E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15387728 Ziyaretçi

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:A Sıra No:4)

Maliye Bakanlığından: 11.12.2010-27782 Resmi Gazete

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ: A  SIRA NO:4

             Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

             1) Birinci Kısım İkinci Bölümünün V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Ancak, eğitim ve öğretime yönelik olarak öğrenim bursu ve öğrenimle ilgili diğer adlarla ya da 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvikler ve destekler ile bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destekler  nedeniyle yapılacak ödemelerde bu zorunluluk aranılmayacaktır.

             2) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün I. Tecil alt başlıklı bölümünün (10) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             10. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden belirlenen ve 21/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan yıllık tecil faiz oranı %12dir.

             25/1/2000 tarihinden itibaren yıllar itibarıyla uygulanan tecil faiz oranları aşağıda gösterilmiştir.

 

Genel  Tebliğ No.

Uygulama Dönemi

Yıllık Oran (%)

409

25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında

48

412

21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında

36

416

31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında

72

421

02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında

60

429

12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında

36

434

04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında

30

438

28.04.2006 -  20.11.2009 tarihleri arasında

24

Seri:C Sıra No:1

21.11.2009 – 20.10.2010 tarihleri arasında

               19

Seri:C Sıra No:2

21.10.2010 tarihinden itibaren

12

 

             3) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün III. Gecikme Zammı” alt başlıklı bölümünün (4) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             4. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden yıllar itibarıyla uygulanacak gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir.

 

Bakanlar Kurulu Kararı

Uygulama Dönemi

Aylık Gecikme Zammı Oranı (%)

2001/2175 sayılı BKK

29.03.2001 – 30.01.2002 tarihleri arasında

10

2002/3550 sayılı BKK

31.01.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında

7

2003/6345 sayılı BKK

12.11.2003 – 01.03.2005 tarihleri arasında

4*

2005/8551 sayılı BKK

02.03.2005 – 20.04.2006 tarihleri arasında

3

2006/10302 sayılı BKK

21.04.2006 ­­– 18.11.2009 tarihleri arasında

2,5

2009/15565 sayılı BKK

19.11.2009 – 18.10.2010 tarihleri arasında

1,95

2010/965 sayılı BKK

19.10.2010 tarihinden itibaren

1,40

* 02.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunla kanuni oran haline gelmiştir.”

 

             Tebliğ olunur.