E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,16 TL
14456991 Ziyaretçi

Tarnsit Rejimi

Transit Rejimi (Gümrük Kanunu Madde 84-92)
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (6333 Sayılı Kanun)
Transit Rejimi (Gümrük Yönetmeliği Madde 207-312)
Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2/2013 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (2014/6925)
Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar (Karar Sa: 2012/2924)
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’nin Değişikliklerinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar No:2011/1290)
Ortak Transit Yönetmeliği
Transit Rejimi El Kitabı
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 2) (Mülga)
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)
Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)
Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:3)
 Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) (Seri No: 2)
Ülkemiz Üzerinden Transit İlaç Sevkiyatı (Gümrükler Gn.Md.)
Antrepodan Transiti Yasak Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü-2016)
Sırbistan'ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması (Gümrükler Gn.Md.)
Transit ve Antrepo Beyannamelerinde Nihai Kullanım (Gümrükler Gn.Md.)
Antrepodan Transit  (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
Akaryakıt tahliyesinde boru hattının ortak kullanımı (Genelge 2014/5)
Gümrük Kanunu 235/5 ve 236/5’in uygulanması (Genelge 2013/23)
Sigara Transiti (Genelge 2012/14)
Transit Rejimi ile ilgili işlemler (Genelge 2012/4)
Özet Beyan Uygulaması (Genelge 2012/2)
Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi (Genelge 2011/36)
TIR İşlemleri (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/5)
TIR Karnesi İnceleme ve Soruşturmaları (İç Genelge 2011/26)(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
Ortak transit programı ve yeni özet beyan uygulamaları (Risk Y.ve K.Gn.Md.)
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2008/6)
Transit Rejimi (Teminat) Tasarruflu Yazı (27.12.2011/04476)

Transit Rejimi (Genelge 2009/68)-2010/20 ile yürürlükten kaldırıldı.

Transit Rejimi (Genelge 2009/62)-2010/20 ile yürürlükten kaldırıldı.

Transit Rejimi (Genelge 2010/20)- 2012/4 ile yürürlükten kaldırıldı.