E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015708 Ziyaretçi

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya

www.orgTR.org
Yürürlük: 01.01.2012
ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
04.01 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeleri içermeyenler):
0401.10 - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1'i geçmeyenler:
0401.10.10.00.00 - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.10.90.00.00 - - Diğerleri - 200
0401.20 - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1 'i geçen, fakat
% 6' yı geçmeyenler:
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçmeyenler :
0401.20.11.00.00 - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.20.19.00.00 - - - Diğerleri - 200
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçenler :
0401.20.91.00.00 - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.20.99.00.00 - - - Diğerleri - 200
0401.40 - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 6' yı geçen fakat
%10'u geçmeyenler :
- - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.40.10.00.11 - - - Süt - 200
0401.40.10.00.12 - - - Krema - 200
- - Diğerleri
0401.40.90.00.11 - - - Süt - 200
0401.40.90.00.12 - - - Krema - 200
0401.50 - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 10'u geçenler:
- - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 21'i geçenler:
0401.50.11.00.00 - - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.50.19.00.00 - - - Diğerleri - 200
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 21'i geçen fakat
% 45 'i geçmeyenler :
0401.50.31.00.00 - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.50.39.00.00 - - - Diğerleri - 200
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 45 'i geçenler :
0401.50.91.00.00 - - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0401.50.99.00.00 - - - Diğerleri - 200
04.02 Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer
tatlandırıcı maddeleri içerenler) :
0402.10 - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle
içerdiği katı yağ oranı, % 1,5 'i geçmeyenler:
- - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
0402.10.11.00.00 - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.10.19.00.00 - - - Diğerleri - 200
- - Diğerleri:
0402.10.91.00.00 - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.10.99.00.00 - - - Diğerleri - 200
- Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle,
içerdiği katı yağ oranı, %1,5' i geçenler:
0402.21 - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
- - - Ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, % 27'yi geçmeyenler:
0402.21.11.00.00 - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.21.18.00.00 - - - - Diğerleri - 200
- - -  İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 27'yi geçenler:
0402.21.91.00.00 - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.21.99.00.00 - - - - Diğerleri - 200
0402.29 - - Diğerleri:
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçmeyenler :
0402.29.11.00.00 - - - - Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen hava
almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan ve ağırlık
itibariyle içerdiği katı yağ oranı, % 10 'u geçen özel sütler - 200
- - - - Diğerleri:
0402.29.15.00.00 - - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.29.19.00.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27 'yi geçenler :
0402.29.91.00.00 - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.29.99.00.00 - - - - Diğerleri - 200
- Diğerleri:
0402.91 - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0402.91.10.00.00 - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçmeyenler - 200
0402.91.30.00.00 - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçen fakat % 10'u
geçmeyenler - 200
- - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı %10 'u geçen fakat
% 45'i geçmeyenler:
0402.91.51.00.00 - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.91.59.00.00 - - - - Diğerleri - 200
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45 'i geçenler :
0402.91.91.00.00 - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.91.99.00.00 - - - - Diğerleri - 200
0402.99 - - Diğerleri:
0402.99.10.00.00 - - -  İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5' i geçmeyenler - 200
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5 'i geçen fakat % 45'i
geçmeyenler :
0402.99.31.00.00 - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.99.39.00.00 - - - - Diğerleri - 200
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45'i geçenler:
0402.99.91.00.00 - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0402.99.99.00.00 - - - - Diğerleri - 200
04.03 YayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer
fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre
edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer
katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert
kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin):
0403.10 - Yoğurt:
- - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya
kakao içermeyenler:
- - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler:
- - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
0403.10.11.00.11 - - - - - Yoğurt - 200
0403.10.11.00.12 - - - - - Ayran - 200
0403.10.13.00.00 - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat
% 6'yı geçmeyenler - 200
0403.10.19.00.00 - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler - 200
- - - Diğerleri:
- - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
0403.10.31.00.11 - - - - - Yoğurt - 200
0403.10.31.00.12 - - - - - Ayran - 200
0403.10.33.00.00 - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat
% 6'yı geçmeyenler - 200
0403.10.39.00.00 - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %  6 'yı geçenler - 200
- - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya:
kakao içerenler
- - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle %  1,5'i geçmeyenler
0403.10.51.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.51.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler
0403.10.53.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.53.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
0403.10.59.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.59.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - Diğerleri:
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
0403.10.91.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.91.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat
% 6'yı geçmeyenler
0403.10.93.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.93.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
0403.10.99.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.10.99.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
0403.90 - Diğerleri:
- - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya
kakao içermeyenler:
- - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0403.90.11.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0403.90.13.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0403.90.19.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
- - - - Diğerleri:
0403.90.31.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0403.90.33.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0403.90.39.00.00 - - - - -  İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
- - - Diğerleri:
- - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0403.90.51.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler - 200
0403.90.53.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat
% 6' yı geçmeyenler - 200
0403.90.59.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler - 200
- - - - Diğerleri:
0403.90.61.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler - 200
0403.90.63.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat
% 6' yı geçmeyenler - 200
0403.90.69.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler - 200
- - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya
kakao içerenler:
- - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler:
0403.90.71.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.71.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler
0403.90.73.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.73.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
0403.90.79.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.79.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - Diğerleri:
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
0403.90.91.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.91.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat
% 6'yı geçmeyenler
0403.90.93.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.93.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
0403.90.99.10.00 - - - - - İlave kakao içerenler - 200
0403.90.99.90.00 - - - - - Diğerleri - 200
04.04 Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker
veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) ; tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt
bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) :
0404.10 - Peyniraltı suyu ve modifiye peyniraltı suyu (konsantre
edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı
maddeleri içersin içermesin);
- - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i
geçmeyenler :
0404.10.02.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.10.04.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.06.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
- - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38),ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
0404.10.12.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.10.14.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.16.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
- - - Diğerleri :
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i
geçmeyenler :
0404.10.26.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.10.28.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.32.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
0404.10.34.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.10.36.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.38.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
- - Diğerleri:
- - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
- - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i
geçmeyenler :
0404.10.48.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.10.52.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.54.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
- - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
0404.10.56.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.10.58.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.62.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
- - - Diğerleri:
- - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i
geçmeyenler :
0404.10.72.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.10.74.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.76.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
- - - -  Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
0404.10.78.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.10.82.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0404.10.84.00.00 - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
0404.90 - Diğerleri :
- - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0404.90.21.00.00 - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.90.23.00.00 - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27' yi geçmeyenler - 200
0404.90.29.00.00 - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler - 200
- -  Diğerleri:
0404.90.81.00.00 - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 200
0404.90.83.00.00 - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat
% 27'yi geçmeyenler - 200
0404.90.89.00.00 - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler - 200
04.05 Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek
yenilen süt ürünleri :
0405.10 - Tereyağı :
- - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 85'i geçmeyenler :
- - - Tabii tereyağ
0405.10.11.00.00 - - - - Net muhteviyatı 1 kg.'ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 200
0405.10.19.00.00 - - - - Diğerleri - 200
0405.10.30.00.00 - - - Rekombine tereyağı - 200
0405.10.50.00.00 - - - Peynir altı suyundan elde edilen tereyağı - 200
0405.10.90.00.00 - - Diğerleri - 200
0405.20 - Sürülerek yenilen süt ürünleri:
0405.20.10.00.00 - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %39 veya daha fazla fakat %60'dan
az olanlar - 200
0405.20.30.00.00 - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla fakat %75' den
az olanlar - 200
0405.20.90.00.00 - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75' den fazla fakat %80' den
az olanlar - 200
0405.90 - Diğerleri :
0405.90.10.00.00 - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %99,3 veya daha fazla ve içerdiği su
miktarı ağırlık itibariyle %0,5'i geçmeyenler - 200
0405.90.90.00.00 - - Diğerleri - 200
04.06 Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler:
0406.10 - Taze peynir (olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş) (peyniraltı
suyundan yapılmış peynirler dahil)  ve pıhtılaştırılmış ürünler:
- - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle % 40'ı geçmeyenler
0406.10.20.00.11 - - - Taze peynir - 200
0406.10.20.00.12 - - - Çökelek - 200
0406.10.20.00.13 - - - Lor - 200
0406.10.20.00.19 - - - Diğerleri - 200
0406.10.80.00.00 - - Diğerleri - 200
0406.20 - Rendelenmiş veya toz haline getirilmiş her cins peynir:
0406.20.10.00.00 - -  Yağsız sütten yapılan ve çok ince kıyılmış bitki ilave edilen
Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) - 200
- - Diğerleri:
- - - Gravyer, Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler
0406.20.90.10.11 - - - - Gravyer - 50
0406.20.90.10.12 - - - - Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler - 50
0406.20.90.90.00 - - - Diğerleri - 200
0406.30 - Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş):
0406.30.10.00.00 - - Üretiminde sadece Emmentaler, Gravyer ve Appenzell peynirlerinin
kullanıldığı ve   Glarus otlu peynirinin (Schabziger) katkı maddesi olarak
kullanılabildiği; kuru maddedeki katı yağ oranı ağırlık itibariyle
% 56' yı geçmeyen, perakende satılacak hale getirilmiş olanlar - 200
- - Diğerleri:
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 36' yı geçmeyenlerden:
0406.30.31.00.00 - - - - Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle,  % 48'i geçmeyenler - 200
0406.30.39.00.00 - - - - Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle,  % 48'i geçenler - 200
0406.30.90.00.00 - - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 36' yı geçenler - 200
0406.40 - Mavi küflü peynirler ve Penicillium roqueforti ile elde edilen
küf içeren diğer peynirler :
0406.40.10.00.00 - - Rokfor - 50
0406.40.50.00.00 - - Gorgonzola - 50
0406.40.90.00.00 - - Diğerleri - 50
0406.90 - Diğer peynirler:
0406.90.01.00.00 - - İşleme tabi tutulacak olanlar - 200
- - Diğerleri:
0406.90.13.00.00 - - -  Emmentaler - 200
- - -  Gravyer, Sbrinz
0406.90.15.00.11 - - - - Gravyer - 50
0406.90.15.00.12 - - - - Sbrinz - 50
0406.90.17.00.00 - - - Bergkaese, Appenzell - 200
0406.90.18.00.00 - - - Fromage Fribourgeois (fribourg peyniri), Vacherin Mont d'or ve
téte de Moine - 200
0406.90.19.00.00 - - - Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki ilave edilen
Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) - 200
0406.90.21.00.00 - - - Çedar - 50
0406.90.23.00.00 - - - Edam - 200
0406.90.25.00.00 - - - Tilsit - 200
0406.90.27.00.00 - - - Butterkaese - 200
0406.90.29.00.00 - - - Kaşkaval - 200
- - - Feta
- - - - Koyun veya manda sütünden olanlar (salamura içeren kaplarda veya koyun
ve keçi derisinden tulumlarda)
0406.90.32.00.11 - - - - - Tulum peyniri - 200
0406.90.32.00.12 - - - - - Beyaz peynir - 200
- - - - Diğerleri
0406.90.32.00.91 - - - - - Tulum peyniri - 200
0406.90.32.00.92 - - - - - Beyaz peynir - 200
0406.90.35.00.00 - - - Kefalo -Tyri - 200
0406.90.37.00.00 - - - Finlandiya - 200
0406.90.39.00.00 - - - Jarlsberg - 200
- - - Diğerleri:
0406.90.50.00.00 - - - - Koyun veya manda sütünden yapılan ve salamura içeren kaplarda
veya koyun veya keçi derisinden yapılan tulumlar içerisinde bulunanlar - 200
- - - - Diğerleri:
- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 40' ı geçmeyenler:
- - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su
oranı % 47'yi geçmeyenler:
0406.90.61.00.00 - - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano - 50
0406.90.63.00.00 - - - - - - - Fiore sardo, pecorino - 200
0406.90.69.00.00 - - - - - - - Diğerleri - 200
- - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su
oranı % 47'yi geçen fakat % 72'yi geçmeyenler:
0406.90.73.00.00 - - - - - - - Provolone - 200
0406.90.75.00.00 - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano - 200
0406.90.76.00.00 - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö - 200
0406.90.78.00.00 - - - - - - - Gouda - 50
0406.90.79.00.00 - - - - - - - Esrom, İtalıco, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin,
Taleggio - 200
0406.90.81.00.00 - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey - 200
0406.90.82.00.00 - - - - - - - Camembert - 200
0406.90.84.00.00 - - - - - - - Brie - 200
0406.90.85.00.00 - - - - - - - Kefalograviera,Kasseri - 200
- - - - - - - Diğer peynirler:
0406.90.86.00.00 - - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle
su oranı % 47'yi geçen fakat % 52'yi geçmeyenler - 200
0406.90.87.00.00 - - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle
su oranı % 52'yi geçen  fakat % 62 ' yi geçmeyenler - 200
0406.90.88.00.00 - - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle
su oranı % 62'yi geçen fakat % 72'yi geçmeyenler - 200
0406.90.93.00.00 - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle
su oranı % 72'yi geçenler - 200
- - - - - Diğerleri
0406.90.99.00.11 - - - - - - Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler - 200
0406.90.99.00.12 - - - - - - Dil peyniri - 200
0406.90.99.00.19 - - - - - - Diğerleri - 200
0407.00 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı
hale getirilmiş veya pişirilmiş):
- Kuluçkalık yumurtalar:
0407.11 - - Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü):
0407.11.00.10.00 - - - Damızlık olanlar Adet 30
0407.11.00.90.00 - - - Damızlık olmayanlar Adet 85
0407.19 - - Diğerleri:
- - - Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan
kümes hayvanlarının yumurtaları:
- - - - Hindi veya kazlara ait olanlar:

- - - - - Damızlık olanlar
0407.19.11.10.11 - - - - - - Hindi yumurtası Adet 30
0407.19.11.10.19 - - - - - - Diğerleri Adet 30
- - - - - Damızlık olmayanlar
0407.19.11.90.11 - - - - - - Hindi yumurtası Adet 30
0407.19.11.90.19 - - - - - - Diğerleri Adet 85
- - - - Diğerleri:
0407.19.19.00.11 - - - - - Damızlık olanlar Adet 30
0407.19.19.00.19 - - - - - Damızlık olmayanlar Adet 85
- - - Diğerleri
- - - - Damızlk olanlar:
0407.19.90.10.11 - - - - - Devekuşu yumurtaları Adet 30
0407.19.90.10.19 - - - - - Diğerleri Adet 30
- - - - Damızlk olmayanlar:
0407.19.90.90.11 - - - - - Devekuşu yumurtaları Adet 85
0407.19.90.90.19 - - - - - Diğerleri Adet 85
- Diğer taze yumurtalar:
0407.21.00.00.00 - - Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü) 1000 Adet 85
- - Diğerleri:
0407.29.10.00.00 - - - Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan
kümes hayvanlarının yumurtaları: 1000 Adet 85
0407.29.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 85
0407.90 - Diğerleri:
0407.90.10.00.00 - - Kümes hayvanlarının yumurtaları 1000 Adet 85
0407.90.90.00.00 - - Diğerleri Adet 85
04.08 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta
sarıları (taze,kurutulmuş,buharla veya kaynar su ile pişirilmiş,ka-
lıplanmış,dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırıl-
mış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin):
- Yumurta sarıları:
0408.11 - - Kurutulmuş:
0408.11.20.00.00 - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar - 59
0408.11.80.00.00 - - - Diğerleri - 59
0408.19 - - Diğerleri:
0408.19.20.00.00 - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar - 59
- - - Diğerleri:
0408.19.81.00.00 - - - - Sıvı halde - 59
0408.19.89.00.00 - - - - Dondurulmuş - 59
- Diğerleri:
0408.91 - - Kurutulmuş:
0408.91.20.00.00 - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar - 59
0408.91.80.00.00 - - - Diğerleri - 59
0408.99 - - Diğerleri:
0408.99.20.00.00 - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar - 59
0408.99.80.00.00 - - - Diğerleri - 59
0409.00 Tabii bal :
0409.00.00.00.11 - Petek bal - 50
0409.00.00.00.12 - Süzme bal - 50
0410.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan-
sal menşeli yenilen ürünler
0410.00.00.00.11 - Kablumbağa yumurtaları - 30
0410.00.00.00.12 - Salyangoz kabuğu unu - 30
0410.00.00.00.13 - Arı sütü - 30
0410.00.00.00.19 - Diğerleri - 30