TAREKS Referans Numarası

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-116
Konu : TAREKS Referans Numarası


….GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

………………. alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 11/09/2013 tarihli dilekçede özetle; bağlantınız …………………'nde ithalat işlemleri yapılan beyanname muhteviyatı eşyalardan telefon bataryası cinsi eşya için alınan TAREKS referans numarasının anılan Müdürlük tarafından kabul edilmediği belirtilmektedir.
Bilindiği gibi, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yapılan denetimler çerçevesinde alınması zorunlu olan 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesine kaydedilmiş olması gerekmektedir. Söz konusu Tebliğlerde gümrük idarelerinin beyan edilen bu referans numaralarının doğruluğunu teyit edeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, ithal edilen eşyanın uygun ve güvenli olmasından, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince ithalatçı sorumludur. Bunun yanında, söz konusu Tebliğler kapsamı eşyaların ithaline ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı ile elektronik olarak paylaşılmakta, dolayısıyla beyan edilen referans numaralarının doğruluğu anılan Bakanlık tarafından kontrol edilebilmektedir.
Bu çerçevede, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki TAREKS referans numarasına tabi eşyalar için öngörülen referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesine kaydedilmiş olması halinde, söz konusu numaranın ayrıca başka bir veri tabanından kontrolüne gerek bulunmamakta olup ilgide kayıtlı yazımız ve eki Ekonomi Bakanlığı'nın yazıları doğrultusunda, söz konusu TAREKS uygulamasının 19/08/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/30 ve 2013/31 sayılı Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Güngör ÖZTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266458 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266458 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?