E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,52 TL
1 € = 3,75 TL
11947570 Ziyaretçi

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
0501.00.00.00.00 İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun
olmasın) ; insan saçı döküntüleri - 25
05.02 Evcil domuz veya yaban domuzu kılları; porsuk kılları
veya fırça imali için diğer kıllar; bu kılların döküntüleri:
0502.10 - EvciI domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri:
0502.10.00.10.00 - - Domuz kılı - 25
0502.10.00.90.00 - - Diğerleri - 25
0502.90.00.00.00 - Diğerleri - 25
(05.03)
0504.00 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve
mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurul -
muş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) :
- Kurutulmuş şirdenler
0504.00.00.10.11 - - Kuru buzağı şirdeni - 15
0504.00.00.10.19 - - Diğerleri - 15
- Diğerleri
0504.00.00.90.10 - - Bağırsaklar - 15
0504.00.00.90.30 - - Kurutulmamış şirdenler - 15
0504.00.00.90.90 - - Diğerleri - 15
05.05 Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler
ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince
tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte
etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parça -
larının  toz ve döküntüleri:
0505.10 - Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler:
0505.10.10.00.00 - - İşlenmemiş - 50
0505.10.90.00.00 - - Diğerleri - 50
0505.90.00.00.00 - Diğerleri - 50
05.06 Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış,
basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş,
asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve
döküntüleri:
0506.10.00.00.00 - Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar - 10
0506.90.00.00.00 - Diğerleri - 10
05.07 Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin
kılları, boynuzlar,geyik boynuzları,toynaklar,tırnaklar,
pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde
hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların
toz ve döküntüleri:
0507.10.00.00.00 - Fildişi ; fildişi tozu ve döküntüleri - 20
0507.90 - Diğerleri
0507.90.00.00.11 - - Boynuzlar - 10
0507.90.00.00.12 - - Tırnaklar - 10
0507.90.00.00.19 - - Diğerleri - 10
0508.00 Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde
hazırlanmış,fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça,
kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve
mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde
hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların
toz ve döküntüleri
0508.00.00.00.11 - Mercan - 10
0508.00.00.00.12 - Salyangoz kabuğu - 10
0508.00.00.00.13 - Kabuklu su hayvanlarının kabukları - 10
0508.00.00.00.14 - Boş kabukların toz ve döküntüleri - 10
0508.00.00.00.19 - Diğerleri - 10
(05.09)
0510.00 Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk;
kuduz böceği (kantarit) ve safra (kurutulmuş olsun olmasın);
eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler
ve diğer hayvansal maddeler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş
veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş) :
0510.00.00.10.00 - Kantarit - 10
- Diğerleri
0510.00.00.90.11 - - Safra (kurutulmuş olsun olmasın ) - 50
0510.00.00.90.19 - - Diğerleri - 50
05.11 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan-
sal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli  olmayan
1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar:
0511.10.00.00.00 - Sığır spermleri Adet 30
- Diğerleri:
0511.91 - - Balık,kabuklu hayvan,yumuşakça veya diğer su
omurgasızlarının ürünleri; 3.fasılda yer alan cansız hayvanlar:
0511.91.10.00.00 - - - Balık döküntüleri - 15
- - - Diğerleri
0511.91.90.00.11 - - - - Alabalık yumurtası - 30
0511.91.90.00.19 - - - - Diğerleri - 30
0511.99 - - Diğerleri:
0511.99.10.00.00 - - - Veterler ve tendonlar; dabaklanmamış derilerin kırpıntı ve
benzeri döküntüleri - 15
- - - Hayvansal menşeli tabii süngerler:
0511.99.31.00.00 - - - - İşlenmemiş - 30
0511.99.39.00.00 - - - - Diğerleri - 30
- - - Diğerleri:
0511.99.85.10.00 - - - - İpek böceği yumurtaları - Muaf
0511.99.85.20.00 - - - - At kılı ve at kılı döküntüleri (başka  maddelerin yardımıyla veya
müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın) - 5
- - - - Diğerleri
0511.99.85.90.11 - - - - - Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın) - 30
0511.99.85.90.12 - - - - - Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler - 30
0511.99.85.90.18 - - - - - Diğerleri - 30