Spiralli, PVC kapaklı, PVC ve karton ayraçlı, perforeli defterlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ


Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1091

22/07/2011

Konu

:

Spiralli, PVC kapaklı, PVC ve karton ayraçlı, perforeli defterlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; spiralli, PVC kapaklı ve karton ayraçlı, perforeli defterlerin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

Aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile KDV oranları, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararnameye ekli II sayılı listenin B/6 ncı sırasında, "kitap ve benzeri yayınlar (21.06.1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenecek satışların tesliminde bu kararın 1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır) kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki" yer almaktadır.

Buna göre, yazı, resim, müsvedde, müzik defteri ve bloknot şeklindeki defterlerin tesliminde %8 oranında KDV uygulanacaktır. Bunların kağıt ve kartondan, çizgili, çizgisiz ve kareli, spiralli olması, kapaklarının kağıt, plastik veya diğer malzemelerden yapılmış olması indirimli oran uygulanmasına engel değildir.

Ancak, hatıra defteri, adres defteri, kayıt defteri, hesap defteri, sipariş defteri, makbuz defteri, not defteri, randevu defteri ile ticari defterler, fihrist, ajanda, günlükler ve benzerleri okul defteri kapsamında mütalaa edilemeyeceğinden bunların tesliminde genel vergi oranı (% 18) uygulanacaktır.

Bu çerçevede, Firmanızca üretilerek satışı yapılacak olan spiralli, PVC kapaklı, PVC veya karton ayraçlı, perforeli ve bloknot şeklindeki defterlerin teslimi % 8 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278446 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278446 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?