süreler madde

 

Özet beyana ilişkin süre.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin geçerliliğine ilişkin süre.
Bağlayıcı Menşe Bilgisinin geçerliliğine ilişkin süre.
A.TR DolaşımBelgelerine ilişkin süre.
EUR.1 Menşe İspat Sertifikasına ilişkin süre.
Bilgi ve belgelerin saklanmasına ilişkin süre.
Menşe Şahadetnamelerinin sonradan ibrazına ilişkin süre.
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmesine ilişkin süre.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatta süreler
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi’nde süre.
Geçici İthalat Rejiminde süreİthalat Rejiminde süre.
Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde gerçekleştirilen önceden ithalatta süre.
İhracat Rejiminde süre.
Geri gelen eşyada süre.
Hiç alınmayan veya noksan alınan gümrük vergilerine ilişkin süre.
Gümrük vergi ve cezalarına karşı yapılacak düzeltme talebi ve itirazlarda süre.
Gümrük vergilerinin ödenmesine ilişkin süre.
Götürü teminatta teminatın yenilenmesine ilişkin süre.
Kanunen ödenmemesi gereken vergilerin geri verilmesi ya da kaldırılmasına ilişkin süreler.
Gümrük Kanununa göre kesilen cezaların ödenmesi ve zamanaşımına ilişkin süre.
Tahlil sonuçlarına itiraz edilmesine ilişkin süre.
Tahlilden arta kalan numunelere ilişkin süre.
Tasfiye edilen eşyaya ilişkin süre.
Nihai kullanıma ilişkin süre.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896872 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896872 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?