Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair 2011/5 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/36)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 05.04.2011-27896 Resmi Gazete

“TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR 2011/5 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ”NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/36)

MADDE 1 – 29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı (5. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/5)nin “Ek–4/B: Yem Sanayiinde Kullanılan Maddeler (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)” listesine aşağıdaki ürün eklenmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

2306.20.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme)(23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), keten tohumundan

 

MADDE 2 – Anılan Tebliğ’in “Ek–6/B: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)” listesine aşağıdaki ürün eklenmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

3102.10.10.00.00

Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle   % 45'den fazla olan üre (YGSKGTE)

 

MADDE 3 – Anılan Tebliğ’in “Ek–6/B: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)” listesinde yer alan “1804.00.00.00.00 - Kakao yağı (katı ve sıvı)” isimli eşyanın madde ismi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

1804.00.00.00.00

Kakao yağı  (katı ve sıvı) (YGSKGTE)

 

MADDE 4 – Anılan Tebliğ’in “Ek–6/B: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)” listesinde yer alan “9617.00.00.00.00 - Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç) (YGSKGTE)” isimli eşyanın G.T.İ.P. numarası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

96.17

Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç) (YGSKGTE)

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278428 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278428 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?