TAAHHÜTNAME (SERİ NO:27)


 

 

TAAHHÜTNAME(*)

 

 

..../..../...

 

 

TAAHHÜTNAMEYİ VEREN DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİNİN

 

 

     Ünvanı :
Adresi :
Vergi Dairesi Hesap No.

 

 

:
İMALATÇI OLMAYAN MÜKELLEFİN

 

 

Adı veya Ünvanı
Vergi Dairesi :
Vergi Dairesi Hesap No.'su

 

 

:
TESLİM ALINAN MALIN

 

 

Cinsi :
İMiktarı :
Tutarı

 

 

:
BU TESLİME AİT

 

 

Hesaplanan Katma Değer Vergisi

 

 

:
            Bu taahhütnamede adı, ünvanı ve adresi belirtilen mükelleften ihraç kaydıyla yukarıda belirtilen malları satın aldım. Bu mükellefin ................ dönemine ait ..................TL. tutarındaki katma değer vergisinin tecil - terkin uygulamasından yararlandırılmasını talep ediyorum.

 

            Bu mükellef nezdinde ileride yapılacak bir vergi incelemesi sonucu katma değer vergisi ziyaının tesbiti halinde, ziyaa uğratılan vergiden, buna tekabül eden cezalardan ve gecikme faizinden Vergi Usul Kanununun 11.maddesi uyarınca, müteselsilen sorumlu olmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
    
Taahhütte Bulunan Dış Ticaret Şirketi
(Tarih, Kaşe ve Yetkili İmzalar)

 

 

    
    
Not: Şirketin imza sirküleri ve karar defterlerinin ilgili sayfasının noter onaylı birer örneği ektedir.

 

 

 

 

(*) Yürürlükten Kaldırılmıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302451 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302451 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?