oranda (% 18) KDV ye tabi olacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, defterlerin lastik ihtiva etmesi defter olma özelliğini değiştirmeyeceğinden, A4, A5, A6 ebatlarındaki lastikli defterlerin 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin "B" bölümünün 14 üncü sırasında sayılan "okul defterleri" kapsamında ithal veya teslimi % 8 oranında KDV ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                  

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931006 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931006 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?